!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Landsmøteuttalelser - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Vil NSR ha et samisk helseforetak?
Flere politikere fra NSR har tidligere frontet ideen om et eget samisk helseforetak, blant dem NSR-leder Aili Keskitalo. Nå skal NSR-landsmøtet behandle spørsmålet i et eget helsepolitisk program.
Les mer her  30.08.2010
Fritt fram for fjordbruk?
I forbindelse med NSRs 41.landsmøte i Narvik arrangeres det seminar om oppdrett  - et brennbart tema i Ofoten og andre samiske fjordområder. Innledere er Geir Ove Ystmark, FHL, og Terje Dahl, Ofoten villfisk.
Les mer her  02.09.2010
Hvordan skal vi bruke FeFos overskudd?
Finnmarksloven åpner for at et overskudd i FeFo helt eller delvis kan utbetales til Finnmark fylkeskommune og Sametinget eller brukes til allmennyttige formål som kommer hele fylkets innbyggere til gode. På landsmøtet i Narvik debatterer NSR hvordan dette overskuddet kan brukes.
Les mer her  02.09.2010
NSR har endret vedtektene
På NSRs 41.landsmøte i Narvik har landsmøtet vedtatt endringer i NSRs vedtekter. Endringene medfører at NSR vil veksle mellom å arrangere landsmøte og tillitsvalgtkonferanse annethvert år.
Les mer her  08.09.2010
NSRs ærespris til Olav Dikkanen fra Nesseby
NSR tildeler Landsmøtets ærespris til den samepolitiske nestoren Olav Dikkanen (født 1932) fra Unjárgga sámiid searvi. Tildelingen fant sted på lørdag under NSRs Landsmøte i Narvik
Les mer her  04.09.2010
Aili Keskitalos tale til landsmøtet - 10 millioner til samisk litteratur
I sin tale til landsmøtet i dag fremhevet leder Aili Keskitalo at vi nå har innfridd lovnaden om 10 millioner ekstra til samisk litteratur. Hun sa også at det har skjedd lite samepolitisk siden sist, men vi må glede oss over de små seirene. Hun uttrykte respekt og ydmykhet for våre veteraner i samepolitikken, og takknemlighet for tilliten hun har fått til å være leder og presidentkandidat.
Les mer her  03.09.2010
Landsmøteprogram 2008
Velkommen til Norske Samers Riksforbunds (NSRs) 40. landsmøte 24.-26. oktober 2008 på Thon Hotel Kautokeino. Vedlagt program for landsmøtedagene og jubileumsarrangementene.
Les mer her  08.10.2008
Landsmøteprotokollen 2008
Norske Samers Riksforbund (NSR) avholdt sitt 40. landsmøte i Kautokeino  24.-26. oktober 2008. Protokollen fra landsmøtet er publisert i sin helhet i PDF-format.
Les mer her  18.12.2008
Landsmøteprogram og -saker 2010
Velkommen til Norske Samers Riksforbunds 41. landsmøte 3.-5. september 2010 på Best Western Narvik Hotell. Her er programmet for landsmøtet.
Les mer her  31.08.2010
Leder Aili Keskitalos tale til landsmøtet
Tale til NSRs 41. Landsmøte i Narvik 3.9.10
Les mer her  04.09.2010
Gunn-Britt Retters tale til landsmøtet
Organisatorisk nestleder Gunn-Britt Retter holdt sin tale til NSRs 41. landsmøte i Narvik lørdag 4.09.10.
Les mer her  04.09.2010
Ragnhild Nystad fikk ærespris
Tidligere visepresident på Sametinget, Ragnhild Lydia Nystad (NSR) fikk i dag overrakt Norske Samers Riksforbunds ærespris på landsmøtet i Kautokeino.
Les mer her  24.10.2008
Foreslår Aili som ny NSR leder
Valgkomiteen i Norske Samers Riksforbund (NSR) går inn for Aili Keskitalo som ny leder i organisasjonen. Valgkomiteen har forespurt Aili om å ta på seg ledervervet, noe hun har takket ja til.
Les mer her  20.10.2008
Angrep Ap i landsmøtetalen
I sin tale til landsmøtet, ga leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Silje K. Muotka same-Ap så hatten passer. - Det er ikke så greit å vite hvem som egentlig bestemmer samepolitikken i Arbeiderpartiet, sa Muotka blant annet. I salen satt både sametingspresident Egil Olli (Ap) og statssekretær Raimo Valle (Ap).
Les mer her  24.10.2008
Vi skal ha hovedfokus på språk og utdanning!
NSRs gruppeleder Aili Keskitalo varslet i sin tale til landsmøtet at språk og utdanning skal være hovedsatsingsområder i den kommende sametingsperioden. – Vi må rette blikket mot den samiske skolen, mot den samiske eleven, det samiske barnet, sa Keskitalo.
Les mer her  24.10.2008
Betenkning om Samerettsutvalgets innstilling
Norske Samers Riksforbund tilbyr vedlagt en utredning om Samerettsutvalgets forslag i et folkerettslig perspektiv. Utredning er gjennomført av folkerettseksperten John B. Henriksen.
Les mer her  24.10.2008
NSR jubileumsavis
Sammen med den samiske avisa Ávvir har NSR utarbeidet jubileumsavis hvor leseren får et innblikk Norske Samers Riksforbunds arbeid over tid og dagens utfordringer. 
Les mer her  23.10.2008
Intensjonsavtale NSR/SÁB
Landsmøtene i Samefolkets parti (SáB) og Norske Samers Riksforbund (NSR) har vedtatt en avtale om samarbeid i forbindelse med sametingsvalget..
Les mer her  25.10.2008
Aili Keskitalo presidentkandidat til sametingsvalget
Aili Keskitalo (40) fra Kautokeino er presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund (NSRs) ved sametingsvalget i 2009.
Les mer her  01.04.2009
Landsmøtedokumenter 2008
Lenker til saksdokumenter for Norske Samers Riksforbunds (NSRs) 40. landsmøte 24.-26. oktober 2008 på Thon Hotel Kautokeino.
Les mer her  15.10.2008
Vedtektsendringer i NSR
NSRs landsstyre har sendt forslag om vedtektsendring på høring i organisasjonen. Landsstyret foreslår blant annet å holde landsmøtet annet hvert år. NSRs regler for listearbeid er også revidert og skal vedtas på nytt.
Les mer her  14.05.2008
Valgprogrammet snart ferdig
Programutvalget har arbeidet vel et halvt år med utkast til nytt program og utkastet har vært et par ganger gjennom landsstyret. Nå er det opp til landsstyrets delegater å gjøre den siste finpussen.
Les mer her  08.04.2008
NSR-leder tar ikke gjenvalg
- Jeg har meddelt valgkomiteen i NSR at jeg ikke ønsker gjenvalg som leder. Begrunnelsen er at jeg ønsker å prioritere arbeid i egen valgkrets fremover. Jeg har for øvrig full stilling som daglig leder for en avdeling ved Høgskolen i Finnmark samt at jeg har familie. I en slik situasjon er det viktig å prioritere, forklarer Silje Karine Muotka.
Les mer her  22.09.2008
Valgkomitéen søker deg!
NSRs valgkomité ved Áile Jávo (leder), Geir Tommy Pedersen og Káre Elle Partapuoli har startet arbeidet med å settes sammen forslag til landsstyre som skal velges på landsmøtet til Norske Samers Riksforbund i Kautokeino i oktober 2008.
Les mer her  14.04.2008
NSRs første dokumenter
Sekretariatet i Norske Samers Riksforbund (NSR) har funnet fram stiftelsesprotokollen og organisasjonens første dokumenter som er tilgjengeliggjort på NSRs nettsider i PDF-format.
Les mer her  21.10.2008
NSRs nye landsstyre
NSRs 41. landsmøte valgte nye landsstyremedlemmer for perioden 2010-2012.
Les mer her  05.09.2010
Saia Stueng tar over ledelsen av NSRs ungdomsutvalg
NSRs landsmøte valgte ny leder og nye medlemmer til ungdomsutvalget.
Les mer her  05.09.2010
Landsmøteprotokoll 2010
Protokollen fra NSRs landsmøte 3.-5. september 2010 er nå formelt godkjent.
Les mer her  01.10.2010
Landsmøteprotokoll 2007
NSR avholdt sitt 39. landsmøte i Bodø 22.-24. juni 2007. Her finner du vedtakene som ble gjort av landsmøtet. Inne i protokollen er det lagt inn linker til dokumentene som landsmøtet godkjente. Protokollen som PDF-fil lastes ned her.
Les mer her  04.04.2008
Resolusjoner gjennom 40 år
Samtlige resolusjoner vedtatt på landsmøtene gjennom 40 år er et viktig stykke samepolitisk historie. Fra første landsmøte i 1969 ser vi en klar rød tråd fram til i dag. Samlingen på et par hundre sider er landsstyrets gave til NSR i anledning jubileet.
Les mer her  23.10.2008
Landsmøteuttalelse om miljøpolitikken 2007
Landsmøtet 2007 i Norske Samers Riksforbund (NSR) hadde sterkt fokus på miljøspørsmål og landsmøtet kom med klare bestillinger til landsstyret om å integrere miljøspørsmål i all NSR-politikk og utfordrer også Sametinget og Samisk parlamentarisk råd.
Les mer her  29.10.2007
Landsmøtedokumenter 2007
Her finner du saksdokumentene til NSRs 39. landsmøte for nedlasting. Her finner du også linker til aktuell bakgrunnsinformasjon til noen av landsmøtesakene.
Les mer her  29.05.2007
Landsmøteprogram 2007
NSR avholder sitt 39. Landsmøte i Bodø 22.-24.06.07. Møtested er Radisson SAS Hotel Bodø. På sakslista står blant annet Sametingets valgordning, Samefolkets Fond, Kystfiskeutvalget, og Naturforståelse, bruk og vern. Her finner du programmet for NSRs landsmøte.
Les mer her  29.05.2007
Sametingspresident Aili Keskitalos tale til landsmøtet 2007
Norske Samers Riksforbund (NSR) holder sitt 39. landsmøte i Bodø i helgen og sametingspresident Aili Keskitalo holdt en engasjert tale hvor hun tok opp helse- og sosialsektorens utfordring i forhold til samer og særskilt eldre samer.
Les mer her  22.06.2007
NSR-leder Silje Muotkas tale til landsmøtet 2007
Leder i Norske Samers Riksforbund, Silje Muotka, anmodet i sin tale alle sammen om å gjøre litt mer for samisk språk og fortalte om egne erfaringer til landsmøtet.
Les mer her  22.06.2007
NSRs bypolitiske plan
Norske Samers Riksforbunds landsmøte 2007 vedtok Bypolitisk plan som grunnlag for fortsatt sosialt og kulturelt arbeid for samer bosatt i byene. Et aktuelt dokument fordi at antallet samer som flytter til byene er økende.
Last ned bypolitisk plan (PDF)  17.10.2007
Bypolitisk plan vedtatt på landsmøtet 2007
Bypolitisk plan er utarbeidet og vedtatt på NSRs 30. landsmøte i Bodø 2007, bakgrunn av forslag fra landsmøtet i Harstad i 2005. Planen har vært sendt på høring til lokallagene og kan virke generelt motiverende på NSRs bypolitiske arbeid.
Les planen her  24.06.2007
Landsmøteprotokoll 2006

Les mer her 
Landsmøteuttalelser 2006
NSRs 38. landsmøte i Varanger vedtok tradisjonen tro en rekke landsmøteuttalelser/resolusjoner. Landsmøteuttalelsene 2006 kan du lese her.
Les mer her  30.08.2006
Landsmøteprotokoll 2005
NSR avholdt sitt 37. landsmøte i Alta 18.-20. februar 2005. Her finner du vedtakene som ble gjort av landsmøtet. Inne i protokollen er det lagt inn linker til dokumentene som landsmøtet godkjente. Nederst er det lagt inn linker til word-filer av protokollen og andre dokumenter.
Les mer her  16.11.2005
1  2  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S