!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Fornøyd med at Sametinget reviderer regelverket for tilskuddsordningene
Saksordfører Ann-Mari Thomassen. Foto: Sametinget
Norske Samers Riksforbund (NSR) og samarbeidspartene er fornøyd med at Sametinget reviderer regelverket for tilskuddsordningene. Dette til beste for brukere og tilskuddsytere, forteller saksordfører Ann-Mari Thomassen.

Publisert: 20.09.2007

Følger opp Riksrevisjonens merknader
NSRs samarbeidsgruppe er fornøyd med Sametingsrådets forslag om å endre regelverket for Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for å etterkomme de krav som Bestemmelser i økonimistyring i Staten regulerer. Det er ikke tilfredsstillende at Riksrevisjonen har merknader til Sametingets tilskuddsforvaltning og Sametinget må i revisjonen gjøre de grep som er nødvendige for å rette dette opp.

Viktige virkemiddelordninger
Sametingets virkemiddelordninger er viktige verktøy for å styrke og utvikle samisk språk og kultur og skal kunne bidra til målbare samfunnseffekter og brukereffekter. Det er dermed viktig å ha styringsverktøy i form av et overordnet regelverk som støtter opp om prinsipper for vurdering av måloppnåelser og effektiv bruk av midlene. Vi mener dette vil styrke den politiske styringen med bruken av Sametingets tilskuddsordninger.

Enklere for tilskuddsøkere
NSRs samarbeidgruppe mener at en felles ordning med et felles regelverk vil bidra til større oversiktlighet for både tilskuddssøkere og tilskuddsforvaltningen. Det vil også på sikt være økonomisk besparende for Sametinget med mindre tidsbruk i forvaltningen når man har bare en ordning å forholde seg til i stedet for dagens mange ulike ordninger.  Det vil heller ikke fremover være nødvendig med kostbare periodevise evalueringer.

Budsjettbehandlingen viktig
Nå legges det opp til detaljerte fordelinger i Sametingets årlige budsjett med strategier, tiltak og målbeskrivelser. Det vil bli lettere å måle hvorvidt tiltak er kommet til gode for det samiske folk.. Gjennom budsjettet kan man regulere og tilpasse ordningene hvert år i forhold til de samfunns- og brukereffekter Sametinget i plenum hele tiden søker å oppnå.

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S