!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon NSR ønsker å foreslå Jarle Jonassen som president
Lene Hansen, gruppeleder for Norske Samers Riksforbund (NSR) på Sametinget sammen med Aili Keskitalo og Silje Muotka. Foto: NSR.
Lederskapet i NSR ønsker å fremme forslag på Jarle Jonassen (NSR) som fungerende sametingspresident i perioden som Aili Keskitalo (NSR) vil søke om permisjon for. NSR forventer at maktforholdene internt i flertallsgrupperingen opprettholdes og står ved lag, sier gruppeleder Lene Hansen.

Publisert: 18.08.2007

Uheldig posisjonering
Sametingspresident Aili Keskitalo har tilkjennegitt at hun venter barn og at hun planlegger å ta ut svangerskapspermisjon i anledning den forestående fødselen. NSR er svært glad på vegne av Aili Keskitalo og hennes familie, og hadde ikke forventet at presidentens graviditet ville bli en sak som blir benyttet til politisk posisjonering og til å endre maktforholdene i Sametinget.

Kvinners politiske liv
NSR hadde forventninger til at det samiske politiske og institusjonelle systemet ville forholde seg til at svangerskapspermisjoner er en del av kvinners mulighet til å delta i det politiske livet, og ikke bli brukt i et renkespill for å endre maktforholdene i sametingssystemet. NSR forventer at maktforholdene internt i flertallsgrupperingen opprettholdes og står ved lag. Dette i henhold til avtalen som 17 av NSR`s representanter har inngått med 4 uavhengige representanter hvor det fastslåes at NSR skal ha Sametingspresidenten. Lederskapet i NSR har varslet om at det vil komme forslag på Jarle Jonassen som settepresident.

Møtelederskapet tar stilling
Møtelederskapet i Sametinget vil ta stilling til hvordan saken skal behandles i forhold til de regler og praksis som Sametinget har. Lengre fravær er ikke definert i Sametingets regler, men NSR vil gjøre oppmerksom på at Sametinget har praksis som skriver seg fra Ole Henrik Maggas presidentperiode. Da forlangte opposisjonen v/AP at Maggas søknad om permisjon på tre måneder skulle bringes frem for plenum. Saken ble behandlet i plenum uten at det ble fremmet andre forslag. NSR konstaterer at det i denne saken dreier det seg om en lengre permisjon.

Maktforholdet endes ikke
Lederskapet i NSR ønsker å fremme forslag på Jarle Jonassen (NSR) som fungerende sametingspresident i perioden som Aili Keskitalo (NSR) vil søke om permisjon for. NSR mener at dette er en god praktisk tilpasning og mest ryddig i forhold til alle parter. Dette medfører at maktforholdene i Sametinget ikke endres ved at Sametingspresidenten venter barn.

Kontakt:
Gruppeleder Lene Hansen, telefon: 97 77 34 90

Les også:
Samarbeidsavtalen mellom NSR og gruppen på 4 representanter
Endringer på Sametinget i forbindelse med sametingspresidentens permisjon

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S