RSS-feed

Velg språk!

Utskriftsvennlig versjon Riikkačoahkkima birascealkámuš 2007
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) riikkačoahkkin 2007 buvttii čielgá diŋgojumi NSR riikkastivrii čáhkket birasáššiid buot NSR politihkkii ja hástala maid Sámedikki ja Sámi parlamentáralaš ráđi.

Almmuhuvvon: 29.10.2007

NSR riikkačoahkkincealkámuš 2007

Globála lieggadeami váikkuhusat Davviguovllu eamiálbmogiid kultuvrii ja eallinvuohkái
 
ON maŋemus jagiid dálkkádatraporttat nannejit Arktalaš ráđi dálkkádatraportta 2004 konklušuvnna ja nannejit globála liegganeami dakkár duohtavuohtan mii sierranasat váikkuha eamiálbmogiid eallindillái. Dálkkádatraporttat dokumenterejit ahte go lasiha klimagássaid, de váikkuha garrasit buot eallimii eatnamis.

Min riggodagat ja min resurssat geatnegahttet min, ja NSR oaidná áibbas dárbbašlažžan geahččalit hehttet globála liegganeami. Olles servodat ferte searvat dán bargui ja rievdadit eallindábiid. Dálkkádatnuppásteamit váikkuhit nu ollu ahte mii eat oba ipmirge man ollu dat váikkuhit sápmelaččaid kultuvrii, ealáhusaide ja eallinvuohkái.

Norgga Sámiid Riikkasearvvi riikkačoahkkin 2007: 

 • ávžžuha Norgga stáhta ásahit biraspolitihka mas leat čielga ulbmilat ja doaibmabijut mat galggašedje unnidit CO 2 nuoskkideami 50 % ovdal 2030 ja suddjet birrasa. Norgga stáhtá sáhtášii unnit ja hiljáneappot bohkat oljo- ja gássa go dál.
 • bivdá Norge bargat aktiivvalaččat riikkaidgaskasaš dásis vai luonddu ekologalaš balánsa fas šattašii dássidin, árjjálaččat váikkuhit eará stáhtaid, erenoamážit váikkuhit rikkis stáhtaid vai rikkis stáhtat válddašedje globála liegganeami duođas ja geatnegahttojuvvoše unnidit CO 2 ja eará klimagássaid ja válddáše ovddasvástádusa biraspolitihkas.
 • bivdá Norgga ain joatkit buriid ságastallamiid Ruoššain vai atomanuoskkideamit čorgejuvvošedje Guoládagas Ruoššas.
 • bivdá Sámedikki bidjat globála liegganeami ja birasgažaldagaid áššelistui ja ráhkadit sámi birasprográmma mii earret eará galggašii čilget rašes dili ja heivehanstrategiijadi. Plána vuođđun galggašii leat ekologalaš ceavzilis nanaguovddevaš luonddugeavaheapmi ja árbevirolaš máhttu. 
 • bivdá Sámedikki hástalit Sámi Parlamentaralaš Ráđi ráhkadit bajit dási sámi biraspolitihka.
 • bivdá riikkastivrra lágidit seminára jagis 2008. Semináras galggašii ságastallat birasgažaldagain ja heivehanstrategiijain. 
 • bivdá NSR álggahit oahpporieggáid main lea fáddá biras ja ekologalaš ceavzilis luondduhálddašeapmi. NSR áigu dán láhkái ráhkadit arenaid gos mielláhtut sáhttet oahppat heivehanstrategiijain ja movt eatnama resurssaid hálddašit ekologalaš ceavzilis nanaguoddevaš vugiin ja buoridit dálkkádeami.
 • oaivvilda NSR buot politihkalaš mearrádusain galgá vuhtii váldit biras- ja dálkkádatgažaldagaid.
 • oaivvilda NSR galgá ráhkadit sierra birasplána.

Denne artikkelen på norsk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
 • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
 • cuhRbaCCgbGvKR
 • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S