!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Misbruker Stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo sin makt?
Som sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR) spør jeg - misbruker han sin posisjon som stortingsrepresentant - eller bruker han den for det er verd?
Les mer her  24.10.2007
Medlemsmøte i Karasjok sameforening
Kárášjoga Sámiid Searvi / Karasjok sameforening (NSR) innkaller til medlemsmøte onsdag 7. november kl. 18.00 på tidligere Den samiske folkehøgskole, DSF. Temaet er Sametingets nye valgordning. NSRs parlamentariske leder, Aili Keskitalo, deltar på møtet.
Les mer her  23.10.2007
Alta sameforening arrangerer kurs i samisk husflid (duodji)
Álttá Sámiid Searvi / Alta sameforening starter opp med duodji-kurs (samisk myksløyd og hardsløyd). Kurs i å frynse silketørke starter opp fredag 26. oktober 2007 kl. 18.00 Álttá Siida (samisk barnehage, Alta).
Les mer her  22.10.2007
Guovssahas mánáidgárdi i Tromsø offisielt åpnet (PDF-rapport)
For mer enn tredve år siden startet Tromsø sameforening samisk (RSS) barnehage i Tromsø, og etter noen år overtok kommunen driften. Nå står nytt barnehagebygg ferdig og RSS har vært med å å reise gamme og skjeltersjå som SOL-kurs.
Rapport fra gammebyggingskurs  20.10.2007
NSRs bypolitiske plan
Norske Samers Riksforbunds landsmøte 2007 vedtok Bypolitisk plan som grunnlag for fortsatt sosialt og kulturelt arbeid for samer bosatt i byene. Et aktuelt dokument fordi at antallet samer som flytter til byene er økende.
Last ned bypolitisk plan (PDF)  17.10.2007
NSR vil ha større fokus på helse!
Sametingsrepresentant Tone Finnesen (NSR) deltar i disse dager på Sametingets Helse- og sosialkonferanse i Tromsø. Sametinget har tidligere årlig samlet tilskuddsmottakere i forhold til helse- og sosialmidlene for erfaringsutveksling, men dette er den største konferansen som er blitt avholdt.
Les mer her  11.10.2007
Organisasjonsstøtten avgjørende for det samiske demokratiet
Organisasjonsstøtten er avgjørende for det samiske demokratiet. Norske Samers Riksforbund, Samenes Folkeforbund og Samenes landsforbund har hatt møter med Sametingsrådet og bedt om økt støtte til de samiske hovedorganisasjonene, forteller NSR-leder Silje Karine Muotka.
Les mer her  09.10.2007
NSR om statsbudsjettet: Lite nytt fra oven - men noen gamle løfter innfris endelig
- Det er positivt at man har maktet å følge opp saker NSR har arbeidet med lenge i Sametingssystemet, her vil jeg blant annet trekke fram økningen i samisk pressestøtte, uttaler NSRs gruppeleder på Sametinget Keskitalo.
Les mer her  08.10.2007
Protokoll fra NSRs landsstyremøte i Tromsø
Protokoll fra møte i landsstyret i Norske Samers Riksforbund (NSR) i Tromsø helga 5. - 7. oktober 2007 er publisert.
Les mer her  04.10.2007
NSR vant fram med valgordninga
Norske Samers Riksforbund (NSR) ser det som en politisk seier at en stor og prinsipielt viktig sak som den nye valgordninga ble vedtatt med stort flertall i Sametinget forrige uke.
Les mer her  30.09.2007
Norske Samers Riksforbund (NSR) takker Aili Keskitalo
Norske Samers Riksforbund (NSR) takker tidligere sametingspresident Aili Keskitalo for arbeidet hun har utført i rollen som samenes fremste tillitsperson.
Les mer her  27.09.2007
Aili Keskitalo parlamentarisk leder i NSR
NSR Sametingsgruppe har valgt Aili Keskitalo som parlamentarisk leder. Lene Hansen ble valgt som nestleder og Roger Pedersen gjenvalgt som medlem.
Les mer her  27.09.2007
Gratulasjoner til sametingspresident Egil Olli (Ap)
NSRs sametingsgruppe vil med dette ønske sametingspresident Egil Olli til lykke med det fremste tillitsvervet for det samiske folk.
Les mer her  27.09.2007
Kulturminnevandring søndag 30. september 2007
Samisk språksenter i Ullsfjord arrangerer kulturminnedag søndag 30. september klokken 12.00, i samarbeid med Lakselvbukt Sameforening-SFF og Ullsfjord NSR.
Les mer her  26.09.2007
Sametingsrådets politiske regnskap 2005-2007
Sametingsrådet har lagt fram sitt politiske regnskap med viktige saker som FNs urfolksærklæring, Nordisk samekonvensjon, iverksetting av konsultasjonsavtalen og samiske saker innen reindrift, fiskeri og næringsutvikling.
Politisk regnskap (PDF-fil)  25.09.2007
Brudd i forhandlingene mellom Ap og NSR på Sametinget
Norske Samers Riksforbunds (NSR) sametingsgruppe konstaterer at invitasjonen fra NSR om å etablere et styringsdyktig alternativ for Sametinget sammen med Arbeiderpartiet ikke lyktes, skriver NSRs sametingsgruppe i en pressemelding.
Les mer her  25.09.2007
Søknad om avskjed for Sametingsrådet
Sametingspresident Aili Keskitalo har i dag på vegne av sametingsrådet søkt om avskjed. Avskjedssøknaden kan leses her vedlagt.
Les mer her  25.09.2007
NSR inviterer Arbeiderpartiet til samtaler i Sametinget
Norske Samers Riksforbunds (NSRs) øverste tillitsvalgte er samlet i Karasjok til forhandlinger og har invitert Arbeiderpartiet til samtaler på Sametinget, opplyses i pressemelding.
Les mer her  22.09.2007
Finansministeren: Ikke avgiftslette i reindrifta
- Vi mener at staten må innrømme reindriftsutøvere avgiftslettelser på linje med landbruket sier leder for Norske Samers Riksforbund (NSR) Silje Karine Muotka. Muotka konstaterer at finansminister Kristin Halvorsen skriver at det ikke blir avgiftslettelser i reindrifta i et brev til NSR.
Les mer her  21.09.2007
Fornøyd med at Sametinget reviderer regelverket for tilskuddsordningene
Norske Samers Riksforbund (NSR) og samarbeidspartene er fornøyd med at Sametinget reviderer regelverket for tilskuddsordningene. Dette til beste for brukere og tilskuddsytere, forteller saksordfører Ann-Mari Thomassen.
Les mer her  20.09.2007
Et samlet Norske Samers Riksforbund (NSR)
Norske Samers Riksforbund (NSR) støtter fullt ut opp om NSRs sametingsgruppe og sametingspresident Aili Keskitalo, skriver NSR-leder Silje Karine Muotka.
Les mer her  18.09.2007
Samisk stavekontroll Beta 2 har kommet!
Beta 2 av nordsamisk og lulesamisk korrekturverktøy, og en automatisk orddeler for nordsamisk er lansert i betaversjon nummer 2, og jeg anbefaler så mange som mulig å teste ut denne versjonen, forteller sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter (NSR/SáB).
Les mer her  18.09.2007
Sametingets plenumsmøte i september 2007
Plenumsmøtet holdes på Sametinget tirsdag 25. september - fredag 28. september. Mandag 24. september er satt av til gruppemøter. Onsdag 26. september og torsdag 27. september holder Sametingsrådet åpent seminar om folkerett og samiske rettigheter.
Sametingets internettside  17.09.2007
FNs generalforsamling vedtar erklæring om urfolks rettigheter
Samerådet og Sametingene i Finland, Norge og Sverige feirer Generalforsamlingens vedtakelse av FN erklæringen om urfolks rettigheter, forteller sametingspresident i Norge, Aili Keskitalo (NSR).
Les mer her  17.09.2007
Håper Aili Keskitalo fortsetter som president
Vi forventer at Norske Samers Riksforbund (NSR) undersøker mulighetene for å fortsette å lede Sametinget, uttaler leder av Kautokeino sameforening Marit Meløy Utsi.
Les mer her  15.09.2007
Pressemelding: NSR avslutter sitt samarbeid med Johan Mikkel Sara
På grunn av samarbeids-problemer over lengre tid, har Norske Samers Riksforbund (NSR) i dag funnet å måtte avslutte samarbeidet med Johan Mikkel Sara i Sametinget. Samarbeidet med de tre øvrige representantene i samarbeidsgruppen har fungert utmerket.
Les mer her  14.09.2007
Oslo sameforening arrangerer Davvin-kurs
Oslo Sámiid searvi har startet Davvin kurs der det er ledige plasser. Kursene avsluttes i slutten av april. Davvin 1 hver tirsdag kl.19.00-20.30. Davvin 2 hver onsdag kl. 19.00-20.30. Davvin 3 hver tirsdag kl.17.00-19.30. Undervisningen foregår på Samisk Hus, Akersgate 34- 7.etage.
les mer på www.samer.no  09.09.2007
Tromsø sameforening samefest lørdag 6. oktober
Samefest og konsert med Tiina Sanila lørdag den 6. oktober på studenthuset Driv i Tromsø, 4. etg. Tiina Sanila er en ung skoltesamisk artist, og vi er opptatt av å gi unge artister en scene i Tromsø, forteller leder av Tromsø sameforening, Anita Lervoll.
Les mer her  09.09.2007
Møre og Romsdal sameforening 10 år 1997-2007
Det er 10 år siden Møre og Romsdal Sameforening ble startet. I den forbindelse vil vi markere dette med en jubileumsfest/tilstelning lørdag 29. september på BUL hytta Skaret i Molde.
Les mer her  09.09.2007
Gratangen og Samisk utviklingsfond
Sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen fra Norske Samers Riksforbund (NSR) deltok på folkemøte i Gratangen og orienterer i dette leserinnlegget i Harstad Tidende om Samisk utviklingsfond (SUF).
Les mer her  08.09.2007
Sametingets komitémøter i september 2007
Sametingets komitémøter holdes på Sametinget og fra onsdag 12. september til fredag 14. september. Fram til lunsj onsdag 12. september er det satt av tid til gruppemøter.
Les mer på Sametingets nettside  04.09.2007
Samefolkets parti og NSR i kommunestyrevalget
For første gang stiller Tana samefolkets parti og NSR felles liste til Tana kommunestyrevalg. Listas offisielle navn er "Deanu sámeálbmot bellodat, Deanu NSR ja sorjjasmeahttun jienasteaddjit".
Les mer her  04.09.2007
Aili Keskitalos tale ved åpning av Lásságámmi
Ved åpning av Lásságámmi forsker- og kunstnerbolig 28. august 2007 holdt sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) tale som kan leses her på norsk og samisk.
Les mer her  31.08.2007
Evaluering av tilskudd til utvikling av samiske læremidler
Sametingsrådet vedtok i mars 2006 at det skulle foretas en evaluering av tilskuddsordningen for utvikling av samiske læremidler for planperioden 2001-2005. Evalueringen startet i desember 2006, og sluttrapporten ble behandlet i Sametingsrådet i juni 2007.
Les mer her  28.08.2007
NSR ønsker å foreslå Jarle Jonassen som president
Lederskapet i NSR ønsker å fremme forslag på Jarle Jonassen (NSR) som fungerende sametingspresident i perioden som Aili Keskitalo (NSR) vil søke om permisjon for. NSR forventer at maktforholdene internt i flertallsgrupperingen opprettholdes og står ved lag, sier gruppeleder Lene Hansen.
Les mer her  18.08.2007
Glad for dagsavis på samisk
Den siste tidas positive utvikling viser at NSRs beslutning om å selge seg ned i avisene var et skritt i riktig retning, sier NSR-leder Silje Karine Muotka og ønsker en samiskspråklig dagsavis velkommen.
Les mer her  16.08.2007
Klimaforsker besøker Nesseby sameforening
I anledning besøket, inviterer Nesseby sameforening, i samarbeid med Varanger Samiske Museum og Samerådet, til et fagseminar om klimaendringer på Varanger Samiske Museum i Varangerbotn tirsdag 21. august, forteller Gunn-Britt Retter.
Les mer her  16.08.2007
Endringer på Sametinget i forbindelse med presidentens permisjon
Norske Samers Riksforbund (NSR) vil gratulere sametingspresident Aili Keskitalo og familien med de lykkelige omstendighetene. – Det er en historisk hendelse at sametingspresidenten venter barn, sier leder av NSR Silje Karine Muotka i en kommentar
Les mer her  14.08.2007
Invitasjon til stiftelsesmøte Samisk Vinterfestival i Oslo
Oslo sámiid searvi / Oslo sameforening-NSR har i en årrekke arrangert Samisk vinterfestival i Oslo i forbindelse med samefolkets dag, og stifter nå egen organisasjon for samisk vinterfestival. Alle er velkommen på stiftelsesmøte.
Les mer her  12.08.2007
Sametingspresidentens tale på FNs urfolksdag 9. august 2007
Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) holdt tale under markering av FNs urfolksdag i Nesseby den 9. august 2007.
Les mer her  11.08.2007
Forrige side1  ... 17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  ... 35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S