!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Feirer for OL til Tromsø
Anita Lervoll, leder av Tromsø sameforening.
- Vi er glad for at Tromsø er valgt som Norges søkerby og tror dette kan bli positiv for nordområdene og urfolkene. I dag kan vi med god samvittighet feire, uttaler en glad leder i Tromsø sameforening Anita Lervoll.

Publisert: 27.02.2007

Tidligere i år vedtok Tromsø sameforening følgende årsmøtetuttalelse

Tromsø-OL vil styrke det arktiske urfolkssamarbeidet

Årsmøtet i Tromsø sameforening viser til grunnlagsdokumentet for urfolks deltakelse i Tromsø 2018, som er utarbeidet av den samiske ressursgruppen i Tromsø 2018 AS, og som er vedlagt søknaden om å bli nasjonal søkerby for Vinter-OL i 2018.

Etter sameforeningens syn er dokumentet et meget godt grunnlag for det videre arbeid. Tromsø 2018 har som visjon å vise urfolks tilstedeværelse i verden, og den samiske dimensjonen skal integreres i både søker, planleggings- og gjennomførings-organisasjonene.

Innenfor idretts- og kulturprogrammet skal andre arktiske urfolks kultur også vises i Tromsø og regionen for øvrig, både før og under lekene. Tromsø sameforening mener dette er et riktig grep, og det vil bidra til å fordype og styrke det arktiske urfolkssamarbeidet i sin helhet. I tillegg pekes det på behovet for at samene må samarbeide på tvers av riksgrensene, og at svært mange av det samiske samfunns sektorer vil måtte bidra til dette løftet. Dette mener sameforeningen vil styrke det samiske samfunns samhold, og virke motiverende og inspirerende spesielt for organisasjons-, festival- og idrettsmiljøene i Sápmi, samt nærings- og samfunnsliv for øvrig.

Under forutsetning av at den samiske dimensjonen er aktiv tilstede i de videre beslutningsprosesser vil årsmøtet i Tromsø sameforening oppfordre styret i Norges Idrettsforbund/Norges Olympiske Komité om å støtte opp under Tromsø’s søknad, Regjeringen om å gi statsgaranti og alle samer i Norge, Sverige, Finland og Russland om å bidra til at lekene og urfolksprogrammet lar seg realisere.

Vedtatt mot to stemmer

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S