!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Finansministeren: Ikke avgiftslette i reindrifta
NSR-leder Silje Muotka. Foto: NSR
- Vi mener at staten må innrømme reindriftsutøvere avgiftslettelser på linje med landbruket sier leder for Norske Samers Riksforbund (NSR) Silje Karine Muotka. Muotka konstaterer at finansminister Kristin Halvorsen skriver at det ikke blir avgiftslettelser i reindrifta i et brev til NSR.

Publisert: 21.09.2007

Kristin Halvorsen skriver i brevet at det er klassifiseringen av kjøretøyene som påvirker avgiftsbelastningen. ATVer, snescootere og motorsykler anses som personkjøretøy og avgiftsbelastes deretter. Reglene er utformet slik at det er en annen form for avgiftsbelastning på de hjelpemidler som benyttes i landbruket som i større grad brukes spesifikt av bønder. De hjelpemidler som benyttes i reindrifta benyttes av større deler av befolkningen, og har avgiftsnivå deretter. – Vi burde nå sørge for at for eksempel ATV kjøretøyer og snescootere kategoriseres på en sånn måte at de kan knyttes opp mot næringsaktiviteter som for eksempel reindrift slik at man kan gi relevante avgiftslettelser for de som virkelig skal bruke kjøretøyet i en næringssammenheng sier Silje Karine Muotka.

Argumentene om at avgiftene i hovedsak er generelle og ikke knyttet opp mot enkeltnæringer er ikke holdbare mener Muotka. - Myndighetene har ellers få problemer med å iverksette hensiktsmessige differensierte avgiftstiltak. Det forundrer meg stort at finansministeren mener at man ikke kan finne tiltak for å avhjelpe denne problemstillingen sier Muotka som minner om reindriftas stilling som særsamisk næring på norsk side.

Norske Samers Riksforbund mener at den forskjellsbehandlingen som myndighetene bedriver mellom landbruksnæringen og reindrifta i denne sammenhengen er svært alvorlig. – Dette kan forstås som næringsmessig diskriminering sier Muotka. – Jeg har vanskelig for å se at det er forskjell i de to næringenes forhold til behovet for å anskaffe driftsmidler når det er slik at myndighetene allerede har et rammeverk og ordninger for avgiftslettelser blant annet i form av fradrag på moms mv. i forbindelse med anskaffelser av driftsmidler.

Kontaktperson:
Silje Karine Muotka, tel. 98487576
Leder for Norske Samers Riksforbund (NSR)

NSR-leders tale til Norske Reindrifssamers Landsforbunds 60-årsjubileum 2007

Forventer avgiftsfritak for reindrifta

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S