!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Likeverdig helsetilbud i lulesamisk område
Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund (NSR) slutter seg til Sametingsrådets oppfordring og har i helgen vedattt følgende enstemmige landsmøteuttalelse.

Publisert: 25.06.2007

Landsmøtet 2007 i Norske Samers Riksforbund (NSR) viser til at det er behov for å utvikle et likeverdig helse- og sosialtilbud i lulesamisk område. Spesielt eldre samer har behov for en helse- og omsorgstjeneste som bygger på samiske kultur, fungerer på samisk språk og ut fra egne lokale forutsetninger. Dette er i tillegg en menneskerett. Manglende hensyntaken til pleietrengendes behov på det språklige, kulturelle og religiøse området kan skape uverdige forhold for den enkelte.

Med midler fra Sametinget er det i Nord-Salten utviklet en modell for et helhetlig og likeverdig helse- og sosialtilbud som representerer en fornyelse i måten å organisere og utvikle helse- og sosialtjenester i et flerkulturelt område. Steigen og Hamarøy kommuner har vært positive til prosjektet, mens Tysfjord kommune er negativ. Antallet eldre i hele befolkningen i regionen er økende. Med utgangspunkt i det lokale engasjementet blant pårørende til eldre samer i Tysfjord, har Sametingsrådet 21.juni 2007 oppfordret kommunene i lulesamisk område, og fylkesmannen som tilsynsmyndighet, til å ta et aktivt grep for å bedre situasjonen for omsorgstrengende samer, med særlig fokus på de eldres behov.

Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund (NSR) slutter seg til Sametingsrådets oppfordring, og vil i tillegg be om at:

  • Regjeringen i samråd med Sametinget å behandle situasjonen i Nord-Salten og andre aktuelle områder i forhold til den samiske befolkningens prinsipielle rettigheter til et likeverdig helse- og sosialtilbud, og i forhold til Norges rettslige forpliktelser i denne sammenheng.
  • Tysfjord kommune, som ny kommune i forvaltningsområdet for samisk språk, sørger for et helse- og sosialtilbud for pleietrengende samer, slik at spesielt eldres behov på det språklige, kulturelle og religiøse området kan ivaretas. I tillegg bes kommunen om å revurdere sitt standpunkt og delta i utviklingen et likeverdig helse- og sosialtilbud i lulesamisk område. Dette slik at kommunen også kommer på linje med kravene i språkreglene i sameloven.

Se også sametingspresidentens tale til lansmøtet

Uttalelsen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S