!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Provosert over ”nikkersarroganse”
Klemet Erland Hætta (NSR) påpeker at tradisjonell samisk naturhøsting fortsatt er en viktig del av husholdsøkonomien og kulturen i mange lokalsamfunn.
Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR), Klemet Erland Hætta, er provosert over det han oppfatter som arroganse fra Direktoratet for Naturforvaltning (DN) i forhold til motorferdsel i utmark.

Publisert: 12.03.2008

- Som vanlig legger direktoratet størst vekt på hensynene til stillhet og ro fremfor nyttebruk. Fra et samisk ståsted blir dette direkte tullete. Det provoserer meg at direktoratet nærmest bagatelliserer tradisjonell samisk naturhøsting som fortsatt er en viktig del av husholdsøkonomien og kulturen i mange lokalsamfunn her i nord, uttaler Hætta.

Forskningsprosjekter og konsultasjoner

Hætta mener at det bør gjennomføres flere forskingsprosjekter som kartlegger samisk naturbruk og bruk av motoriserte kjøretøy i utmark, spesielt siden DN åpenbart har operert med stor grad av antakelser i arbeidet med revisjon av motorferdselsloven. Han mener også at det vil være naturlig at Sametinget gjennomfører konsultasjoner med Regjeringen i denne saken.

Nødvendig med opprydding i regelverk

- Jeg vil understreke at det er nødvendig med en gjennomgang og opprydding i regelverket. Det er også positivt at kommunene fortsatt skal ha en rolle i forvaltningen av regelverket. Jeg er imidlertid av den oppfatning at en del av de forslagene som DN nå har presentert er lite realiserbare. Blant annet vil midlertidige regler for Nord-Troms og Finnmark skape unødvendig usikkerhet, påpeker Hætta.

DN overrakte sin tilrådning til ny Motorferdselslov til Miljøverndepartementet 10.03.08.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Høringsuttalelse fra NSR av Áile Jávo 12.03.2008 09:37
For mer utfyllende informasjon om NSRs syn i forhold til en ny motorferdselslov, kan dere lese NSRs høringsuttalelse. Den finnes her: http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=500033376#n
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S