!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Evaluering av tilskudd til utvikling av samiske læremidler
Sametingsrådet vedtok i mars 2006 at det skulle foretas en evaluering av tilskuddsordningen for utvikling av samiske læremidler for planperioden 2001-2005. Evalueringen startet i desember 2006, og sluttrapporten ble behandlet i Sametingsrådet i juni 2007.

Publisert: 28.08.2007

Målet med evalueringen har vært å foreta en helhetlig gjennomgang av tilskuddsordningen, herunder kartlegging av alle de involverte aktørenes ansvar og rolle iforbindelse med læremiddelutvikling. Sametinget ville kartlegge effekten av samisk lærermiddelutvikling, om målene i strategisk plan for lærermiddelutvikling er oppfylt, og om det er behov for å endre gjeldende tilskuddsordning

- Bakgrunnen for evalueringen var Sametingets bekymring for effektiviteten av produksjon, utvikling og ferdigstillelse av samiske læremiddel. Forlag og andre læremiddelprodusenter har slitt med lav inntjeningsmulighet på læremiddelproduksjon, og de har hatt problemer med å engasjere fagpersoner og å ferdigstille læremiddelprosjekter, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Utvikling av samiske læremidler er omfattende og preges av sammensatte
utfordringer. Sentrale aktører i prosessen er Sametinget, med ansvar for tilskuddsordningen, forlag og andre læremiddelprodusenter med produksjon og prosjektgjennomføring, Samisk høgskole med kompetanseheving og skoleeiere som brukere av læremidler.

For Sametinget er læremiddelutvikling viktig i arbeidet for å oppnå en god samisk skole. Sametingsrådet har i sitt politiske program 2006-2009 slått fast at evaluering og oppfølging av samiske læremidler vil stå sentralt i perioden. Med bakgrunn i evalueringen, vil Sametinget utarbeide en ny strategisk plan for samisk læremiddelutvikling. Sametinget ønsker å styrke hele utviklingsprosessen for samiske læremidler, og dette må vi gjøre sammen med alle sentrale utviklingsaktører, avslutter Keskitalo.

Det er Finnut Consult AS som har utført evalueringen for Sametinget. Sametingsrådet behandlet evalueringsrapporten i juni 2007 og vedtok at den skal brukes som grunnlag for utarbeidelse av ny strategisk plan for samisk læremiddelutvikling. 

(Kilde: Pressemelding fra Sametinget) 

Kontaktperson:
Aili Keskitalo, Sametingspresident, 78 47 40 00 / 971 29 305

Les evalueringsrapporten på Sametingets internettsider

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S