!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Misbruker Stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo sin makt?
Sametingsrepresentant Rita Alise Porsanger. Foto: Sametinget.
Som sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR) spør jeg - misbruker han sin posisjon som stortingsrepresentant - eller bruker han den for det er verd?

Publisert: 24.10.2007

I programmet “Sånn er livet” sist uke kom det fram at stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo mener at NSR er en ekstrem nasjonalistisk bevegelse mot politiske linjer helt ytterst til høyre - under den samme sending forfektet han og at han ikke ønsker å være konfliktskapende - etter noen sekunder glemte han tydeligvis akkurat det. Som sametingsrepresentant for NSR spør jeg - misbruker han sin posisjon som stortingsrepresentant - eller bruker han den for det er verd?

Alle må være klar over at med den posisjonen han har så har han stor makt og stor innflytelse. Dette er han nok fullstendig klar over - og det skremmer meg, for hva er det han vil oppnå med å spre budskapet sitt ? Slik som jeg ser det så gir stortingsrepresentant Ballo legitimitet for å håne Norske Samers Riksforbund og også det samiske folk. - Hvilke negative konsekvenser kan dette få?

Nettopp hans fremtredende posisjon og det faktum at han selv er fra Finnmark, det som  bekymrer meg er at hans uttalelser skaper konflikter og at de motvirker likeverd i samfunnet.

Jeg opptatt av hvordan barn og unge har det som samer i samfunnet. Jeg er selv mor, og har lagt vekt på å overføre stoltheta over å være same til mine egne barn. Det er godt å se at det er flere og flere som velger å ha samisk språk og kultur på skolen - men hvordan påvirker slike uttalelser som Ballo kommer med i diskusjonen i skolegården, vennekretsen og samtalene rundt kjøkkenbordene i hjemmene?

Jeg tar det for gitt at stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo har satt seg inn i hva som står i grunnloven. I §110 a der står det - sitat; “det påligger statens myndigheter at legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv”. Har Ballo hoppet over denne paragrafen? Som folkevalgt samepolitiker for NSR ser jeg det som nødvendig å sørge for at det samiske folk får utviklet sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Det er bra parlamentarisk leder Inge Ryan for SV på stortinget ovenfor NSRs leder Silje Muotka sier at de tar fullstendig avstand fra Ballos påstander - men hva så? SV sitter i regjering og min mening er derfor at både regjering og Storting må reagere på Ballos påstand om at NSR er en ekstrem nasjonalistisk bevegelse mot politiske linjer helt ytterst til høyre som må bekjempes.

Vi har nettopp fått en ny Barne- og likestillingsminister: statsråd Manuela Ramin Osmundsen som  også har ansvar for diskrimineringssaker. Dette er en god anledning for henne i å gripe fatt i så rasistiske og diskriminerende uttalelser som Ballo denne gang har klart å få mediefokus på.

Min hovedbekymring er hvilken negativ påvirkning slike påstander som stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo fremmer vil ha særlig ovenfor samiske barn og unge.

Kontaktperson: 
Sametingsrepresentant for NSR:
Rita-Alise Porsanger / tlf 95230740

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S