!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon FNs generalforsamling vedtar erklæring om urfolks rettigheter
Samerådet og Sametingene i Finland, Norge og Sverige feirer Generalforsamlingens vedtakelse av FN erklæringen om urfolks rettigheter, forteller sametingspresident i Norge, Aili Keskitalo (NSR).

Publisert: 17.09.2007

Vedtaket er en historisk milepæl i arbeidet for anerkjennelsen av urfolks menneskerettigheter og friheter. Erklæringen bekrefter at urfolk er å anse som “folk” med samme verdighet og rettigheter som alle andre folk, og den gjør således slutt på marginalisering og diskriminering av urfolk.

- Samerådet og Sametingene er spesielt fornøyde med at erklæringen uttrykkelig anerkjenner urfolks rett til selvbestemmelse, herunder det samiske folkets rett til fritt å bestemme over vår egen økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling og våre egne naturressurser. Erklæringen understreker også vår rett til å styrke våre politiske, rettslige og økonomiske institusjoner, herunder de folkevalgte Sametingene og Samisk Parlamentarisk råd, samt våre tradisjonelle lokale økonomiske og kulturelle strukturer som renbeteslag, samebyar og siidaer, og det kystsamiske samfunn.

- Samerådet og Sametingene framhever at erklæringen i tillegg til å anerkjenne urfolks rett til selvbestemmelse også inneholder bestemmelser vedrørende urfolks rett til å eie, bruke og kontrollere landområder og naturressurser. Etter dette kan ikke Finland, Norge, Russland og Sverige lenger anse tradisjonelle samiske landområder som tilhørende staten eller noen tredjepart. Erklæringen forplikter statene til å anerkjenne at samene eier sine tradisjonelle landområder og naturressurser. Dette betyr blant annet at samiske landområder ikke lenger kan benyttes til industrielle formål uten at samene har gitt sitt forhåndssamtykke – avgitt på et fritt og informert grunnlag. Deler av nytteverdien av industriell virksomhet i samiske landområder skal også tilfalle samene. I tillegg har samene rett til å få tilbakeført landområder og naturressurser som er fratatt dem uten deres samtykke. Dersom slik tilbakeføring ikke er mulig har samene krav på rimelig kompensasjon. Vi forventer at Finland, Norge, Russland og Sverige tar initiativ til prosesser med sikte på tilbakeføring av landområder som er fratatt samene under koloniseringen av samiske områder.

FN-erklæringen om urfolks rettigheter anerkjenner rettigheter som går utover det som framkommer i ILO konvensjon nr. 169 og forslaget til Nordisk samekonvensjon. Erklæringen etablerer nye internasjonale minstestandarder for urfolks rettigheter, og Finland, Russland og Sverige må derfor ratifisere ILO konvensjon nr. 169, samtidig som Finland, Norge og Sverige må vedta og ratifisere forslaget til Nordisk samekonvensjon.

Samerådet og Sametingene ser fram til å påbegynne arbeidet med å gjennomføre erklæringen i samarbeid det finske, norske, russiske og svenske folket, samt deres regjeringer og folkevalgte parlamenter.

(Kilde: Pressemelding fra Sametinget)

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Pauliina Feodoroff, President, Samerådet, tel. nr. +358 405 004 145
Mattias Åhrén, Leder for Samerådets menneskerettighetsenhet, tel. nr. +47 47 37 91 61
Anne Nuorgam, Vise-president, Sametinget i Finland, tel. nr. +358 [tel nr.]
Aili Keskitalo, President, Sametinget i Norge, tel. nr. +47 97 129 305
Lars-Anders Baer, President, Sametinget i Sverige, tel. nr. +46 316 20 56

Kronikk: FNs urfolkserklæring – et langt skritt for en viktig sak

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S