!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Avtalene med fylkene gir resultater
- Åarjelsaemieh samarbeidsavtale som er inngått mellom Sametinget og fylkeskommunene i de sørsamiske områdene gir resultater, sier Jarle Jonassen førstekandidat i Sørsameområdet. Han er glad for at Sametingsrådet har valgt å støtte prosjektet som skal gi økt samarbeid og felles forståelse i arealspørsmål mellom kommunene som planmyndighet og reindrifta i det sørsamiske området.

Publisert: 09.09.2005

Åarjelsaemieh samarbeidsavtale er inngått mellom Sametinget og fylkeskommunene i de sørsamiske områdene.

I avtalen er partene blant annet enig om at: Reindriftsnæringen er den vesentligste samiske næringen i sørsamisk område, men samtidig også det viktigste kulturbærende elementet. Næringen er sårbar overfor arealinngrep og rovdyrplage. Et nært samarbeid mellom samarbeidspartene innenfor disse spørsmålene er derfor viktig…Partene vil bidra til bedre dialog om arealbruken på tvers av kommunegrensene. I avtalens handlingsdel heter det om reindrift: Fylkeskommunene og Sametinget vil støtte og veilede kommuner i det sørsamiske området der det drives reindrift slik at man får til en best mulig arealforvaltning som ivaretar de samiske reindriftsinteressene.

Sametingsrådet har støttet prosjektet bedre dialog mellom kommunene og reindriftsnæringa/-forvaltninga med kr. 90 000,-. dette for å bidra til  økt samarbeid og felles forståelse i arealspørsmål mellom kommunene som planmyndighet og reindrifta i det sørsamiske området.

Jarle Jonassen, 1. kandidat i Åarjel-Saepmie veeljemegievlie - Sørsamisk valgkrets 2009

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S