!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Kurs i samisk byggeteknikk i Tromsø
Nå har du en sjelden mulighet til å lære deg gamle samiske byggeteknikker midt i Tromsø når Tromsø sameforening-NSR arrangerer kurs i samisk byggeteknikk. Et begrenset antall plasser er ledig.
Les mer her  10.08.2007
NSR-leders tale på FNs urfolksdag 9. august 2007
På FNs urfolksdag 9. august ønsker NSRs leder Silje Muotka å minne om de vanskelige kår som urbefolkningen i Australia lever under og anmoder Sametinget om å engasjere seg via norske utenriksmyndigheter og FN.
Les mer her  08.08.2007
Markering av FNs urfolksdag i Nesseby 9. august 2007.
Unjárgga sámiid searvi / Nesseby sameforening markerer FNs uforlksdag torsdag 9. august 2007 og arrangementet er åpent for alle.
Les mer her  06.08.2007
Samisk helse- og sosialkonferanse i Tromsø, oktober 2007
Det inviteres til samisk helse- og sosialkonferanse med tittel ”Hvor er vi – og hva vil vi?” ved Universitetet i Tromsø i tiden 10. – 11. oktober 2007. Påmeldingsfrist er fredag 31. august 2007.
Les mer her  06.08.2007
Moskavuona NSR inviterer til Samisk dag
Samisk språksenter i Ullsfjord og Moskavuona NSR arrangerer Samisk dag i Ullsfjord/Moskavuotna i Tromsø kommune tirsdag 17. juli. Da vil det bli åpen dag på språksenteret fra 11-14 og fra kl 17 blir det kulturell familiekveld i storgammen. Samisk dag arrangeres i forbinelse med Lakselvbuktdagan.
Program for Lakselvbuktdagan  13.07.2007
Gratis tolking for samiske pasienter
Det bør også vurderes om all samisk tolking bør refunderes, slik at økonomi ikke kan brukes som argument for manglende tolkebruk, uttaler politiske nestleder i Norske Samers Riksforbund (NSR), Trond Are Anti.
Les mer her  05.07.2007
Samefolkets fond skal brukes til å forsamiske samene
Det 39. landsmøtet i Norske Samers Riksforbund ønsker å bruke avkastningen fra Samefolkets fond til språktiltak. – Formålet er å øke antallet samiske språkbrukere, sier NSRs politiske nestleder Trond Are Anti.
Les mer her  28.06.2007
En moderne planlov og urfolkshensyn
Forslag til ny Planlov har høstet storm fordi Sametinget får innsigelsesrett i arealplansaker på lik linje med en rekke andre organ. Dette viser at kritikerne ikke helt vet hva de snakker om, skriver sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR).

Les mer her  28.06.2007
Landsmøteuttalelse om Samefolkets fond
Avkastningen av Samefolkets fond skal brukes til tiltak som bevarer, styrker og gjenreiser det samiske språk, uttaler landsmøtet i Norske Samers Riksforbund (NSR) og vil at Sametinget velger ut noen få, gode programområder i stedet for å spre midlene på for mange områder.
Les uttalelsen.  26.06.2007
Altevann-striden må løses i ny reinbeitekonvensjon
Sametingspresident Aili Keskitalo ber norske reindriftsmyndigheter og representanter for Saarivuoma sameby om å vise tålmodighet i spørsmålet om beiterettigheter i området rundt Altevann i Troms.
Les mer her  25.06.2007
Likeverdig helsetilbud i lulesamisk område
Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund (NSR) slutter seg til Sametingsrådets oppfordring og har i helgen vedattt følgende enstemmige landsmøteuttalelse.
Les uttalelsen  25.06.2007
NSRs landsmøte anmoder til saklig rettighetsdebatt
Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund (NSR) mener at samme rettighets- og forvaltningsprinsipper som ligger til brunn for Finnmarksloven må anvendes utenfor Finnmark, og anmoder til saklig rettighetsdebatt utenfor Finnmark.
Les landsmøteuttalelsen  24.06.2007
Bypolitisk plan vedtatt på landsmøtet 2007
Bypolitisk plan er utarbeidet og vedtatt på NSRs 30. landsmøte i Bodø 2007, bakgrunn av forslag fra landsmøtet i Harstad i 2005. Planen har vært sendt på høring til lokallagene og kan virke generelt motiverende på NSRs bypolitiske arbeid.
Les planen her  24.06.2007
NSRs landsmøte i Bodø
NSRs landsmøte ble avsluttet søndag 23. juni 2007 med vedtak i viktige politiske saker. En rekke resolusjonsforslag ble fremmet og de ble foretatt valg av nytt landsstyre. Les nyhetssaker fra landsmøtet på NRK Sámi Radios nyhetssider på norsk og samisk.
NSR i media  23.06.2007
NSR-leder Silje Muotkas tale til landsmøtet 2007
Leder i Norske Samers Riksforbund, Silje Muotka, anmodet i sin tale alle sammen om å gjøre litt mer for samisk språk og fortalte om egne erfaringer til landsmøtet.
Les mer her  22.06.2007
Sametingspresident Aili Keskitalos tale til landsmøtet 2007
Norske Samers Riksforbund (NSR) holder sitt 39. landsmøte i Bodø i helgen og sametingspresident Aili Keskitalo holdt en engasjert tale hvor hun tok opp helse- og sosialsektorens utfordring i forhold til samer og særskilt eldre samer.
Les mer her  22.06.2007
Sametingsgruppa fornøyd med avtale om etterlønn
Fungerende gruppeleder for Norske Samers Riksforbund (NSR) på Sametinget, Roger Pedersen, sier seg fornøyd med avtalen som nå er inngått mellom NSRs sametingsgruppe og tidligere gruppeleder for NSR, János Trosten.
Les mer her  21.06.2007
Velkommen til landsmøtet i Bodø!
Norske Samers Riksforbund (NSR) ønsker 80 delegater og inviterte forelesere og gjester velkommen til landsmøtet som starter i Bodø fredag formiddag. Vert for årets landsmøte er Sáltto sámesiebrre, NSRs lokallag i Salten.
Les mer her  20.06.2007
NSR trenger ny sekretariatsleder
Norske Samers Riksforbund er en av tre samiske hovedorganisasjoner på norsk side. Sektretariatet i Kautokeino er bemannet med en sekretariatsleder og to ansatte som hører inn under Samisk studieutvalg-SOL. NSR har for tiden ikke politisk sekretær i sekretariatet i Karasjok. Nå søker NSR etter ny sekretariatsleder.
Les mer her  16.06.2007
Sametinget fikk gjennomslag i fiskeripolitikken
Sametinget arbeider intenst med fiskerispørsmål og en rekke møter er gjennomført, forteller medlem av sametingsrådet Ann-Mari Thomassen (NSR). Les pressemelding fra Sametinget her.
Les mer her  13.06.2007
Ungdomsforening feirer 10 år
Norske Samers Riksforbunds ungdomsforening i Nordre-Nordland og Sør-Troms feirer 10 aktive år. Foreningen har blant annet startet festivalen Márkomeannu og rekruttert sametingets yngste sametingsrepresentant. Nå feires jubilanten, forteller Runar Myrnes Balto.
Les mer her  13.06.2007
NSR har vedtatt etiske retningslinjer
Landsstyret i Norske Samers Riksforbund (NSR) har vedtatt et sett med etiske retningslinjer, forteller organisatorisk nestleder Marit Einejord.
Les mer her  12.06.2007
Tale til Norske Reindrifssamers Landsforbunds 60-årsjubileum 2007
Norske Reindriftssamers Landsforbund avholder sitt landsmøte i helga, og leder for Norske Samers Riksforbund, Silje Muotka holder tale til landsmøtet.
Les mer her  08.06.2007
Bli med Oslo sameforening til Langøyene
Oslo Sámiid Searvi arrangerer St.Hanstur til Langøyene for 3. år på rad. Vi kan vel da si at det er blitt en tradisjon. Muligheter for bading, grilling, overnatting, forteller leder Kirsti Guvsam.
www.samer.no  08.06.2007
Kulturelle tiltak for den samiske befolkninga i Harstad
Harstad og omegn sameforening er glad for Harstad kommunes vedtak med fokus på kulturelle tiltak for den samiske befolkningen og øvrig befolkning i Harstad, forteller sameforeningens leder Kjell Erland Pedersen.
Les mer her  07.06.2007
"Giđđadulvi" i Bodø
Beaivvaš Sámi Teahters ”Giđđadulvi” er i fri flyt i Bodø også. Kabareten vises fredag 22. juni kl. 21.00 på SAS Radisson Bodø Hotel.
Les mer her  06.06.2007
Muting med urfolksstandarder
Det er et stadig økende press på letevirksomhet etter mineraler i samiske områder. NSRs landsstyre har fattet et prinsippvedtak om muting i Sápmi. - NSR vil at det skal sikres et etisk rammeverk for urfolksstandarder, uttaler Silje Muotka.
Les mer her  04.06.2007
Landsmøteprogram 2007
NSR avholder sitt 39. Landsmøte i Bodø 22.-24.06.07. Møtested er Radisson SAS Hotel Bodø. På sakslista står blant annet Sametingets valgordning, Samefolkets Fond, Kystfiskeutvalget, og Naturforståelse, bruk og vern. Her finner du programmet for NSRs landsmøte.
Les mer her  29.05.2007
Landsmøtedokumenter 2007
Her finner du saksdokumentene til NSRs 39. landsmøte for nedlasting. Her finner du også linker til aktuell bakgrunnsinformasjon til noen av landsmøtesakene.
Les mer her  29.05.2007
NSR-leder på kontaktmøte med sameforeninger
Silje Muotka, leder av Norske Samers Riksforbund (NSR), holder uformelt kontaktmøte med sameforeningene i Nordre-Nordland og Sør-Troms. - Som leder av Norske Samers Riksforbund er jeg opptatt av å treffe sameforeningene og ha en god dialog.
Les mer her  25.05.2007
Lys - i kæm sine hus?
Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund, Tor Mikalsen, fra Kåfjord skriver leserinnlegg om dagsaktuell sak, strukturmeldingen som kommer til behandling i Stortinget før sommeren 2007.
Les mer her  23.05.2007
Struktur til evig tid
I en pressemelding utrykker Norske Samers Riksforbunds sametingsgruppe motstand mot Regjeringens foreslåtte struktureringspoltikk, forteller Gunn-Britt Retter.
Les mer her  23.05.2007
- Naturen er rammene for vår eksistens
Rådsmedlem Ann-Mari Thomassen sa i sin tale på Global Eco-tourism Conference 2007 at det spesielle båndet mellom urfolk og natur må beskyttes når turistnæringen skal utvikles i ufolks bosettingsområder.
Les mer her  21.05.2007
Samisk dag i Trondheim lørdag 26. mai 2007
I forbindelse med Bakklandsfestivalen i Trondheim i mai 2007 arrangeres samisk dag lørdag 26. mai med samisk mat og konsert.
Les mer her  20.05.2007
Nye prinsipper for den samiske skolen
Sametinget behandler i neste uke de nye prinsippene for grunnopplæringen for samisk skole. - Samiske barn skal få kvalitetsmessig god grunnopplæring med basis i samisk språk, kultur og samfunnsliv, sier Jarle Jonassen (NSR)
Les mer her  18.05.2007
Sametingspresidenten etterlyste FNs erklæring om urfolks rettigheter
Sametingspresident Aili Keskitalo etterlyste fortgang FNs arbeid med erklæringen om urfolks rettigheter. I sin tale til FNs permanente forum for urfolk denne uken tok Keskitalo til orde for sterkere vern av urfolks rett til natur og ressurser.
Les mer her  16.05.2007
Kunnskapsløftet – samisk og samiske læreres arbeidssituasjon
-Lærere som underviser i eller på samisk trenger mer tid til forberedelser på grunn av mangel på læremidler og behovet for oversetting, uttaler sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund, Synnøve Solbakken-Härkönen.
Les mer her  10.05.2007
Retningslinjer for endret bruk av utmark behandles i Sametinget
Sametingspresident Aili Keskitalo er svært fornøyd med det brede engasjementet som har vært rundt arbeidet, og understreker at en rekke forslag fra høringsinstansene er tatt med i de endelige retningslinjene.
Les mer her  10.05.2007
Krever respekt for sametingspresident Aili Keskitalos innsats
- Norske Samers Riksforbunds organisasjon tar fullstendig avstand fra den uverdige formen for personangrep som vi blant annet har sett eksponert i offentligheten og gir sametingspresidenten full støtte, uttaler NSR-leder Silje Muotka i en pressemelding.
Les mer her  10.05.2007
Samiske interesser styrkes i plan- og bygningsloven
Sametingsrådet og regjeringen har gjennom konsultasjoner kommet til enighet om forslag til ny plan- og bygningslov. I forslaget gis Sametinget blant annet innsigelsesrett i arealplaner som vesentlig svekker det samiske naturgrunnlaget.
Les mer her  09.05.2007
Forrige side1  ... 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  ... 35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S