!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Lennart Nordhus gjenvalgt som leder
Senja og omegn sameforening har gitt fornyet tillitt til Lennart Nordhus som fortsetter som leder av sameforeningen. Årsmøtet den 28. mars 2008 kunne se tilbake på et år med markering av 20-års jubileum, samisk kirkehelg og mye frivillig innsats for utvikling av Samisk hus på Senja.
Les mer her  05.04.2008
Ser frem til konsultasjoner om ny minerallov
Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe er fornøyd med at Regjeringen omsider har fastsatt dato for konsultasjonsmøte om den nye mineralloven. NSRs parlamentariske leder, Aili Keskitalo, vil delta i disse konsultasjonene.
Les mer her  04.04.2008
NSR og Samefolkets Parti drøfter felles strategi
Landstyret i Norske Samers Riksforbund (NSR) og Landstyret i Samefolkets Parti (SÁB) møttes sist helg for å drøfte felles valgstrategi for sametingsvalget 2009.
Les mer her  03.04.2008
Kari S. Lifjell ny leder i hovedstaden
Årsmøtet i Oslo sameforening har enstemmig valgt Kari S. Lifjell som ny leder. Laila Nystad er nestleder og Aila Marge Varsi Balto, Hilde Homestrand og Ylva M N Marrable styremedlemmer.
Les mer her  02.04.2008
Ledervalg i Kåfjord NSR
Årsmøtet valgte Janne Hansen som leder i Kåfjord sameforening – NSR. Hun får med seg Sara Lervoll, Henrik Olsen, Håkon Eriksen og Tor Mikalsen i styret. Janne Hansen er også varamedlem til landsstyret og medlem av NSRs sentrale programutvalg for sametingsvalget 2009, som hun også var ved forrige sametingsvalg.
Les mer her  01.04.2008
Ny leder i Tromsø Sameforening
Årsmøtet i Tromsø Sameforening har valgt Martin Urheim som ny leder i foreningen. Vi går inn i en spennende tid med planlegging av neste sametingsvalg, og dette arbeidet gleder jeg meg til, sier Martin Urheim.
Les mer her  31.03.2008
Store rammer og små detaljer
Sametingsrepresentant fra Nordre Nordland, Kjersti Myrnes Balto (NSR), mener at politikerne på Sametinget i større grad må reflektere over om det de gjør av vedtak har betydning for den enkelte same.
Les mer her  28.03.2008
Landsstyret samles i Alta
Landsstyret i Norske Samers Riksforbund (NSR) samles denne helgen i Alta. Leder Silje Karine Muotka forteller at landsstyret i den forbindelse også vil avholde et felles møte med styret i Samefolkets Parti, for å drøfte muligheten for samarbeid.
Les mer her  28.03.2008
Nye store samiske valgkretser
Fra og med neste Sametingsvalg vil Norge bli delt inn i syv store valgkretser. Tidligere Varanger og Tana valgkrets vil da bli slått sammen til én stor valgkrets. Denne nye valgkretsen vil dermed dekke store deler av Øst-Finnmark og bestå av kommunene: Sør-Varanger, Unjárga/Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Deatnu/Tana, Berlevåg, Lebesby og Gamvik.
Les mer her  27.03.2008
Aps ”bidrag” til samisk selvbestemmelse
Økt samisk selvbestemmelse er et av Sametingets viktigste mål. Temaet har den siste tiden vært gjenstand for en bred offentlig debatt. Dette er positivt, fordi det kan bringe oss videre i en konkretisering og gjennomføring av en samisk selvbestemmelse. Det skriver parlamentarisk leder for NSR, Aili Keskitalo, i et leserinnlegg.
Les mer her  26.03.2008
- Anerkjenn den tibetanske eksilregjeringen
Norske Samers Riksforbund vil uttrykke alvorlig bekymring i forhold til situasjonen i Tibet. – De siste dagers hendelser hvor det rapporteres om et økende antall drepte tibetanere er meget foruroligende sier lederen for NSR Silje Karine Muotka i en pressemelding.
Les mer her  19.03.2008
Motorvei av strømlinjer fra Troms til Finnmark
Statnett ønsker å bygge en "strøm-motorveg" på 350 km fra Troms til Hammerfest dersom Snøhvit trinn 2 blir vedtatt. Dette omfatter enorme områder og vil naturlig nok medføre store naturinngrep. Spesielt vil inngrepet ramme reindrifta og fuglelivet i området.
Les mer her  17.03.2008
Avgifter i reindrifta – manglende vilje til avklaring?
Saken om avgiftslette i forhold til driftsmidler i reindrifta har i år som tidligere vært et sentralt tema under reindriftsforhandlingene. Nylig ble forhandlingene sluttført uten at avgiftsspørsmålet ble avklart, noe som må innebære at saken må løses på annen måte. Det skriver parlamentarisk nestleder for NSR, Randi A. Skum, i et leserinnlegg.
Les mer her  14.03.2008
Finnmarkskommisjonen omsider oppnevnt
Oppnevningen av Finnmarkskommisjonen har dratt ut i tid. Etter to og et halvt år har Regjeringen omsider i dag oppnevnt fem medlemmer til kommisjonen som skal kartlegge eksisterende rettigheter i Finnmark. Ole Henrik Magga er en av dem.
Les mer her  14.03.2008
Kvinneperspektiv på miljø og areal
Sametingets har nylig debattert tingets miljø- og arealpolitikk. Sametingsrepresentant for Norske samers Riksforbund (NSR), Kjersti Myrnes Balto, mener det er viktig at man ikke glemmer kvinneperspektivet når man snakker om miljø og areal.
Les mer her  13.03.2008
Dyrevelferd er viktig
I et innslag på Nordnytt 12.03.07 blir en sak fra Indre-Finnmark tingrett om slakting av rein presentert på en måte som ikke medfører riktighet. Det er ikke korrekt at NSR krever at Høyesterett må støtte dommen til Indre-Finnmark Tingrett i den aktuelle saken, og slike påstander er spekulativt redaksjonelt arbeid fra NRK Troms og Finnmark.
Les mer her  13.03.2008
Provosert over ”nikkersarroganse”
Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR), Klemet Erland Hætta, er provosert over det han oppfatter som arroganse fra Direktoratet for Naturforvaltning (DN) i forhold til motorferdsel i utmark.
Les mer her  12.03.2008
President Ollis havari
Regjeringen og Finnmark AP har blitt enige om at det ikke skal bli et urfolksvederlag, men en forhøyet grunneieravgift som FeFo skal forvalte. Dette er et godt, gammeldags forsøk på å selge inn en sak som allerede er avklart gjennom Finnmarksloven. Det skriver leder i Norske Samers Riksforbund, Silje Muotka, i et leserbrev.
Les mer her  11.03.2008
Farlig høyt under taket i SV
Norske Samers Riksforbunds parlamentariske leder Aili Keskitalo reagerer etter at Elin Henriksen og hennes familie i Sør-Varanger på simpelt vis har blitt angrepet på grunn av sin samiske bakgrunn og samfunnsengasjement. Les Keskitalos leserinnlegg her.
Les mer her  11.03.2008
Årets utmerkete kvinne i Nesseby
Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund og leder i Unjárga Sámiid Searvi, Gunn-Britt Retter fra Bergeby, fikk prisen som årets utmerkede kvinne i Nesseby. Ordføreren overrakte prisen på den internasjonale kvinnedagen 8. mars.
Les mer her  10.03.2008
Vil ha reelle budsjettforhandlinger med Regjeringen
Norske Samers Riksforbund mener at det må innføres reelle forhandlinger mellom Sametinget og Regjeringen når det gjelder Sametingets budsjett. Dette er nødvendig for at Sametinget skal ha en selvstendig rolle i forhold til landets øvrige styrende organer. I dag er det i all hovedsak staten som gjennom budsjettet legger premissene og rammebetingelsene for Sametingets arbeid.
Les mer her  10.03.2008
Skandaløs prosess rundt mineralloven
Norske Samers Riksforbund (NSR) reagerer kraftig på signalene fra Regjeringen om at de likevel ikke vil gå inn for et eget urfolksvederlag i den nye mineralloven. Sammen med nektingsrett for Sametinget, har dette vært et av Sametingets hovedkrav i konsultasjonene med Regjeringen. Det har imidlertid vært stopp i disse konsultasjonene det siste halvåret. Nå krever NSR at konsultasjonene må gjenopptas øyeblikkelig!
Les mer her  09.03.2008
Likestilling i et samisk perspektiv
På den internasjonale kvinnedagen skal vi ta oss tid til å reflektere over hvor langt vi har kommet i kampen for likestilling. Arbeid med likestilling trenger et kontinuerlig fokus på utfordringene. Det er ingen tvil om at det er mye arbeid som gjenstår, det tar tid å endre holdninger og maktstrukturer, også i det samiske samfunnet, skriver Aili Keskitalo i et leserinnlegg.
Les mer her  08.03.2008
Klimaendringer, biodrivstoff og urfolk
Klimaendringene berører særlig urfolk som tradisjonelt har en nær avhengighet og tilknytning til naturen. Den internasjonale miljøpolitikken må derfor settes på den samepolitiske dagsorden, skriver NSRs sametingsrepresentant Tor Mikalsen i et leserinnlegg.
Les mer her  07.03.2008
Vil hedre samisk foregangskvinne!
Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe foreslår at fødselsdagen til den samiske foregangskvinnen Elsa Laula Renberg blir en offisiell flaggdag i hele Sápmi – både i Finland, Norge, Russland og Sverige. I morgen markeres den internasjonale kvinnedagen.
Les mer her  07.03.2008
Kritisk til at språket svekkes i Oslo
Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU) er bekymret for at samisk språk blir svekket blant samiske barn i Oslo-området etter at barn uten samisk tilhørighet blir plassert ved den samiske barnehagen Cizas.

Les mer her  06.03.2008
Samisk uke i Alta
I forbindelse med Finnmarksløpet 2008 arrangeres det Samisk Uke i Nordlysbyen Alta 10.-15. mars. - Vi inviterer alle til unike og mangfoldige opplevelser av samisk kultur, sier en fornøyd leder i Álttá Sámiid Searvi Brita Julianne Skum.
Les mer her  05.03.2008
Foreslår rettighetskommisjon for reindrift
NSRs sametingsgruppe er opptatt av å få en snarlig avklaring på de interne rettsforhold i reindrifta. - De uavklarte forholdene er i dag med på å hemme næringsutøvelsen både i Finnmark og ellers i landet. Reindriftsutøvere må derfor snarest få utredet sine interne bruksrettigheter, uttaler sametingsrepresentant Randi A. Skum.
Les mer her  05.03.2008
Kvinner i Kautokeino kan!
I Kautokeino har det etter hvert blitt tradisjon å arrangere duodji marked på den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Tradisjonen tro arranger Kautokeino Sameforening duodji marked også i år, forteller sameforeningens leder Marit Meløy Utsi.
Les mer her  04.03.2008
Tana og Varanger forbereder seg til valget
I Tana og Varanger forbereder man seg nå til sametingsvalget i 2009. På årsmøtet til Tanabreddens Sameforening (DGSS) er temaet utfordringer ved det kommende sametingsvalget. Årsmøtet avholdes fredag 7. mars kl. 17:00-18:30 i sameforeningens hus i Båteng. Etter møtet bys det på festmiddag.
Les mer her  03.03.2008
Skremt av anonym rasisme
Jeg er sjokkert over det debattklimaet som er under utvikling i Finnmark sier NSRs leder Silje Karine Muotka. Nå vil Muotka ha slutt på offentlig rasisme og det med umiddelbar virkning. – Alle politiske partier og grupperinger burde stille seg sammen om å holde et forsvarlig debattnivå i saker vi alle er opptatt av.
Les mer her  03.03.2008
Sametinget som miljøfyrtårn!
Sametinget må bli et miljøfyrtårn. Det foreslår Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe. I dag debatterte Sametinget sin miljø- og arealpolitikk.
Les mer her  29.02.2008
Ønsker ny sametingsdirektør til lykke!
Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe ønsker Rune Sverre Fjellheim til lykke som ny sametingsdirektør. Fjellheim ble i dag enstemmig valgt som sametingsdirektør under Sametingets plenumsmøte.
Les mer her  29.02.2008
Støtter Mapuche indianerne
Før jul kom det Mapuche indianere fra Chile til Norge for å be om hjelp. De ville få stoppet de store vannkraftutbygginger som planlegges av SN Power. Dette selskapet er 100 % eid av den norske stat. Indianerne ønsket hjelp fra Sametinget.
Les mer her  28.02.2008
Hovedflyplass ruinerer markesamisk bosetting
Susanne Amalie Andersen, sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR), er redd for at lokalisering av ny hovedflystasjon til Harstad-Narvik kan ødelegge den tradisjonelle markasamiske bosettingen i området. Denne uken tok hun saken opp på Sametinget.
Les mer her  28.02.2008
Ett skritt nærmere overtagelse av videregående skoler
Norske Samers Riksforbund (NSR) har bestandig hatt en målsetting om at Sametinget skal overta forvaltningen av den samiske videregående opplæringen. Spesielt er dette viktig i et selvbestemmelses perspektiv. Etter dagens vedtak i Sametinget er vi ett skritt nærmere det målet.
Les mer her  28.02.2008
Selvbestemmelse som bærende element
- I likhet med NSRs Ole Henrik Magga, beklager også jeg at det fremdeles settes likhetstegn mellom økt selvbestemmelse og statsdannelse. La det være klart – NSR er ikke opptatt av det spørsmålet, sa sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen fra Sametingets talerstol.
Les mer her  28.02.2008
Resultatløst Sametingsråd
Arbeiderpartiets Sametingsråd har snart fungert i et halvt år uten at de har maktet å synliggjøre hvilke samepolitiske visjoner de har i forhold til sitt arbeid. Dette er kanskje årsaken til at de heller ikke kan vise til noen politiske resultater. Det sier en sterkt kritisk Randi A. Skum, fungerende parlamentarisk leder for NSR.
Les mer her  27.02.2008
Skuffet over regionhavari
Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe er meget skuffet etter at det ble kjent at Regjeringen allikevel ikke vil gå inn for store regioner og at fylkesgrensene i nord dermed består.
Les mer her  27.02.2008
Rådet overser Sametingets vedtak
Sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR) mener at Sametingsrådet hopper bukk over Sametingets plenumsvedtak i saken om kongekrabbemeldingen. Dette er totalt uakseptabelt mener Mikalsen.
Les mer her  27.02.2008
Forrige side1  ... 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  ... 35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S