!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Løftebrudd fra regjeringen i fiskeripolitikken
Aili Keskitalo
Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) reagerer sterkt på at regjeringen i dag har innkalt til pressekonferanse for å legge fram stortingsmelding nr. 21 om strukturpolitikk for fiskeflåten.

Publisert: 16.03.2007

Keskitalo understreker at konsultasjonene mellom Sametinget og regjeringen på ingen måte var sluttført, og at regjeringens hastverk med omlegging av fiskeripolitikken undergraver Kystfiskeutvalgets arbeid og konsultasjonsinstituttet med Sametinget.

Klart løftebrudd
- Det er oppsiktsvekkende at regjeringen overfor Sametinget understrekte betydningen av konsultasjoner og dialog, for så bare å avbryte hele prosessen ved å kalle inn til en pressekonferanse hvor stortingsmeldingen legges frem. Dette er et klart løftebrudd fra statsråd Dag Terje Andersen, som hadde lovet oss videre konsultasjoner. Dette oppfatter vi også som et klart brudd på selve konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og den norske Regjeringen, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Rasering av flåten
Sametinget har tidligere gått sterkt imot forslag om fritt og kommersielt omsettelige kvoter, og strukturering av kystfiskeflåten. Sametinget mener en slik omlegging vil være svært uheldig og bidra til en rasering av spesielt flåten under 15 meter langs hele kysten.

Sametinget ble senest 27. februar lovet at Fiskeri- og kystdepartementet ville utrede hvilke konsekvenser de foreslåtte strukturtiltakene ville ha for samiske rettigheter knyttet til fiskeressursene og forholdet til internasjonale forpliktelser. Dette går frem av protokollen fra konsultasjonsmøtet. Samtidig pågår et utredningsarbeid i regi av Kystfiskeutvalget, ledet av tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith. Utvalgets arbeid er et resultat av regjeringens oppfølgning av Stortingets vedtak i forhold til Finnmarksloven, hvor nettopp samenes og kystbefolkningens rett til de marine ressursene er tema.

Norske myndigheter viser liten respekt
- Det er uakseptabelt å privatisere og kommersialisere kystressursene gjennom et hastevedtak. I forbindelse med Finnmarksloven var Sametinget og norske myndigheter enige om å utrede samenes og kystbefolkningens rettigheter. Norske myndigheter viser i dette arbeidet liten respekt, når de på forhånd legger om og kommersialiserer viktige deler av norsk fiskeripolitikk, sier Keskitalo.


Aili Keskitalo
Sametingspresident
Telefon Mobil
78 47 40 00 971 29 305
Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S