!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Retningslinjer for endret bruk av utmark behandles i Sametinget
Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR). Foto: Sametinget.
Sametingspresident Aili Keskitalo er svært fornøyd med det brede engasjementet som har vært rundt arbeidet, og understreker at en rekke forslag fra høringsinstansene er tatt med i de endelige retningslinjene.

Publisert: 10.05.2007

Sametingsrådet fremmer nå sitt endelige forslag til retningslinjer for vurdering av samiske hensyn ved endret bruk av utmark i Finnmark overfor Sametinget. 

- Det forslaget som Sametingsrådet nå fremmer overfor Sametinget, bærer preg av kompromiss. Vi har forsøkt å ta hensyn til en del av den kritikk som har vært fremmet. Derfor er også en rekke forslag til endringer, som ikke er i strid med Finnmarksloven eller som ville innebære en svekkelse av samiske rettigheter, nå innlemmet i retningslinjene, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Retningslinjene for endret bruk av utmark i Finnmark har vært på to omfattende høringsrunder. I tillegg har det vært gjennomført 7 folkemøter og egne drøftingsmøter med Finnmark fylkeskommune. Retningslinjene skal bidra til å sikre naturgrunnlaget og utviklingsmuligheter for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Sametingsrådet har lagt vekt på å etablere retningslinjer som gir gode og langsiktige rammebetingelser for så vel tradisjonelle som nye næringer, men som samtidig sikrer tilstrekkelig ivaretakelse og vern av samiske interesser.

- Denne saken er en direkte oppfølging av finnmarksloven og er slik en av de viktigste sakene Sametinget så langt har hatt til behandling i denne perioden. Det er derfor viktig for meg at behandlingen av retningslinjene skjer i den samme prinsippfaste og samarbeidende ånd som behandlingen av loven, noe jeg tror forslaget legger godt til rette for, sier Keskitalo. 

(Kilde: Pressemelding fra Sametinget)

Kontakt:
Aili Keskitalo, Sametingspresident  Telefon 78 47 40 00 / 971 29 305

Pressebilder Aili Keskitalo

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S