!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Viktig å rekruttere til duodjinæringen
- Oppvekst- og utdanningskomiteen på Sametinget ber i en merknad be duodjiorganisasjonene Sámiid duodji og Duojáriid ealáhussearvi vurdere om det kan gis støtte til lokale duodjihus over duodjiavtalen, forteller sametingsrepresentant John Harald Skum (NSR).
Les mer her  09.05.2007
Samisk ungdomstreff i Karesuando 18.-21.10.07
Samisk ungdom fra norsk, svensk, finsk og russisk side av grensen møtes til samisk ungdomstreff "Gávnnadeapmi" som finner sted i Karesuando 18. - 21. oktober 2007.
Les mer her  04.05.2007
Sametingets komitémøter i mai 2007
Sametingets komitémøter holdes på Sametinget og tar til tirsdag 8. mai og avsluttes fredag 11. mai.
Til Sametinget  02.05.2007
Seminar om forslag til Nordisk samekonvensjon
Sametingspresident Aili Keskitalo og NSR-leder deltar på seminar om forslag til Nordisk samekonvensjon i Stockholm.
Se program for seminaret  02.05.2007
Oslo sameforening inviterer til vårfest 18. mai 2007
Alle er velkommen til årlig vårfest på Slurpen aktivitetshus på Grünerløkka. Det serveres tradisjonell samisk mat og musikken er ved den samiske artisten Rolffa - bl.a. kjent for låten "Partyjoik". Arrangør er Oslo sámiid searvi / Oslo sameforening.
Les mer her  02.05.2007
Anmodning om samisk deltakelse i 1. mai tog
NSRs landsstyre oppfordrer lokallag og medlemmer om å gå i 1. mai tog for å markere støtte til blant annet sjøsamisk fiskeri - Kysten til kamp! Fisken tilhører folket! Sametingspresident Aili Keskitalo og NSR-leder Silje Muotka har planer om å markere dagen i Tromsø. Møt opp i Storgata i Tromsø kl. 12:30 og togavgang 13:00.
  30.04.2007
NSR Ungdomskonferanse 2007
Leder av NSRs ungdomsutvalg Káre-Elle Partapuoli amoder sameforeninger om å sende unge delegater til årets ungdomskonferanse. Konferansen arrangeres dagene 20. - 21. juni i forkant av NSRs landsmøte i Bodø.
Les mer her  26.04.2007
Samerådets kandidat valgt til Permanent Forum
Samerådet fremmet forslag om Lars-Anders Baer som kandidat til FNs Permanente Forum, som etter lang tids målrettet arbeid nå er blitt valgt. Norske Samers Riksforbund er representert i Samerådet ved Geir Tommy Pedersen og Aile Javo.
Les mer her  25.04.2007
Nei til strukturering
Norske Samers Riksforbund (NSR) er fortvilet over at regjeringen Stoltenberg nå vil strukturere flåten før Smith-utvalget er ferdig med sin utredning om samers og andres rett til fiske utenfor Finnmark, uttaler NSR-leder Silje Muokta til nettstedet nsr.no.
Les mer her  20.04.2007
Forventninger i samepolitikken
Sametingspresident Aili Keskitalo hadde klar tale i forbindelse med sameminister Bjarne Håkon Hansens besøk i Karasjok 17.04.07. - Regjeringsapparatet må møte Sametinget som likeverdig samarbeidspartner og ikke en brysom særinteressegruppe, sa Keskitalo.
Les Keskitalos innlegg her  18.04.2007
Reindriftsloven må sikre bærekraftig reindrift
NSR er opptatt av at den nye reindriftsloven skal bedre rammevilkårene for den samisk reindriften. - Vi mener forslag til ny reindriftslov ikke er i tråd med folkeretten, sier NSR-leder Silje Karine Muotka. NSR mener at det er særlig viktig å styrke reindriftas arealvern.
Les mer her  15.04.2007
Opprop mot strukturmeldingen
I helga møttes det folk fra ulike grupperinger til et møte for et opprop mot struktureringen av fiskeflåten mellom 15 og 11 meter, forteller NSR-leder Silje Muotka som deltok på møtet i Tromsø.
Les mer her  15.04.2007
Ber om økt driftstilskudd til NSR
Sametinget bør gjennomgå støtteordningen til samiske hovedorganisasjoner. Norske Samers Riksforbund har drøftet dette på møte med Sametinget, sammen med Samenes Folkeforbund (SFF) og Samenes Landsforund (SLF), forteller NSRs organisatoriske nestleder Marit Einejord.
Les mer her  13.04.2007
Lokale forvaltningsmodeller bør prøves ut
NSRs leder Silje Karine Muotka sier i et leserbrev at NSR har aldri vært et talerør for privatisering og oppstykking av Finnmarkseiendommen. Muotka sier også at fra samisk hold vil det være viktig at lokale sammenslutninger får anledning til å forvalte, og innarbeide samiske perspektiver på forvaltningen i egne nærområder.
Les mer her  09.04.2007
Tale til Gáivuona sáme searvi på 30-årsjubileet
Leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Silje Karine Muotka deltok på 30-års jubileumsfest for Gáivuona sáme searvi / Kåfjord sameforening lørdag 31. mar 2007. Her kan du lese Muotkas tale.
Les mer her  03.04.2007
NSRs gruppeleder ber Bjerkaas ta grep
NRK tar en uforståelig nyhetspause i forhold til samiske sendinger i helgene. Nå krever gruppeleder for Norske Samers Riksforbund (NSR) på Sametinget, Lene Hansen, at statskanalen gir samiskspråklige nyheter også lørdag og søndag.
Les mer her  02.04.2007
Samisk OL-glede
- Nå må vi vise at vi kan tilføre Tromsø og Norge den dimensjonen som gjør at vi vinner den internasjonale kampen om å arrangere OL i 2018, sier gruppeleder for NSR, Lene Hansen.
Les mer her  01.04.2007
Glad for valget av Tromsø som kandidat for OL 2018
Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) er svært glad for at idrettsstyret har valgt å støtte søknaden til Tromsø som nasjonal søkerby for Olympiske vinterleker i 2018.
Les mer her  01.04.2007
NRK-Sameradio forkaster samisk
Årsmøtet i Kautokeino sameforening har med forundring registrert at NRK-Sameradio mener de har forbedret sitt tilbud og utvidet det, selv om de underveis ofret samisken i sin forbedrings- og utvidelsesiver, forteller styremedlem Karen Elle Gaup.
Les mer her  01.04.2007
Glad for NRK Sámi Radios nye nettsatsing
- Personlig er jeg glad for de nye sidene til sameradioen, uttaler sametingsrepresentant og gruppeleder for NSR på Sametinget Lene Hansen. Jeg kan forstå argumentene sett fra et språklig ståsted, men personlig er jeg uenig i kritikken om at Sámi Radio svikter sitt samfunnsoppdrag totalt sett.
Les mer her  30.03.2007
Årsmøteuttalelse om bruken av Samefolkets fond
Årsmøtet i Unjárgga sámiid searvi/Nesseby sameforening har kommet med følgene årsmøteuttalelse om bruken av Samefolkets fond, forteller gjenvalgt leder Gunn-Britt Retter.
Les mer her  30.03.2007
NRK Sámiradio skuffer samisktalende ungdom
Ungdomsutvalget i Norske Samers Riksforbund (NSR- N) har med forferdelse og skuffelse registrert at NRK Sámi Radio har sluttet å publiserer nettnyheter på samisk, forteller NSR-U leder Káre-Elle Partapuoli.
Les mer her  29.03.2007
Sameradioen bør skrive på samisk på internett
Nettmedia øker mest av alle media og Sameradioen går baklengs med denne avgjørelsen. Jeg hadde aldri ventet at Sameradioen med et tastetrykk sletter et skriftlig nyhetstilbud på samisk, uttaler Marit Einejord, landsstyremedlem i Norske Samers Riksforbund (NSR).
Les mer her  28.03.2007
Støtte til lærere som skal undervise om samiske forhold
Årsmøtet i Senja og omegn sameforening ønsker at det legges til rette for at lærere i Midt-Troms skal få støtte til kompetanseheving i samiske forhold, forteller nyvalgt leder i Senja og omegn sameforening Lennart Nordhus.
Les mer her  25.03.2007
Samiske fiskerettigheter må aksepteres
Norske Samers Riksforbund vil vurdere å be om at Sametinget ikke deltar i konsultasjoner frem til sjøsamiske rettigheter er anerkjent, uttaler NSR-leder Silje Karine Muotka.
Les mer her  24.03.2007
Driftstilskudd til sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon
Sametingets tilskuddstyre har i dag bevilget driftstilskudd til BIVDI sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon, forteller John Harald Skum (NSR) leder av Sametingets tilskuddstyre.
Les mer her  20.03.2007
NSRs vedtekter
Norske Samers Riksforbund (NSR) sine vedtekter er publisert på internett, både landsstyrets instruks, grunnvedtekter for sameforeningene, grupperegler for sametingsgruppa og sekretariatets instruks.
Les NSRs vedtekter  20.03.2007
Løftebrudd fra regjeringen i fiskeripolitikken
Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) reagerer sterkt på at regjeringen i dag har innkalt til pressekonferanse for å legge fram stortingsmelding nr. 21 om strukturpolitikk for fiskeflåten.
Les mer her  16.03.2007
Uakseptabelt kvotekompromiss
Norske Samers Riksforbund krever at kvotekompromisset legges på is frem til kystfiskeutvalget er ferdig med sin utredning om rettigheter til fiske utenfor Finnmark. – NSR forventer nå at regjeringen tar hensyn til samiske fiskerirettigheter i denne sammenhengen, sier NSR-leder Silje Karine Muotka.
Les mer her  15.03.2007
Tor Mikalsens blogg
Les sametingsrepresentant Tor Mikalsens blogg på Gáivuona sámiid searvi / Kåfjord sameforenings internettside vuonan.no og se hva som skjedde på siste plenumssamling i Sametinget. Ingressene til innleggene gir kortversjoner av de fleste sakene som var til behandling.
  13.03.2007
Aili Keskitalo ny president i SPR
Aili Keskitalo er valgt som president for Samisk parlamentarisk råd. Hun ble valgt for 16 måneder ved Samisk parlamentarisk råds fellesmøte i Trondheim. Keskitalo ønsker å prioritere arbeidet med Nordisk samekonvensjonen fremover.
Les mer her  07.03.2007
Samisk innspill til politiske partier
Vi står foran et nytt kommune- og fylkestingsvalg og Oslo sameforening forventer at partiene tar med samisk innspill i programmene. Årsmøtet 2007 vedtok en uttalelse som er sendt til alle politiske parti i Oslo, forteller leder av Oslo sameforening Kirsti Guvsám.
Les mer her  06.03.2007
Tilfreds med løsning for frakt av fisk på bil
Sametingsrådet er tilfreds med at Fiskeridirektoratet og Norges Råfisklag sammen nå ser ut til å ha funnet en løsning for fiskemottaket Sætrums Fiskekjøp i Smørfjord, forteller Geir Tommy Pedersen (NSR). 
Les mer her  05.03.2007
Duodji-marked på kvinnedagen
Kvinneutvalget i Kautokeino sameforening inviterer til duodji-marked "Kvinner kan" på kvinnedagen 8. mars. Markedet holdes på kulturhuset kl. 14-20. Duodji-utøvere og kunstnere er invitert til å vise frem og selge sine produkter. Det blir kafé med salg av middag  og lotteri.
  05.03.2007
Medlemstallet øker i Alta
Leder i Alta sameforening Brita Julianne Skum er glad for at foreningas medlemstall øker. – Det er nå stor interesse i Alta for samiske saker, sier Skum. NSRs lokallag har lenge arbeidet med å fremme det samiske i Alta.
Les mer her  02.03.2007
Økt samisk innflytelse med nye regioner
Sametingsrådet forutsetter at Sametingets innflytelse økes dersom nye regioner skal erstatte de nåværende fylkeskommunene. Rådsmedlem Jarle Jonassen (NSR) forventer at Sametingets formelle innflytelse og myndighet i forhold til nye regioner avklares.
Les mer her  02.03.2007
Kunnskapløst om joik
Lederen i Gáivuona Sámesearvi reagerer på enkelte kommunepolitikeres holdninger til joik. - Det er helt malplassert å trekke fram skrekkbilder om fulle folk på 1950-tallet når man diskuterer støtte til prosjekter for barn og unge i 2007, uttaler Tor Mikalsen.
Les mer her  28.02.2007
Feirer for OL til Tromsø
- Vi er glad for at Tromsø er valgt som Norges søkerby og tror dette kan bli positiv for nordområdene og urfolkene. I dag kan vi med god samvittighet feire, uttaler en glad leder i Tromsø sameforening Anita Lervoll.
Les mer her  27.02.2007
Bruk penger på den samiske skolesmerten
Penger fra Samefolkets fond må brukes på å dokumentere historiene til de som led overlast i det norske skolesystemet, mener Lene Hansen, gruppeleder i NSR. Hun kommer dermed skoletaperne i møte som har ønsket et slikt prosjekt.
Les mer her  25.02.2007
Leserinnlegg: SFP ønsker visst ikke støtte!
Tidligere visepresident på Sametinget og mangeårige medlem av både Norske Samers Riksforbund (NSR) og Samefolkets Parti, Ragnhild L. Nystad ønsket å delta på årsmøte i Karasjok SFP og beskriver i dette leserinnlegget hva som skjedde.
Les mer her  24.02.2007
Forrige side1  ... 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  ... 35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S