!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Landsmøteuttalelse om Samefolkets fond
Landsmøtet 2007 i Bodø. Foto: NSR.
Avkastningen av Samefolkets fond skal brukes til tiltak som bevarer, styrker og gjenreiser det samiske språk, uttaler landsmøtet i Norske Samers Riksforbund (NSR) og vil at Sametinget velger ut noen få, gode programområder i stedet for å spre midlene på for mange områder.

Publisert: 26.06.2007

NSRs 39. landsmøte i Bodø uttaler følgende i landsmøtesak 9 - Samefolkets fond

Avkastningen av Samefolkets fond skal brukes til tiltak som bevarer, styrker og gjenreiser det samiske språk.

NSR landsmøte i 2007 vil at Sametinget i disponeringen av Samefolkets fond i første omgang prioriterer få, men gode programområder. Programområdene kan revideres hvert fjerde år. Den konkrete prioriteringen og utdypingen av programområdene skal skje i forbindelse med de årlige budsjettforhandlingene i Sametinget.

Flere aktive språkbrukere
Vitalisering og styrking av det samiske språket er en av de største utfordringene det samiske samfunnet har i dag. Etter lange perioder med fornorskning er det et stort behov for å vitalisere språket i de generasjoner og områder som har mistet språket. NSRs landsmøte i 2007 vil på denne bakgrunnen be Sametinget i en første fireårs periode prioritere tiltak som allerede på kort sikt kan resultere i flere aktive samiskspråklige språkbrukere.

Tiltakene må konkret rette seg mot alle samiske språk og dialekter i Norge, og omfatte det talte og skrevne ord, herunder samiskspråklig fag/dokumentar- og skjønnlitteratur for barn, ungdom og voksne. De samiske barna og ungdommen er vår fremtid og ungdom har rett til å nytte og møte samisk språk i de formater de møter i sitt dagligliv. Dette vil også bidra til å styrke samisk identitet. Digitale produkter med samisk språk, spesielt med barn og unge som målgruppe må derfor prioriteres.

NSR ber Samtinget vurdere å sette i gang et omfattende samisk alfabetiseringsprogram (skrive og leseferdigheter). Et alfabetiseringsprogram innbærer en større satsing på tvers av forvaltningsnivå og etablerte strukturer. Et slikt program bør omfatte bl.a. barnehager, skoler og voksenopplæring.  Erfaringene fra Elgåprosjektet og andre lignende språkprosjekter vil være viktige som grunnlag for programmet. NSR mener at det må til en større satsing over flere år for å få til et løft for samisk språk. Som en del av finansieringen mener NSR at regionale og statlige myndigheter må gi betydelige bidrag.

NSRs landsmøte vil at Sametinget videre vurderer følgende innsatsområder:

Dokumentasjon av samisk tradisjonskunnskap
Prosjekter som omfatter systematisering og dokumentasjon av samisk tradisjonskunnskap må prioriteres. Prosjekter kan omfatte kunnskap innen samfunnets organisering, næringer, ressursutnyttelse, miljø- og naturforhold, historiske sagn og fortellinger, joik og all form for duodji. Det forutsettes samarbeid mellom relevante fagmiljø, samiske språk- og kultursentre og tradisjonsbærere i forbindelse med systematiseringen og dokumentasjonen.

Landsmøteuttalelsen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S