!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Nei til strukturering
Silje Muotka, leder av Norske Samers Riksforbund. Foto: NSR.
Norske Samers Riksforbund (NSR) er fortvilet over at regjeringen Stoltenberg nå vil strukturere flåten før Smith-utvalget er ferdig med sin utredning om samers og andres rett til fiske utenfor Finnmark, uttaler NSR-leder Silje Muokta til nettstedet nsr.no.

Publisert: 20.04.2007

NEI TIL STRUKTURERING

Norske Samers Riksforbund (NSR) mener at strukturering av fiskeflåten mellom 11 og 15 meter er et feilgrep. Vi viser til at bærekraftige og levedyktige samfunn langs kysten er avhengige av levering av råstoff til industrien. Uten en aktiv kystflåte vil småsamfunnene oppleve enda større utfordringer fremover.

Overraskende vending
Det var overraskende at kyst- og fiskeriminister Pedersen stilte seg bak forslagene som ble lagt frem i strukturmeldingen. Vi var jo mange som hadde hørt henne forsikre om at hun ikke ville privatisere fiskekvotene når hun nedsatte strukturutvalget. Noen av oss trodde at det nettopp var for å reversere denne politiske linjen Helga tok tak.

Rettigheter må utredes
NSR er fortvilet over at regjeringen Stoltenberg nå vil strukturere flåten før Smith-utvalget er ferdig med sin utredning om samers og andres rett til fiske utenfor Finnmark. Fra Sametingets side har man bedt om at flåten mellom 11 og 15 meter ikke struktureres. Strukturering før denne utredningen kommer på bordet må sees som ikke-reversible grep i forhold til samers og kystfolks rettigheter. I saken hvor fiskerigrensetvisten mellom Norge og Storbritannia om hvor fiskerigrensen skulle trekkes, ble blant annet den langvarige lokale bruken vektlagt i Haag i 1949. NSR mener at samiske fiskerirettigheter eksisterer, og i lys av dette er det ikke akseptabelt å strukturere i denne delen av flåten før rettighetene er utredet.

Påvirker mange kystsamfunn
Statsråd Pedersen nevnte i media noen fjorder hvor hun mener at det foregår samisk fiske. Det kunne høres ut som om hun mente at listen var uttømmende. Pedersen hoppet bukk over viktige sjøsamiske områder som for eksempel Altafjorden, Skjervøy, Ullsfjord i Troms og Tysfjord i Nordland. Å redusere disse viktige spørsmålene til en sak som omhandler antall båter alene er ikke riktig, fordi vi vet at denne struktureringen kommer til å vidtrekkende konsekvenser i Nord-Norge spesielt. Saken angår over 600 fartøy. Strukturering i denne flåtegruppen vil påvirke svært mange kystsamfunn og både landbaserte aktiviteter, skoler, butikker og lokalt næringsliv vil bli rammet. Det er dette som er kjernen i saken. Rettighetene til det fisket som har foregått langs kysten hører folk bosatt i områdene til. Dette bør kyst- og fiskeriministeren ha førstehånds kunnskap om, sett i lys av hennes opphav og hennes fremtidsplaner om å selv leve i Vester-Tana en gang i fremtiden.

Fiskeripolitikk med Finnmarksvri?
Tenk om du Helga, som en av de mektigste kvinnene i politikken, kunne tatt et grep om situasjonen? Tenk tilbake på tiden da du befant deg i bresjen for prosjektet "fiskeripolitikk med Finnmarksvri". Du kjempet blant annet da for å beholde kvoter på lokale hender som fylkesordfører. Som kyst- og fiskeriminister velger du og regjeringen så dramatisk annerledes. Hvorfor?

Kontakt:
NSR-leder Silje Muotka mobil 98487576
Pressebilder

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S