!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon NSR vant fram med valgordninga
Illustrasjon. Foto: Sametinget.
Norske Samers Riksforbund (NSR) ser det som en politisk seier at en stor og prinsipielt viktig sak som den nye valgordninga ble vedtatt med stort flertall i Sametinget forrige uke.

Publisert: 30.09.2007

NSRs forslag til ny valgordning ble vedtatt mot en stemme.

NSR har igangsatt arbeidet med revisjon av valgordningen, og ført den gjennom organisasjonen og Sametingssystemet med en stødig hånd.

- Den nye valgordninga gjør Sametinget mer representativt og legitimt, og valgresultatet vil være klart raskt, ikke etter ti dager slik som ved den gamle valgordninga, sier Kirsti Guvsám, saksansvarlig for NSRs sametingsgruppe

For NSR er det viktig at vedtaket om ny valgordning blir oversendt Regjering og Stortinget med et stort flertall i Sametingets plenum.

- I denne saken burde Sametinget ha beslutningsmyndighet, som et selvstendig, folkevalgt organ for samefolket. Valgordninga betyr mye for sammensetningen av Sametinget, og er dermed selve grunnlaget fro det samiske demokratiet, sier Aili Keskitalo, gruppeleder for NSRs sametingsgruppe. - Nå forventer vi at myndighetene følger opp Sametingets vedtak umiddelbart, slik at vi kan få valgordningen klar til neste valg i 2009.

APs forslag til endringer i valgkretsinndelingen ble aldri formelt fremmet i plenum, selv om det var innstilt fra APs gruppe gjennom komiteen. Dermed gikk AP på sitt første nederlag i mindretallsstyre i Sametinget, bare 24 timer etter at de ble valgt.

Kontakt:
Kirsti Guvsám, saksansvarlig NSR, tlf. 90835649
Aili Keskitalo, gruppeleder NSR, tlf. 97129305


Fagutvalgets rapport (PDF-fil)

Fagutvalgets anbefalinger (PDF-fil)

Alle høringsuttalelsene Sametinget mottok

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S