!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Glad for dagsavis på samisk
NSR-leder Silje Muotka. Foto: NSR
Den siste tidas positive utvikling viser at NSRs beslutning om å selge seg ned i avisene var et skritt i riktig retning, sier NSR-leder Silje Karine Muotka og ønsker en samiskspråklig dagsavis velkommen.

Publisert: 16.08.2007

Norske Samers Riksforbund (NSR) har hatt som mål å sikre en samisk dagsavis, og nå vil vi få nettopp dette sier en glad NSR leder Silje Karine Muotka.

- Jeg er svært glad for at eierne har besluttet å slå sammen avisene, og nå vil vi kunne få en slagkraftig samisk dagsavis. Med de samiske TV-nyhetene har samisk nyhetsformidling tatt noen syvmilssteg. Om avisene skal konkurrere i aktualitet, må de komme ut på daglig basis.

Ytrings- og informasjonsfrihet
Det samiske folk har rett til ytrings- og informasjonsfrihet, og sterke, uavhengige medier er sentralt i et demokratisk samfunn. Nyetableringen har også språkpolitiske dimensjoner. NSR har reagert kraftig på at NRK sameradio har valgt å offentliggjøre nyhetssaker i hovedsak på norsk på sitt nettsted. Dette har også svekket situasjonen for samiskspråklig medieutvikling. Med samisk dagsavis vil dermed samiskspråklig nyhetsformidling få et løft, selv om NSR fortsatt mener at også sameradioen må ta et større ansvar her.

Internettnyheter også viktig
Det er en lang vei å gå når to redaksjoner, to ulike mediekulturer og redaksjonelle linjer skal smelte sammen til en slagkraftig samiskspråklig dagsavis. NSR håper at avisa etter hvert blir en slagkraftig aktør for samiskspråklig nyhetsformidling på nettet. Konkurransesituasjonen blant samiske aviser har vært hard. Avisformatet sliter også ellers i samfunnet med den rivende utviklingen hvor nettnyheter står i fokus.

Sterkere markedsgrunnlag
NSR mener at det er et sterkere markedsgrunnlag for en samiskspråklig dagsavis, spesielt om avisa greier å formidle det samiske mangfoldet fra større deler av det samiske området. NSR ønsker at det etableres flere lokalkontorer rundt i Sápmi. Det er også viktig at leserne tar nyvinningen til seg og støtter opp om avisen med å kjøpe og å lese den. Mange arbeidsplasser abonnerer på aviser, og derfor holder ikke folk avisa hjemme for eksempel, og dette vil påvirke antallet abonnenter. Det er viktig å lese samisk for å styrke språket og for å følge med i samfunnsdebatten.

Aksjesalg førte til debatt
Det ble også debatt da NSR solgte oss ned som eiere i avisene. Dette skjedde i forståelsen av at NSR ikke hadde økonomiske midler til å utvikle de samiske avisene for den nye medietiden og i forhold til de medieutfordringene vi står ovenfor. Videre var det ikke en god kobling at NSR som en av de største samepolitiske aktørene satt som eier, spesielt ikke i lys av viktigheten av en fri og uavhengig presse.

Denne utviklingen viser at NSRs beslutning om å selge seg ned i avisene var et skritt i riktig retning.

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S