!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Et samlet Norske Samers Riksforbund (NSR)
NSR-leder Silje Muotka. Foto: NSR
Norske Samers Riksforbund (NSR) støtter fullt ut opp om NSRs sametingsgruppe og sametingspresident Aili Keskitalo, skriver NSR-leder Silje Karine Muotka.

Publisert: 18.09.2007

Som leder av organisasjonen Norske Samers Riksforbund (NSR) opplever jeg at vi står samlet i de vanskelige spørsmålene om samarbeidet på Sametinget og beslutningen om å bryte samarbeidet med Johan Mikkel Sara. Våre tillitsvalgte i alle ledd har forventninger til at NSR i posisjon på Sametinget skal levere NSR-politikk og innfri på de punkter vi har gått til valg med.

God informasjonsflyt
Landsstyret er konsultert i de vanskelige avveiningene og vurderingene av samarbeidsproblemene i posisjonen før sametingsgruppa fattet de endelige beslutningene. Samtlige lokallagsledere er orientert om forholdene som førte til at samarbeidet med Johan Mikkel Sara ble avsluttet. NSRs lokallagsledere har uttalt full støtte til den beslutning sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) og sametingsgruppa har tatt.

Sunn samfunnsdebatt
Et folkevalgt parlament må og skal forholde seg til at det også er andre enn de som sitter på Sametinget som deltar i samfunnsdebatten, noe annet ville være både udemokratisk og uriktig. Sametinget bør etter mitt syn oppmuntre til en vital og god offentlig debatt fremfor å hemme denne. Jeg konstaterer at Johan Mikkel Sara blant mye annet også forsøkte å fremlegge et krav om at NSR, den største samiske hovedorganisasjonen på norsk side, skulle forholde seg taus til "sametingsrelaterte" saker. Dette var selvsagt helt uakseptabelt fra organisasjonens side.

NSR støtter Keskitalo
NSR støtter fullt ut opp om NSRs sametingsgruppe og sametingspresident Aili Keskitalo. Det er også et faktum at NSR i juni i år gjennomførte et meget godt og fremtidsrettet landsmøte hvor organisasjonen fremstod som både samlet og enige i sentrale saker av betydning for det samiske folket. Jeg vil ta helt og holdent avstand fra Sara sine beskrivelser av interne forhold i NSR i samiske medier.

Leder
Silje Karine Muotka
Norske Samers Riksforbund (NSR)

Pressebilder

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S