!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Velgerne vil ha Aili som president

Meningsmåling gjort av Opinion på oppdrag av NRK viser at 38 % av velgerne vil ha Aili Keskitalo som Sametingspresident, mens Egil Olli får 21 % oppslutning. NSR går frem på målingen med to mandater, fra 15 til 17. Dette er positivt og viser at velgerne har tillitt til NSR og Aili Keskitalo.Publisert: 09.09.2005

De siste dagene har vist at din stemme på andre lister enn NSR kan være en støttestemme til Egil Olli og Ap. Vår oppfordring til deg som velger må bli at det eneste sikre hvis du ønsker fire nye år med NSR og Aili som Sametingspresident er å bruke NSR listene/samarbeidslistene i alle valgkretsene.
 
http://www.samiradio.org/norsk/article22013.html?PHPSESSID=9e7f48ffe9696b467d7ce0635e87ea5c
http://www.samiradio.org/norsk/article22009.html
OPINIONS PARTIBAROMETER

6. sept 2005

 

 

Parti

Sametings-
valget 2001

Opinion
06.02.2004

Opinion
14.05.2004

Opinion
13.09.2004

Opinion
15.11.2004

Opinion
07.02.2005

Opinion
27.05.2005

Opinion
06.09.2005

 NSR

31,0

32,2

32,5

31,3

27,9

32,0

30,1

32,5

 AP

26,3

35,0

32,8

31,9

34,1

33,1

30,7

31,5

 SP

9,1

7,7

5,6

5,3

7,7

6,0

8,3

6,9

 Høyre

2,7

2,1

3,2

3,3

2,6

2,1

2,9

4,2

 SÁB

3,8

5,1

3,2

3,2

5,6

3,7

4,1

4,2

 SBS

2,0

0,7

2,3

0,0

1,2

0,3

2,2

1,8

 SSL

1,4

0,7

1,2

1,1

0,8

0,8

0,5

0,4

 JL

4,6

3,2

4,5

3,6

3,5

1,6

5,1

1,7

 SVL

6,5

5,3

4,3

6,8

4,0

3,5

3,5

3,4

 DL

2,8

0,0

0,9

3,6

2,6

1,4

1,6

2,5

 MNS

0,8

1,2

1,0

1,0

0,0

0,4

0,0

0,0

 Andre

9,1

6,6

8,6

8,9

9,9

15,2

11,0

10,9

 

 

Gruppen ”andre” omfatter bl.a. FrP og SV. Undersøkelsen viser en målt oppslutning på 2,6 % for FrP og 2,6 % for SV. Disse prosentverdiene må tolkes under forutsetning av at begge partiene stilte lister i alle valgkretser og at oppslutningen var jevnt fordelt mellom valgkretsene. Dersom denne forutsetningen var oppfylt, ville det innebære at disse to partiene var med å kjempe om ett mandat hver til Sametinget. Det kan også være verdt å nevne at 4 respondenter har oppgitt ’Finmarkslista’, noe som gir en oppslutning på 1,3%, med de samme forutsetninger som for FrP og SV

 

Barometeret er basert på 600 intervjuer. 53 % har oppgitt partipreferanse. Feltarbeidet er gjennomført 31. august – 5. september 2005 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Sametings­valget i 2001.

 

Følgende spørsmål ble stilt: ”Dersom det var Sametingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?” og ”Stemte du ved Sametingsvalget i 2001? I så fall, hvilket parti stemte du på da?”.

 

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 3,5 og 4,5 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene. Resultatene er vektet på kjønn, alder og stemmegivning i 2001.

 

 

OPINION AS

 

 

 

 

 

 

OPINIONS PARTIBAROMETER

6. september 2005

MANDATER TIL SAMETINGET

 

 

Parti

Sametings-
valget 2001

Opinion
06.02.2004

Opinion
14.05.2004

Opinion
13.09.2004

Opinion
15.11.2004

Opinion
07.02.2005

Opinion
27.05.2005

Opinion
09.09.2005

 NSR

14

15

17

15

15

19

16

17

 AP

13

17

15

15

18

18

16

15

 SP

3

2

1

1

2

1

2

2

 Høyre

1

0

1

1

0

0

1

1

 SÁB

1

1

1

1

1

1

1

1

 SBS

1

0

1

0

1

0

1

1

 SSL

1

0

1

1

0

0

0

0

 JL

1

1

1

1

1

0

2

0

 SVL

2

2

0

2

0

0

0

1

 DL

1

0

0

1

1

0

0

1

 MNS

1

1

1

1

0

0

0

0

 Totalt

39

39

39

39

39

39

39

39

 

HOVEDTALL

TIL ALLE

3.       Hvem foretrekker du som Sametingspresident den neste valgperioden?

 

        

 

         1:       Egil Olli                                               21%

         2:       Aili Keskitalo                                        38%

         3:       Andre:________ (Spesifiseres)                6%

         4:       Ikke sikker                                           35%

 

 

4        Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand: Sametinget bør få en øremerket del av eventuelle olje- og gassinntekter fra Barentshavet? Er du LES OPP

 1. Helt enig                                   26%   
 2. Delvis enig                                 27%
 3. Delvis uenig                               12%
 4. Helt uenig                                  28%
 5. IKKE LES vet ikke/ ingen mening    8%
Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
 • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
 • Grafikken
 • Jubileumsgrafikk
 • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S