RSS-feed

Velg språk!

Riikkacoahkkincealkámušat - Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR)
 

Organisatuvrralaš nubbejođiheaddji sártni riikkačoahkkimii
Organisatuvrralaš nubbejođiheaddji Gunn-Britt Retter doalai sártni riikkačoahkkimii čakčamánu 4. beaivvi.
Loga eanet  08.09.2010
Politihkalaš nubbejođiheaddji sárdni riikkačoahkkimii
NSR politihkalaš nubbejođiheaddji Trond Are Anti sárdni riikkačoahkkimii 04.09.2010.
Loga eanet  05.09.2010
NSR geiggii gudnebálkkašumi Olav Dikkanenii
NSR geiggii Riikačoahkkin gudnebálkkašumi sámepolitihkalaš ovdavázzái Olav Dikkanen (riegádan 1932) Unjárgga sámiid searvvis. Bálkkašupmi geigejuvvo lávvordat NSR Riikačoahkkimis Áhkonjárggs.
Loga eanet  04.09.2010
Nuoraidlávdegotti jođiheaddji sárdni riikkačoahkkimii
Nuoraidlávdegotti jođiheaddji Ol Johan Gaup doalai iežas sártni riikkačoahkkimii 04.09.2010.
Loga eanet  05.09.2010
NSR vuosttaš dokumeanttat
NSR čállingoddi lea dál almmuhan organisašuvnna vuosttaš dokumeanttaid lohkanláhkái álbmogii interneahttasiiddus. Dokumeanttat leat PDF-hámis.
Loga eanet  21.10.2008
2010 riikkačoahkkinprográmma ja -áššiid
Bures boahtin Norgga Sámiid Riikkasearvvi 41. riikkačoahkkin čakčamánu 3.-5. beivviid 2010 Best Western Narvik Hoteallas. Dás logat riikkačoahkkinprográmma.
Loga eanet  31.08.2010
NSR rievdada njuolggadusaid
NSR riikkastivra lea evttohan ođđa njuolggadusaid ja evttoha rievdadit nu ahte doallat riikkačoahkkima juohke nuppi jagi.
Loga eanet  14.05.2008
Válgaprográmma gárvvistuvvomin
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) prográmmalávdegoddi lea bargan jahkebeali válgaprográmma evttohusain ja riikkastivra lea geahčadan evttohusa ja muhtten dan. Dál lea riikkačoahkkináirasiid duohken buktit maŋemus muhttašumiid.
Loga eanet  08.04.2008
Ii joatkke
- Mun lean addán diedu NSR válgalávdegoddái ahte in áiggo joatkit NSR jodiheaddjin. Háliidan dál vuoruhit sámepolitihkalaš barggu báikkálaš dásis iežan válgabiires. Mus lea maid olles virgi Finnmárkku allaskuvllas ja mun lean bearašolmmoš. Dál ferten bures válljet daid bargguid maid áiggun bargat ovddasguvlui, cealká Silje Muotka.
Loga eanet  22.09.2008
Válgalávdegoddi du ohcamin!
NSR válgalávdegotti lahtut Áile Jávo (válgalávdegotti jođiheaddji), Geir Tommy Pedersen ja Káre Elle Partapuoli leat ohcamin olbmuid riikkastivrii mii galgá válljejuvvot Norgga Sámiid Riikkasearvvi jahkečoahkkimis Guovdageainnus golggotmánus 2008.
Loga eanet  14.04.2008
Ragnhild Nystad oaččui bálkkašumi
Ovddeš Sámedikki várrepresideanta Ragnhild Lydia Nystad oaččui odne Norgga Sámiid Riikkasearvvi gudnibálkkašumi 2008 riikkačoahkkimis Guovdageainnus.
Loga eanet  24.10.2008
Evttohit Aili ođđa NSR jođiheaddjin
Norgga sámiid Riikkasearvvi (NSR) válgalávdegoddi dorjot Aili Keskitalo ođđa jođiheaddjin organisašuvnnas. Válgalávdegoddi lea jearran Ailis válddášii go badjelasas doaimma, ja dasa son lea miehtan.
Loga eanet  20.10.2008
Fallehii Bargiidbellodaga
NSR-jodiheaddji fallehii Bargiidbellodaga sátnistis riikkacoahkkimis. Riikkacoahkkinsáles ledje delegáhtat ja guossit, earret eará Egil Olli ja Raimo Valle.
Loga eanet  24.10.2008
Váldoáššit galget leat giella ja oahpahus!
NSR joavkojođiheaddji Aili Keskitalo dajai iežas riikkačoahkkinsártnis ahte giella ja oahpahus galget vuoruhuvvot boahtte sámediggeáigodagas. – Mii fertet bidjat fuomášumi sámi skuvlii, sámi oahppái, sámi mánnái, logai Keskitalo.
Loga eanet  24.10.2008
Riikkačoahkkinprográmma 2008
Bures boahtin Norgga Sámiid Riikkasearvvi NSR 40. riikkačoahkkin golggotmánu 24.-26. beivviid 2008 Guovdageainnu Thon Hoteallas. Dás logat riikkačoahkkinbeivviid prográmma ja ávvudandoaluid prográmma.
Loga eanet  08.10.2008
Riikkačoahkkinbeavdegirji 2008
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) 40. riikkačoahkkin lágiduvvui Guovdageainnus golggotmánu 24. - 26. beivviid 2008. Organisašuvdna ávvudii 40 jagi. Dás logat beavdegirjji PDF-hámis.
Les mer her  18.12.2008
Riikkačoahkkinbáhpirat 2008
Dás lea áššelistu ja áššebáhpirat Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) 40. riikkačoahkkimii ođđa hoteallas Guovdageaidnnus golggotmánu 24. - 26. beivviid 2008.
Loga eanet  15.10.2008
Resolušuvnnat 40 jagi
Rikkačoahkkincealkámušat 40 jagi čájehit sámepolitihkalaš historjjá, vuosttaš cealkámuša rájes 1969 gitta otná beaivvi rádjái. Čoakkaldat mas leat máŋga čuođi siiddu lea riikkastivrra skeaŋka ávvudeami oktavuođas.
Loga eanet  23.10.2008
Riikkačoahkkinbeavdegirji 2007
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) 39. riikkčoahkkin lágiduvvui Bådåddjos geassemánu 22.-24. beivviid 2007. Dás gávnnat riikkačoahkkima mearrádusaid beavdegirjjis dárogillii. Mildosat leat sihke dárogillii ja sámegillii.
Les mer her  12.04.2008
Riikkačoahkkima birascealkámuš 2007
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) riikkačoahkkin 2007 buvttii čielgá diŋgojumi NSR riikkastivrii čáhkket birasáššiid buot NSR politihkkii ja hástala maid Sámedikki ja Sámi parlamentáralaš ráđi.
Loga eanet  29.10.2007
Riikkačoahkkinprogramma 2007
NSR lágida 39. riikkačoahkkima Bådåddjo geassemánu 22.-24. beivviid 2007, SAS Radisson hoteallas. Áššit leat earret eará Sámedikki válgaortnet, Sámeálbmot Foanda, Riddoguolástuslávdegoddi ja Luondduipmárdus, geavaheapmi ja gáhtten. Riikkačoahkkinprogramma gávnnat dás.
Šloahkkal  06.06.2007
Riikkačoahkkinbáhpirat 2007
Dás sáhtát viežžat áššebáhpiriid NSR 39. riikkačoahkkimii. Dása leat maid čohkken linkkaid duođášdieđuide muhtin áššiide.
Loga eanet  29.05.2007
Gávpotpolitihkalaš plána mearriduvvon riikkačoahkkimis 2007
Norgga Sámiid Riikkasearvvi gávpotpolitihkalaš plána lea ráhkaduvvon 2005 riikkačoahkkima mearrádusa olis, ja mearriduvvon 2007 riikkačoahkkimis. Plána sáhttá movttiidahttit NSR gávpotpolitihkalaš barggu.
Les mer her  24.06.2007
NSR gávpotpolitihkalaš plána
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) riikkačoahkkin 2007 mearridii gávpotpolitihkalaš plána mii lea buorre vuođđu go NSR joatká bargamis sosiálalaččat ja politihkalaččat sápmelaččaid ovddas geat ásset gávpogiin. Hui áigeguovdil go olu sámit fárrejit gávpogiidda.
Viečča pláná (PDF)  17.10.2007
Aili Keskitalo riikkačoahkkinsárdni 2007
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) riikkačoahkkin lágiduvvo Bådåddjus ja sámediggepresideanta Aili Keskitalo doaiai sártni mas loktii sámi sosiála- ja dearvvašvuođasuorggi áššiid ja sierranasat sámi vuorasolbmuid dili dearvvašvuođasuorggis.
Loga eanet  22.06.2007
NSR-jodiheaddji Silje Muotka sárdni riikkacoahkkimii 2007
Norgga Sámiid Riikkasearvvi jodiheaddji Silje Muotka doalai sártni riikkacoahkkima oasseváldiide ja gussiide ja hástalii juohke ovtta olbmo veaháš eambbo gielain bargat, ja muitalii iežas vásáhusaid.
Loga eanet  22.06.2007
Sámediggepresideantta sárdni NSR 2006 riikkačoahkkimii
Sámediggepresideanta, Aili Keskitalo sártni NSR 38.riikkačoahkimii Vuonnabađas Unjárgga gielddas.
Les mer her  10.06.2006
Riikkačoahkkima beavdegirji 2006
NSR 38. riikkačoahkkin lágiduvvui Vuonnabađas ja Deanus geassemánu 9.-11. beivviid 2006. Dás lea riikkačoahkkima beavdegirji gávdnamis.
Loga eanet 
Riikkačoahkkincealkámušat 2006
NSR 38. Riikkačoahkkin mii dollojuvvui Várjjagis mearridii riikkačoahkkincealkámušaid nu mo dáhpi leage. Loga riikkačoahkkincealkámušaid dás.
Loga eanet  30.08.2006
Jođiheaddji sárdni 2005 riikkačoahkkimii

Bearjadaga 18.02.05 doalái Aili Keskitalo iežas sártni 2005 riikkačoahkkimii Álttás.


Les mer her  06.07.2005
Riikkačoahkkincealkámuš Sámeálbmotfoandda hárrái
Sámeálbmotfoandda reanttut galget geavahuvvot doaimmaide mat bisuhit, nannejit ja beavttalmahttit sámegiela. Nu cealká Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) jahkečoahkkin 2007 cealkámušas.
Loga cealkámuša  26.06.2007
Riikkačoahkkima beavdegirji 2005
NSR lágidii 37. riikkačoahkkima Álttás guovvamánu 18.-20 beivviid 2005. Dás sáhtát lohkat riikkačoahkkima mearrádusaid. Beavdegirjjis leat linkkat daid iešguđet dokumeanttaide. Vuollemusas lea linka olles beavdegirjái ja eará dokumeanttaid word-fiillaide.
Loga eanet  16.11.2005
Riikkačoahkkincealkámušat 2005
NSR riikkačoahkkin Álttás mearridii dáid riikkačoahkkincealkámušaid maid dás sáhtát lohkat.
Loga eanet  30.08.2006
NSR riikkačoahkkin ávžžuha áššálaččat ságastallat vuoigatvuođaáššiid
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) riikkačoahkkin cealká ahte ferte geavahit seammá vuoigatvuođalaš- ja hálddahuslaš prinsihpaid olggobealde Finnmárkku go Finnmárkkuláhkabarggus, ja ávžžuha buohkaid áššálaččat ságastallat vuoigatvuođaid birra olggobealde Finnmárkku.
Loga ceálkámuša  24.06.2007
Ovttadássásaš dearvvašvuođafálaldat julevsámi guovllus
Norgga Sámiid Riikkasearvi doarju sámediggeráđi ávžžuhusa ja mearridii mannan vahkkoloahpa čuovvovaš ceakámuša ovttajienalaččat.
Loga cealkámuša  25.06.2007
Ovddeš NSR riikkačoahkkincealkámušat
Mii leat gávdnan ovddeš riikkačoahkkincealkámušaid ja gáibádusaid NSR arkiivvain. Máŋga ášši leat juste seammá dál ain, 30 jagi maŋŋá. Máŋga gáibádusa leat ollášuvvun. Dás leat muhtun áššit maiguin NSR lea bargan álggu rájes.
Loga eanet  31.08.2006
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S