!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon NSR ønsker Finnmarkseiendommen til Porsanger
NSRs parlamentrariske leder, Jánoš Trosten

Norske Samers Riksforbunds (NSR) sametingsgruppe vil at Finnmarkeseiendommens hovedsete lokaliseres til Porsanger. - For NSR er det meget viktig å føre god distriktspolitikk, og det å desentralisere samfunnsoppgaver er et redskap for dette. Derfor foreslår vi at Finnmarkseinedommen etableres i Porsanger, sier Jánoš Trosten.Publisert: 24.11.2005

Finnmarkseiendommens styre begynner å virke fra 01.01.06, og Sametinget og Finnmark Fylkeskommune oppnevner tre medlemmer hver. En av de første sakene Finnmarkseiendommens styre begynner å jobbe med er etableringa av adminsitrasjonen. Norske Samers Riksforbunds (NSR) sametingsgruppe vil at Finnmarkeseiendommens hovedsete lokaliseres til Porsanger.

NSR ønsker å styrke Porsangersamfunnet

- Posanger er best egnet for lokalisering av Finnmarkseiendommens hovedadministrasjon fordi kommunen er svært bevisst på at de er hjemkommunen for alle de tre etniske gruppene i Finnmark; samer, nordmenn og kvener, sier NSRs parlamentariske leder Jánoš Trosten.  

For NSR er det viktig å styrke de samiske samfunnene. En god distriktspolitikk avhenger at samfunnsoppgavene desentraliseres. Porsanger har i dag få samiske eller offentlige institusjoner. – NSR ønsker å styrke Porsanger, og ser lokaliseringa av Finnmarkseiendommen som svært viktig for Porsangersamfunnet, sier Trosten.

En ny tidsepoke i forvaltninga av land og vann i Finnmark

Finnmarkeiendommen er en ny institusjon, som bygger på andre formål enn de som ligger til grunn for dagens forvaltningsregime. For NSR er det viktig at dette kommer til uttrykk i etableringa av Finnmarkseiendommen. – Vi vil at Finnmarkseiendommen lokaliseres til et annet sted enn dagens Statskog for også å markere enn ny tidsepoke og ny historie i forvaltninga av land og vann i Finnmark, avslutter Jánoš Trosten


Kontaktperson: Jánoš Trosten, tlf. 419 27 763

Bilde: http://www.nsr.no/Files/bilder/Sametingsgruppa/Janos/Janostr.JPG

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S