!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Ber om økt driftstilskudd til NSR
Sametinget bør gjennomgå støtteordningen til samiske hovedorganisasjoner. Norske Samers Riksforbund har drøftet dette på møte med Sametinget, sammen med Samenes Folkeforbund (SFF) og Samenes Landsforund (SLF), forteller NSRs organisatoriske nestleder Marit Einejord.

Publisert: 13.04.2007

Revidering av tilskuddsordning
De samiske hovedorganisasjonene trenger forutsigbarhet med tanke på driftstilskuddet fra Sametinget. Tilskuddet bør beregnes både på bakgrunn av medlemstall og aktivitet.

- Det gir uforutsigelige kår for organisasjonen og med tanke på driftstilskuddet slik det beregnes per i dag, utelukkende etter medlemstall og ikke på basis av aktivitet, forteller NSRs organisatoriske nestleder Marit Einejord. Medlemstallet i Norske Samers Riksforbund fluktuerer i stor grad. Det skjer mobilisering i medlemsmassen like før sametingsvalg, men så svinger medlemstallet ned etter valget. Medlemstallet for 2006 er i 881 medlemmer fordelt på 24 lokallag, 127 ungdommer under 25 år.

Ansvaret for ansatte er et annet moment det må rettes søkelys på. Forutsigelighet hører med til arbeidsgiveransvaret, og uforutsigbarhet i tilskuddene fører til uforutsigbarhet i ansettelsesforhold.

Nødvendig profesjonalisering
Aktiviteten i samiske hovedorganisasjoner er tuftet på frivillighet, men organisasjonene er avhengig av fokus på å profesjonalisere organisasjonen i tråd med de krav som Sametinget og øvrige myndigheter stiller ved tildeling av drifstilskudd og andre typer tilskudd. Medlemstall, rapportering, økonomi og post- og arkiveringsrutiner er blant temaene som krever en administrasjon og et kontinuerlig fokus på driften av organisasjonen.

Krav om tilstedeværelse og synlighet
Det er stadig flere høringssaker, både fra sentrale myndigheter og Sametinget som samiske hovedorganisasjoner må svare på. Videre stilles det økende krav om deltakelse i offisielle sammenhenger, det vil si rene representasjonsoppdrag på vegne samiske saker og organisasjoner. Norske Samers Riksforbund opplever etterspørsel etter mer informasjon om virksomheten både fra medlemmer, forskere og samfunnet for øvrig.

Demokratisk kanal
Det er vesentlig for det samiske demokratiet at hovedorganisasjonene kan regne med å et bemannet sekretariat, arrangere landsmøter og forestå kontakt med medlemmene. Samene må organisere seg selv og gjennom dette drive egne hovedorganisasjoner. Dette er kjernen i et velfungerende demokrati.

Samiske hovedorganisasjoner driver i stor utstrekning med kulturelle aktiviteter i lokalsamfunnene og bidrar i det samiske demokratiet ved å delta i sametingsvalget. - Vi ser nå behovet for et betydelig økonomisk løft i forhold til rammevilkår/arbeidsvilkår i samiske hovedorganisasjoner og en styrking av tilskuddordningene for de samiske hovedorganisasjoner, avslutter NSRs organisatoriske nestleder Marit Einejord.

Kontakt
Marit Einejord, organisatorisk nestleder, org.nestleder(a)nsr.no Mobil 48095289

Denne artikkelen på samisk.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S