!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Samisk innspill til politiske partier
Sametingsrepresentant og leder av Oslo sameforening, Kirsti Guvsám. Foto: Norske Samers Riksforbund (NSR)
Vi står foran et nytt kommune- og fylkestingsvalg og Oslo sameforening forventer at partiene tar med samisk innspill i programmene. Årsmøtet 2007 vedtok en uttalelse som er sendt til alle politiske parti i Oslo, forteller leder av Oslo sameforening Kirsti Guvsám.

Publisert: 06.03.2007

Til politiske partier som stiller lister til bystyrevalget i Oslo

SAMISK INNSPILL TIL PROGRAMARBEIDET

Oslo Sámiid Searvi/Oslo Sameforening-NSR forventer at partier og grupperinger som stiller lister til bystyrevalget i Oslo drøfter hvilket forhold de ønsker å ha til samiske saker i det pågående programarbeidet. Sameforeningen ser det som naturlig at programarbeidet også tar med viktige samiske saker i Oslo.

Oslo Sámiid Searvi ønsker å sette fokus på

 • fortsatt godt barnehagetilbud til samisktalende barn i Oslo
 • videreutvikling av samiskundervisningen for samisktalende barn i Oslo
 • samisk andrespråksopplæring i andre barnehager hvor foreldre ønsker det
 • tilbud om god samisk andrespråksopplæring på grunnskolen til barn som ønsker å lære samisk (3 timer per uke i faget samisk som andrespråk)
 • utrede muligheten for å gi et mer tilpasset helse- og sosialtilbud til eldre samisktalende samer og andre samer som bor på institusjon i Oslo
 • synliggjøre Samefolkets dag 6. februar med flagging og annen offisiell kulturell markering av dagen
 • arbeide for å integrere kunnskap om samiske saker i Oslo bystyre og administrasjonen, så vel som internt i partiet

Partier og grupperinger som stiller lister til lokale valg har et ansvar for å ivareta nasjonal samepolitikk ved å inkludere samiske saker i lokal politikk.

I Oslo bor det mange samer, og Oslo som Norges hovedstad har et særlig ansvar overfor landets urbefolkning. Samer har i henhold til grunnloven, sameloven og folkeretten rett til å bli hørt i de kommunale organer i Oslo. Samer har også rett til blant annet undervisning på og i samisk og rett til tilpasset helseomsorg. Spesielt i siste tilfelle er mangel på samisk språk-og kulturkompetanse og samisk helsepersonell, både i rusomsorgen og eldreomsorgen i Oslo utfordringer.

Oslo Sámiid Searvi/Oslo Sameforening er tilsluttet Norske Samers Riksforbund (NSR) og stiller lister til sametingsvalget, men stiller ikke lister til bystyrevalget. Sameforeningen ønsker alle parti lykke til med valgforberedelsene og ser fram til at samiske saker inkluderes i valgprogrammene.


Kontakt Oslo sameforening:

Kirsti Guvsám, Leder kirsti.guvsam(a)samediggi.no  90835649
Gøran Lind, Nestleder coolio(a)epost.no  94241038
Áila Márge Varsi Balto, Sekretær ambalto(a)student.sv.uio.no  99409096
Anja Skoglund, Styremedlem baskoglund(a)chello.no  40238668
Laila Nystad, Styremedlem laila_nystad(a)tele2.no  99512217
www.samer.no

Samisk versjon

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
 • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
 • Grafikken
 • Jubileumsgrafikk
 • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S