!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Åpent brev fra Stuornjárgga Sámenuorak
Visepresidenten uttalte, i førjulstider, til media at økte bevilgninger til Várdobáiki og Márkomeannu skjedde på bekostning av andre samiske områder. Dette karakteriserte Johan Mikkel Sara som ”tilgrafsing” fra markasamisk hold. Denne uttalelsen bevitner om visepresidentens uvitenhet og manglende perspektiv ovenfor forholdene i markasamiske regioner.

Publisert: 24.01.2006

Stuornjárggá Sámenuorak (SSN) ser på denne uttalelsen som alvorlig, og i brudd med Norske Samers Riksforbunds (NSR) politiske grunnplattform. Dette tyder på at Johan Mikkel Sara står milevis fra våre politiske idealer og visjoner om å revitalisere marginaliserte deler av Sápmi.

Man kan også stille seg spørrende til hvorfor resten av NSR-sametingsgruppe, med president Aili Keskitalo i spissen, ikke har tatt til motmæle mot uttalelsen? Er denne arrogante holdningen ovenfor Sør-Troms og Nordre Nordland posisjonens mening? Siden visepresidenten har kommet med den eneste offentlige uttalelsen i saken, om økte bevilgninger til Várdobáiki og Márkomeannu, kan man tro at dette er den offentlige meningen til Sametingets posisjon. Hvis presidenten og NSR stiller seg bak rygghuggingen av markasamiske områder må Stuornjárgga Sámenuorak revurdere sitt medlemskap av NSR som hovedorganisasjon, da vårt samepolitiske ideologiske grunnlag ikke lengre sammenfaller med NSR. Situasjonen er så alvorlig at vi ber våre sametingsrepresentanter i Nordre Nordland og Sør-Troms vurdere å stille mistillit mot visepresident Johan Mikkel Sara. Hvis så blir tilfelle har dere den fulle støtte fra Stuornjárgga Sámenuorak.

Stuornjárgga Samenuorak har siden 1997 stilt seg lojalt bak NSRs samepolitikk, og har vært en solid bidragsyter til det kulturelle og samepolitiske arbeidet i NSR og Sápmi for øvrig.

SSN mener at NSR har i over ei tid beveget seg i feil retning, der medlemssensur, toppstyring og sentralisering er viktige nøkkelord. Sammensetningen av nåværende Sametingsråd er et godt eksempel på at NSRs maktposisjonering har gått på bekostning av det ideologiske grunnlaget. Med høy fane gikk NSR ut i valgkampen og lovte styrking av kystsamiske områder utenfor Finnmark. Men resultatet ble en overrepresentasjon fra reindriftsnæringen og Finnmark, selv om NSR har sine fleste velgere utenfor Finnmark, deriblant i Nordre Nordland og Sør-Troms. Verken geografien eller andre samfunnsdeler av Sápmi er representert i Sametingsrådet. Som et ledd i å posisjonere organisasjonen har NSR inngått koalisjoner som står ideologisk og politisk langt fra SSN, noe som visepresidentens uttalelser er et godt eksempel på.

SSN ser behovet for en ideologisk rundvask av NSR hvis organisasjonen skal ha noen framtid.

Kontaktperson:
Beatrice Fløystad
Leder i Stuornjárgga Sámenuorak
+47 990 29 488
beatrice.floystad@same.netKommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S