!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Struktur til evig tid
Gunn-Britt Retter, sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund og Samefolkets parti. Foto: NSR.
I en pressemelding utrykker Norske Samers Riksforbunds sametingsgruppe motstand mot Regjeringens foreslåtte struktureringspoltikk, forteller Gunn-Britt Retter.

Publisert: 23.05.2007

Sametinget har behandlet St.meld. nr. 21 ”Strukturpolitikk for fiskeflåten”, og Stortinget behandler nå samme melding. 

I løpet av 20 år har statlige reguleringer i fiskeriene nærmest rasert næringsgrunnlaget i samiske kystsamfunn. I St.meld. nr. 21 foreslår Regjeringa blant annet struktureringstiltak for båter mellom 11 og 15 meter.
 
Regjeringas forslag har halvert antallet båter i denne gruppen. Her snakker man da om ca. 4-500 færre årsverk for yrkesfiskere i kystområdene. Regjeringens forslag om tidsbegrenset kvotefordeling på 20 og 25 år, er dessuten nærmest å regne som evigvarende kvoter. I 2006 var det ca. 10.000 færre yrkesfiskere i Norge enn det var i 1990. Når en slik rasering av fiskeflåten kan forekomme i løpet av 16 år, kan man spørre seg hva som vil kunne skje i løpet av de 20 årene frem til 2027, dersom Regjeringas forslag blir vedtatt.

Vi må spørre oss selv om vi fortsatt vil ha et ressursgrunnlag for samiske fiskerier i 2027, når tidsbegrensningen på disse foreslåtte strukturendringene utløper. Dersom Regjeringas forslag blir vedtatt i Stortinget vil mange lys bli slukket i Nord-Norge, samtidig som noen få redere på Vestlandet kontrollerer en stadig større del av fiskeressursene. Dette er en utvikling Norske Samers Riksforbund (NSR) ikke kan akseptere, og vi vil arbeide for å unngå strukturendringene skissert i St.meld. nr. 21.  

Dette sier sametingsrepresentant Gunn Britt Retter som er NSRs saksordfører i saken.

Kontakt:
Gunn Britt Retter (tlf: 994 90 344)

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S