!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Viktig å rekruttere til duodjinæringen
John Harald Skum, sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund. Foto: NSR.
- Oppvekst- og utdanningskomiteen på Sametinget ber i en merknad be duodjiorganisasjonene Sámiid duodji og Duojáriid ealáhussearvi vurdere om det kan gis støtte til lokale duodjihus over duodjiavtalen, forteller sametingsrepresentant John Harald Skum (NSR).

Publisert: 09.05.2007

Oppvekst- og utdanningskomiteen ved Sametinget har saken endring av hovedavtalen for duodjinæringen til behandling

Hovedavtalen for duodjinæringen har vært i funksjon siden 29.03.05.

Hovedavtalen skisserer retten til forhandlinger med Sametinget, hvem som er parter, hva som skal forhandles om, hvilke krav og ansvar partene har, samt ramme og struktur i duodjeforhandlingene. Hovedavtalen er grunnlaget for duodjiforhandlinger og skal vedtas i Sametingets plenum. På grunnlag av hovedavtalen og økonomisk rapport gjennomfører partene de årlige forhandlingene om en næringsavtale for duodji. Sametinget behandler saken endring av hovedavtalen for duodjinæringen i plenum i mai 2007.

Saksordfører i saken John Harald Skum fra NSR påpeker at duodji er en viktig kulturbærende samisk næring. Skum mener at det er spesielt viktig å arbeide med rekruttering til næringen. NSR’s  John Harald Skum mener det er viktig å tenke langsiktig i forhold til rekruttering av fremtidige næringsutøvere. En måte å styrke fremtidig rekruttering på kan være å sikre muligheter til drift av lokale duodjiverksted over duodjiavtalen. NSR’s John Harald Skum mener at dette vil kunne ha en rekrutterende effekt da lokale duodjiverksted er viktige arenaer hvor mange barn og unge får sin første innføring i duodji. Dette er spesielt viktig i områder hvor duodji som næring står særdeles svakt.

John Harald Skum sier at komiteens derfor i en merknad til saken ber duodjiorganisasjonene Sámiid duodji og Duojáriid ealáhussearvi vurdere om det kan gis støtte til lokale duodjiverksted over duodjiavtalen.

NSR’s Synnøve Hãrkonen har tidligere, i sak 45/06, kunngjøring av nye saker, foreslått at Sametinget sammen med duodji-organisasjonene skulle sette i gang en utredning om hvordan man kan øke rekrutteringen til duodji og duodji-næringen.

Sametinget har tidligere i en rapport fra september 2004 fått synliggjort konsekvenser av fritak for utgående moms. Komiteens flertall vil be Sametinget om å arbeide videre med spørsmålet om å få redusert moms på duodjiprodukter.   

Kontakt:
John Harald Skum mobil 41121529
Synnøve Solbakken-Härkönen mobil +3584075 34237

Pressebilder John Harald Skum
Pressebilder Synnøve Solbakken-Härkönen

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S