!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Organisasjonsstøtten avgjørende for det samiske demokratiet
NSR-leder Silje Karine Muotka fotografert under NSRs landsmøte i Bodø sist sommer. Foto: NSR.
Organisasjonsstøtten er avgjørende for det samiske demokratiet. Norske Samers Riksforbund, Samenes Folkeforbund og Samenes landsforbund har hatt møter med Sametingsrådet og bedt om økt støtte til de samiske hovedorganisasjonene, forteller NSR-leder Silje Karine Muotka.

Publisert: 09.10.2007

Hun er alvorlig bekymret når hun hører Aps parlamentariske leder Willy Ørnebakk uttale seg om organisasjonsstøtten. – Det tenderer mot maktmisbruk når AP vil utarme sine politiske motstandere som en av de første politiske trekkene i posisjon på Sametinget sier Muotka i en kommentar.

Muotka viser til at det generelt i samfunnet er aksept for at det demokratiske arbeidet koster ressurser i form av økonomisk støtte. – I regjeringens statsbudsjett som ble lagt fram like før helga fremgikk det at regjeringen i dette budsjettforslaget hadde økt posten partistøtte med 6,3% fra 303 millioner til 323 millioner norske kroner sier Muotka som mener dette er uttrykk for viktigheten av at de demokratiske kanalene er solide og høyt prioriterte fra nasjonale myndigheters side. – AP på Sametinget kan da ikke være fullstendig i utakt med sin egen regjering i dette spørsmålet sier Muotka.

Mer støtte til samiske hovedorganisasjoner
De samiske hovedorganisasjonene NSR, SFF og SLF har i hele fjor arbeidet sammen for å sette fokus på at organisasjonsstøtten har stått bom stille i lange tider. Vi har hatt møte med sametingsrådet, skrevet innspill til institusjonsmeldingen som kommer opp som sak og vi har skrevet felles pressemeldinger.

– Jeg vil vise til en rekke alarmerende signaler fra det samiske organisasjonslivet nå sier Muotka. Den samiske ungdomsorganisasjonen Davvi Nuorra er lagt ned og det er svært vanskelig å ha en stabil drift av hovedorganisasjonene med bemannet sekretariat og kontinuerlig arbeid med viktige og store, tunge saker. Det samiske organisasjonslivet er en demokratisk grunnmur i det samiske samfunnet. Jeg ønsker at vi får et solid organisasjonsliv som utfordrer både Sametinget og øvrige myndigheter i saker av betydning for det samiske folket. Ørnebakk og AP kan ikke – som ansvarlige posisjonspolitikere - være blind for betydningen av organisasjonenes arbeid sier Muotka.

Under minstemål
1,1 millioner som NSR får i støtte pr. år er langt under akseptabelt minstemål sier Muotka. Vi skal for denne summen drive organisasjonen på daglig basis, gjennomføre landsmøte, gjennomføre tillitsmannskolering for tillitsvalgte i lokallag og sentralt og i tillegg jobbe med kulturarbeid. – Det blir nærmest latterlig å diskutere denne summen i lys av det ferske eksempelet hvor blant annet FRP-u som har rundt 1000 medlemmer, en organisasjon på NSRs størrelse, i forkant av kommune- og fylkestingsvalget brukte en million på valgkampskolering av 25 ungdommer. Det viser utfordringene våre i klartekst sier Muotka.

Som kulturpolitisk organisasjon krever NSR respekt for vår organisasjonsform og jeg forventer at posisjonen på Sametinget tar ansvar også for oss sier Muotka.

Kontaktperson:
Leder for Norske Samers Riksforbund (NSR) Silje Karine Muotka, tel. 98487576

Ber om økt driftstilskudd til NSR

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S