!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Sameradioen bør skrive på samisk på internett
Nettmedia øker mest av alle media og Sameradioen går baklengs med denne avgjørelsen. Jeg hadde aldri ventet at Sameradioen med et tastetrykk sletter et skriftlig nyhetstilbud på samisk, uttaler Marit Einejord, landsstyremedlem i Norske Samers Riksforbund (NSR).

Publisert: 28.03.2007

Samiske nettsider kuttet ut

Sameradioen lanserte mandag sine nye ettspråklige nettsider, og sidene med parallelltekst på norsk og samisk ble lagt ned. - Med tanke på Sameradioens nordiske samarbeid og satsing på nyhetsformidling på samisk både i Norge, Sveige, Finland og til dels Russland, er det overraskende at man velger å legge ned det skriftlige nyhetstilbudet på samisk.

Samisk skrifspråk et privat anliggende?

Norske Samers Riksforbunds internettsider nsr.no er presenterer gjennomgående nyheter og aktualitetsstoff på to språk, norsk og samisk. – Vi nyttiggjør oss både av frivillige i organisasjonen og vår ene ansatte i sekretariatet i Kautokeino til å vedlikeholde internettsidene, forteller Marit Einejord. - Det er med forundring jeg registrerer at en statlig mediainstitusjon ikke prioritere skriftlige nyheter på samisk. Det kan se ut som at det er private organisasjoners og privatpersoners ansvar å fremme samisk skriftspråk.

Internett er ungdommenes verden

Økt bruk av internett og bredbåndsutbygging i samiske områder gir nye muligheter for både informasjonsspredning og språkarbeid. Vi vet at ungdom bruker internett mye og internettsider på samisk kan leses hvor enn du befinner deg i verden. – Jeg vil benytte anledningen til å skryte av samisk ungdom som blogger på samisk på Infonuorra eller andre nettsider, sier Marit Einejord.

Mediautdanning viktig

NSR vil arbeide for at samisk journalistutdanning ved Samisk høgskole utvides til bachelor-nivå, og at man utreder muligheten for en master-utdanning i media og journalistikk i samarbeid med andre urfolksinstitusjoner. NSR vil arbeide for at det utvikles etter- og videreutdanningstilbud for samiske journalister. Når samisk korrekturprogram lanseres for PC vil det forhåpentligvis bli lettere å tørre å hive seg ut i skriving på internett og andre offentlige arenaer. Korrekturprogrammet blir til stor hjelp når fingrene løper for fort over tastaturet og man i farten ikke husker samiske rettskrivingsregler.

- Jeg er skuffet over sameradioens beslutning og mener sameradioen bør prioritere internettsider på samisk, avslutter Marit Einejord, landsstyremedlem i Norske Samers Riksforbund (NSR).

Kontakt:

Marit Einejord org.nestleder(a)nsr.no, Mobil 48 09 52 89

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S