!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Verdig alderdom for samer
Kontakt Rita-Alise Porsanger: tlf. 952 30 748
NSRs toppkandidat i Sør-Norge, Rita-Alise Porsanger ønsker å jobbe for at eldre samer i byene får en verdig alderdom. - Den siste tidens debatt omkring minoritetsgrupper og kulturforståelse i hovedstadsavisene er både viktig og nødvendig, mener Porsanger. Nå tar hun til ordet for at samiske eldres betingelser i Sør-Norge også settes på dagsordenen.

Publisert: 01.09.2005

Samiske eldre opplever fremmedgjøring og vanskeligheter - Det er flott at eldreomsorgen i Norge er satt i fokus i politikken, og særlig er det viktig at det settes fokus på kulturforståelse. Porsanger har registrert debatten om eldreomsorgen for minoritetsgrupper i Norge med blant annet stortingsrepresentant Afshan Rafiq (H), Saera Khan (AP) samt Mustafa Unsal (H).

 

Vil kjempe for en verdig samisk eldreomsorg

 

– Det er ikke bare minoritetene i Norge som opplever fremmedgjøring og vanskeligheter i møtet med norsk eldreomsorg sier Rita-Alise Porsanger (NSR). Hun stiller til sametingsvalg i Sør-Norge, og mener at samiske eldre er en utsatt gruppe i norsk eldreomsorg i dag. - Også samene som urfolk faller utenfor i forhold til norsk eldreomsorg.

 

– Jeg vil jobbe for å få utformet et tilbud til samiske eldre i Sør-Norge.Det blir stadig flere samer i Sør-Norge, noe som også vil påvirke kommunene hvor samene bor. Som sametingsrepresentant vil jeg kjempe for en verdig samisk eldreomsorg sier Rita-Alise Porsanger. Hun peker på kommunenes ansvar for å sørge for at personellet får relevant videre- og etterutdanning i blant annet samisk kultur.

 

Små skritt er også fremgang

 

- Ett eksempel er demente eldre som ofte mister språk de har tilegnet seg senere i livet. Porsanger peker på problemet med at helsepersonellet faktisk bør forstå at de samiske eldre snakker samisk, og skaffe tolk eller hjelp til å forstå den samiske pasienten. Porsanger, som selv har helsefaglig bakgrunn, mener at pleiepersonell kan komme langt med enkle ting. - Bare det å sette de eldre foran tv kl 17.10 slik at de får høre sitt språk via de samiske nyhetssendingene er mer enn ingenting!

 

Samiske helsetjenester i utvikling

 

- Jeg ønsker at de samiske eldre også utenom de kjernesamiske områdene får bo der det jobber et personale med kjennskap til samisk kultur på sikt. Først må vi høste erfaring fra andre lignende tiltak, samtidig som økt kompetanse bygging på feltet finner sted blant annet i form av mer forskning. Flere faglige ressurser i form av fagartikler og faglige nettsteder kan være til hjelp i å gi samiske eldre utenfor kjerneområdene et minimum av omsorg. Sametinget og de faglige miljøene som er under oppbygging når det gjelder samisk helsefag er sentrale aktører i forhold til å ta ansvar for utviklingen av kvalitetsmessige tjenester også for samiske eldre avslutter Rita-Alise Porsanger (NSR).

 


Kontakt: Rita-Alise Porsanger, NSRs 1. kandidat til sametingsvalget i Sør-Norge ritaalis@start.no Mobil 95 23 07 48

 

Pressebilde på nsr.no under ”Bilder” og ”Sør-Norge”: http://www.nsr.no/Files/Kandidater/Rita-A%20Porsanger.jpg

Portrettintervju på nsr.no under ”Valg 2005” og ”toppkandidater”: http://www.nsr.no/website.aspx?objectid=1&displayid=9434

Rita-Alises hjemmeside: www.samer.no/rita-aliseKommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S