!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Altevann-striden må løses i ny reinbeitekonvensjon
Sametingspresident Aili Keskitalo. Foto: NSR
Sametingspresident Aili Keskitalo ber norske reindriftsmyndigheter og representanter for Saarivuoma sameby om å vise tålmodighet i spørsmålet om beiterettigheter i området rundt Altevann i Troms.

Publisert: 25.06.2007

- Ingen kan være uenig i at det foreligger sedvanemessige rettigheter til reindrift i områder i Indre Troms for svenske reindriftssamer. Men nettopp en praktisk håndtering av disse forholdene, som også omfatter norske reindriftsamers rettigheter til reindrift på svensk side, blir regulert i den nye norsk-svenske reinbeitekonvensjon, sier sametingspresident Aili Keksitalo.

Den siste tiden har det vært ulike utspill og medieoppslag om uenigheten mellom Reindriftsforvaltningen og representanter fra Saarivuoma sameby om reinbeite i Altevannområdet i Indre Troms. Stengingen av grensen mellom Norge og Sverige har fått store og sammensatte konsekvenser for både norsk og svensk reindrift i området. Arbeidet med ny reinbeitekonvensjon er nå i sluttfasen og sametingene i Norge og Sverige deltar i arbeidet. I den utstrekning det blir fremmet krav om beiteområder basert på alders tids bruk eller sedvane ut over det som angis i ny konvensjons områdeprotokoller, vil det selvsagt være mulig å prøve slike krav for domstolene.

- Jeg ser det som viktig nå å håndtere den oppståtte situasjonen ved Altevann med ro og klokskap. Det er ved å snakke sammen vi finner løsningene. I den grad noen av partene mener den nye konvensjonen ikke avklarer rettighetsforholdene, så legges det opp til at slike stridsspørsmål skal kunne avgjøres av domstolene. En opptrapping av dagens konfliktsituasjon er ingen farbar vei, avslutter sametingspresident Aili Keskitalo.

(Kilde: Pressemelding fra Sametinget)

Kontakt:
Aili Keskitalo, Sametingspresident , 78474000 / 97129305

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S