!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Kunnskapsløftet – samisk og samiske læreres arbeidssituasjon
Synnøve Solbakken-Härkönen, sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund. Foto: NSR.
-Lærere som underviser i eller på samisk trenger mer tid til forberedelser på grunn av mangel på læremidler og behovet for oversetting, uttaler sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund, Synnøve Solbakken-Härkönen.

Publisert: 10.05.2007

Kunnskapsløftet – samisk og samiske læreres arbeidssituasjon

Sametingets oppvekst- og utdanningkomiteen har saken prinsipper for opplæring i læreplanverket for Kunnskapsløftet – samisk til behandling. Sametingsrepresentant Synnøve Solbakken-Härkönen fra Norske Samers Riksforbund (NSR) er skyggesaksordfører i saken.

NSR er fornøyd med at det nå foreligger prinsipper for hele grunnopplæringen i Læreplanverket for Kunnskapsløftet – samisk. Prinsippene for opplæring er svært viktige for samisk videregående opplæring som tidligere ikke har hatt overordnede målformuleringer eller prinsipper for samisk opplæring. NSR mener imidlertid at neste gang det skal utarbeides et nytt samisk læreplanverk, må planene forankres i samisk språk, kultur og samfunn, og ikke bare være en tilpasset utgave av det nasjonale læreplanverket.

NSR poengterer at gode rammevilkår som læremidler, etterutdanning for lærere og tid til planlegging er en viktig forutsetning for implementering av Læreplanverket for Kunnskapsløftet – samisk.

Solbakken-Härkönen påpeker at lærere som underviser i eller på samisk trenger mer tid til forberedelser på grunn av mangel på læremidler og behovet for oversetting. De har derfor hatt en konverteringsressurs. Denne ekstra planleggingstida falt bort 01.08.06. som et resultat av den nye arbeidsavtalen som ble fremforhandlet mellom lærerorganisasjonene og Kommunenes Sentralforbund. Dette anser NSR som uakseptabelt, og oppfordrer forhandlingspartene til å ta hensyn til samisklærernes arbeidssituasjon. Tap av konverteringsressursen er en trussel mot det samiske språkets og det samiske samfunnets fremtid. Istedenfor å fjerne konverteringsressursen, burde den vært økt inntil læremiddelbehovet er dekket.

Kontakt:
Synnøve Solbakken-Härkönen Tlf: +47 416 45 735
Pressebilde Synnøve Solbakken-Härkönen
Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S