!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Muting med urfolksstandarder
NSRs leder Silje Muotka
Det er et stadig økende press på letevirksomhet etter mineraler i samiske områder. NSRs landsstyre har fattet et prinsippvedtak om muting i Sápmi. - NSR vil at det skal sikres et etisk rammeverk for urfolksstandarder, uttaler Silje Muotka.

Publisert: 04.06.2007

NSRs landsstyre advarer mot en utvikling hvor ny industriell aktivitet truer tradisjonell bruksutøvelse eller samiske næringer og gjennom dette det materielle grunnlaget for den samiske kulturen. – Jeg har stor forståelse for den bekymring som flere samer uttrykker i denne sammenhengen, uttaler NSRs leder Silje Muotka.

 

Arbeidet med mineralsaker må prioriteres

NSR stiller klare krav om at grunnlaget for den materielle samiske kulturen ikke skal raseres som følge av utnyttelse av ikke-fornybare ressurser. - Bit-for-bit politikken hva angår arealer som samiske næringer er avhengige av er en skremmende samfunnsutvikling hvor opinionen ofte virker sterkt i retning av at samiske interesser må vike for ”storsamfunnets” interesser. Enkeltsamer blir ofte fremstilt som ”bremseklosser for det moderne samfunnets utviklingsmuligheter” i denne sammenhengen. Det er både uakseptabelt og urimelig, mener Muotka.

 

Urfolksperspektivet må ivaretas

Det er på denne bakgrunnen at NSRs landsstyre har behandlet spørsmål knyttet til det økende fokuset på mineraler i samiske områder. Silje Muotka sier at landsstyret i sitt prinsippvedtak ber Sametinget om å sikre et etisk rammeverk for urfolksstandarder. – Standardene må omhandle regler som sikrer at aktiviteter som muting kun kan skje hvis urfolkenes interesser er tilfredsstillende ivaretatt. – Vi forventer at selskaper som har ambisjoner om at de skal mute i urfolksområder ikke bare har lokale, men også internasjonale rammeverk for urfolksstandarder, sier NSR-lederen.

 

Sametinget må som et ufravikelig minimumskrav konsulteres på et tidlig stadium om utvikling av store prosjekter og det er en forutsetning at samene involveres i beslutninger som påvirker deres interesser. – Ved slike aktiviteter må urfolk ha en reell mulighet til å ivareta sine rettigheter til områder, og ha adgang til å avvise aktiviteter som er uforenlige med egen bruk av områdene, sier Silje Muotka. NSR mener derfor at Sametinget må ha mulighet legge ned veto mot store inngrep som en endelig skranke til vern for det materielle kulturgrunnlaget i de samiske samfunnene.

 

Strenge miljøkrav

I mange urfolksområder er det store miljømessige konsekvenser som følge av industriell aktivitet, og derfor er NSR opptatt av at urfolkstandardene også må stille strenge krav til at prosjektene skal ha den høyeste miljømessige standard for å hindre forurensing og utslipp.

– Mye av den industrielle aktiviteten i sirkumpolare urfolksområder finner sted i sårbar arktisk natur, og derfor er det svært viktig at det stilles uhyre strenge miljøkrav, påpeker Silje Muotka.

 

Ressursene må bidra til samfunnsoppbyggingen

Silje Muotka mener at det ikke er akseptabelt at ressursene som er i de samiske områdene føres ut av området uten at dette kommer lokalsamfunnene til del. – NSRs landsstyre vil at selskapene forplikter seg til å sette av overskudd til samfunnsoppbyggelige formål spesielt med tanke på å sikre ny og annen aktivitet i nærområdet etter at ressursen eventuelt er oppbrukt. Vi ønsker ikke at ressursene tas ut og at lokalsamfunnene legges brakk igjen etterpå, uttaler Silje Muotka og viser blant annet til ILO konvensjonen artikkel 15, 2. punkt.

 


 

Kontakt Silje Muotka:

Tlf. 984 87 576

leder@nsr.no

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S