!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Landsmøtedokumenter 2008
Lenker til saksdokumenter for Norske Samers Riksforbunds (NSRs) 40. landsmøte 24.-26. oktober 2008 på Thon Hotel Kautokeino.

Publisert: 15.10.2008

SAKSLISTE
NSRs 40. LANDSMØTE
KAUTOKEINO 24.–26.10.2008

Sak 1. Åpning

1.1 Godkjenning av innkalling
1.2 Godkjenning av saksliste

Sak 2. Konstituering

2.1 Godkjenning av delegatenes fullmakter
2.2 Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet
2.3 Valg av fire dirigenter (møteledere)
2.4 Valg av fire referenter (møtesekretærer)
2.5 Valg av to protokollunderskrivere
2.6 Valg av fire til tellekorpset
2.7 Valg av redaksjonskomité
2.8 Valg av andre landsmøtekomitéer

Sak 3. Årsmelding 2007–2008

3.1 Fra NSRs landsstyre
3.2 Fra NSRs ungdomsutvalg (NSR-U)
3.3 Fra Samisk studieutvalg (SOL)
3.4 Redegjørelse fra NSRs sametingsgruppe – politisk regnskap for perioden 2005–2007

Sak 4. Årsregnskap 2007

4.1 Årsregnskap fra NSR hovedorganisasjon med revisjonsberetning
4.2 Årsregnskap fra SOL med revisjonsberetning

Sak 5. Lokallagenes time

Sak 6. NSRs valgprogram 2009–2013 

Sak 7. Høringsuttalelse samerettsutvalgets forslag - notat 

Sak 8. Urfolks rett til selvbestemmelse 

Sak 9. Intensjonsavtale NSR og Samefolkets parti

Sak 10. NSRs miljøpolitiske prinsipprogram

Sak 11. Vedtektsendringer NSR 

Sak 12. Endringer i NSRs regler for listearbeid 

Sak 13. Landsmøtets ærespris

Sak 14. Høringsuttalelse: Retten til fiske i havet utenfor Finnmark (Kystfiskeutvalget) samt fiskeridelen i samerettsutvalgets forslag 

Sak 15. Virksomhetsplaner 2009–2010

15.1 NSRs landsstyre wordnorsk wordsamisk
15.2 NSR-U
15.3 SOL

Sak 16. Budsjetter 2009–2010

16.1 NSRs landsstyre
16.2 NSR-U
16.3 SOL

Sak 17. Uttalelser fra NSRs landsmøte 2008 (resolusjoner)

Sak 18. Valg

18.1 NSRs presidentkandidat til sametingsvalget 2009–2013
18.2 NSRs landsstyre
18.3 NSR-U
18.4 SOL-styret
18.5 Valgkomité

Se også detaljert program

Landsmøtedokumenter på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S