!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Gratis tolking for samiske pasienter
Trond Are Anti, politisk nestleder i Norske Samers Riksforbund. Foto: NSR.
Det bør også vurderes om all samisk tolking bør refunderes, slik at økonomi ikke kan brukes som argument for manglende tolkebruk, uttaler politiske nestleder i Norske Samers Riksforbund (NSR), Trond Are Anti.

Publisert: 05.07.2007

Det er behov for å øke satsen samiske tolker får for tolkeoppdrag, og staten bør vurdere å innføre refusjonsordning for samisk tolking slik at økonomi ikke blir et hinder for å bruke tolk ved sykehus og private klinikker, uttaler Anti.

Lave satser
Samiske tolker tjener per i dag mye bedre på konferansetolking og skriftlig oversetting enn sykehustolking. Samiske tolker kan få 175,- kroner for en times tolkeoppdrag per telefon og 350,- kroner ved frammøtetolking på et sykehus. Dette er satser som gjelder ved tolking for et større tolkebyrå i Norge. Ved frilanstolking kan tolken tjene litt mer, men i dagens spareklima vil sykehusene vegre seg mot å betale for tolketjenester.

Vanskelig tilgjengelig
Samiske tolker er ikke lett å spore opp når det blir behov for tolk ved en hvilken som helst institusjon i Norge. Det kan også hende at samiske tolker ikke er vant til å tolke per telefon, og at samiske eldre heller ikke er vant til denne formen for tolking. Om tolken ikke er tilgjengelig for frammøtetolkin på sykehuset, forsøker man å greie seg uten tolk. Eldre samer må i stor gran ordne seg på annen måte, nemlig ved å ta med seg pårørende og ledsagere som kan fungere som tolk.

Utfordringer i tolkesektoren
Tolkesektoren har til dels store utfordinger. Vi kjenner til at barn av innvandrere har måttet funger som tolke for sine foreldre, selv om man aldi skal bruke barn som tolk. Helsepesonell kan finne på å hente inn rengjøringspersonale eller en drosjesjåfør som tolk, fordi vedkommende tilfeldigvis viser seg å være tospråklig. En sli tilfeldig tolketjeneste er i strid med både pasientrettigheter og regler om taushetsplikt.

Sykehustolking skjer såpass sjelden og er såpass krevende at samiske tolker vegrer seg for å ta småoppdrag på sykehusene. En god start vil kunne være å heve satsene for tolkeoppdrag og heve tolkens status. Det bør også vurderes om all samisk tolking bør refunderes, slik at økonomi ikke kan brukes som argument for manglende tolkebruk.

Kontakt:
Trond Are Anti, Politisk nestleder, Norske Samers Riksforbund (NSR)

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S