!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Gratangen og Samisk utviklingsfond
Sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen. Foto: NSR.
Sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen fra Norske Samers Riksforbund (NSR) deltok på folkemøte i Gratangen og orienterer i dette leserinnlegget i Harstad Tidende om Samisk utviklingsfond (SUF).

Publisert: 08.09.2007

Da Sametingets næringskomité behandlet utvidelsen av geografisk virkeområde for Samisk utviklingsfond i 2004, kom det en rekke politiske innspill til komitéen, deriblant også fra Gratangen om å innlemme også bygdene Løvdal og Moan i fondets virkeområde.

Kommunnen orienterer
Sametingets næringskomité var positiv til å innlemme Løvdal og Moan i virkeområdet som et virkemiddel for å styrke bosettingen ved å legge tilrette for næringsutvikling, noe som dermed ble Sametingets enstemmige vedtak. Hele befolkningen innenfor fondets virkeområde kan søke om midler fra Samisk utviklingsfond. Sametingets vedtak ble sendt til Gratangen kommune, og det er kommunen som må orientere befolkningen om hvilke virkemiddelordninger som finnes og hvor de gjelder.

Vær stolt
Jeg vil berømme ordførerkandidatene Eva Ottesen og Rita Roaldsen som fremholdt at Grantangen består av tre folk, nordmenn, samer og kvener, og dette skal kommunen være stolt av. Jeg er derimot ikke glad for påstander fra ordførerkandidaten fra Frp om at Løvdal plutselig skulle bli beiteområde for rein på bekostning av jordbruk. Det er reindriftsloven som regulerer reindrifta og har ingenting med Samisk utviklingsfonds virkeområde å gjøre. 5 millioner av fondet ble i 2006 faktisk bevilget til jordbruket innenfor forndets virkeområde med målsettinger om å opprettholde og styrke jordbruket i samiske bosettingsområder. Vi har prioritert finansiering av driftsbygninger for å stimulere til at flere finner en plass innen jordbruket.

Standarden må settes
I etterkant av debattmøtet mener jeg det er viktig at ordførerkandidatene fra de ulike paritene også for fremtiden forkuserer positivt på det samiske. Gratangen har ikke bare en norsk identitet, men også en samisk identitet. Dette bør synliggjøres på en positiv måte, f.eks ved at unger må lære lokalhistorien i barnehagene og i skolen, skilting på samisk, synliggjøring gjennom markedsføring av kommuen, i handlingsplaner og styringsdokumenter osv. Det er enkle politiske grep som må til for å hindre at motsetninger skal få lov å spire og gro. Det er først og fremst politikerne i kommunene som må gå foran og fronte slike selvfølgeligheter, og sette en standard for hvordan vi vil ha det i kommunen, før dette kan forankres i befolkningen.

Les mer om Ann-Mari Thomassen

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S