!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon - Anerkjenn den tibetanske eksilregjeringen
Silje Muotka
Norske Samers Riksforbund vil uttrykke alvorlig bekymring i forhold til situasjonen i Tibet. – De siste dagers hendelser hvor det rapporteres om et økende antall drepte tibetanere er meget foruroligende sier lederen for NSR Silje Karine Muotka i en pressemelding.

Publisert: 19.03.2008

– Det er dypt kritikkverdig at kinesiske okkupasjonsmyndigheter ikke tillater fredelige demonstrasjoner og markeringer. Situasjonen vil ikke forbedre seg før Kina endrer på okkupasjonspolitikken de fører sier Muotka.

Eksilregjeringen må anerkjennes

- De dype konfliktene vil ikke finne en løsning før kinesiske myndigheter evner å innlede en dialog med mål om å finne permanente løsninger sammen med Tibets eksilregjering som ledes av Dalai Lama mener Muotka. – Kina må ta et oppgjør med de alvorlige bruddene på menneskerettighetene som de står for sier Muotka. - Dalai Lama og eksilregjeringen spiller etter min mening en avgjørende rolle i å finne holdbare løsninger på den langvarige konflikten mellom okkupasjonsmakten Kina og det okkuperte Tibet.

Manglende internasjonale reaksjoner

- Kina blir møtt med få eller ingen sanksjoner fra det internasjonale samfunnet hva angår situasjonen i Tibet sier Muotka. – Jeg er skuffet over både norske politikere og Sametinget i forhold til situasjonen i Tibet nå uttaler Muotka. – Det internasjonale samfunnet spiller en svært viktig rolle når det gjelder en kursendring i Tibet. Jeg mener at vi trenger tydelige politikere i slike saker.

OL og menneskerettigheter

Muotka mener også at dette er en sak som også viser behovet for at IOC innarbeider tilstrekkelige standarder for både menneskerettigheter og urfolksrettigheter. – Det holder ikke å vise til at OL er politisk ”nøytralt” når arrangementene verden rundt er tema for politikere på alle plan sier Muotka.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
viktig å se utover vår egen navle av Kirsti Guvsám 28.03.2008 14:22
Jeg mener det er en selvfølge at vi engasjerer oss i det som skjer andre steder enn i Sápmi. Selvsagt har vi mye å gjøre på hjemmebane, men det er viktig å ikke bli alt for navlebeskuende og bare tenke på oss selv. Jeg mener vi har ansvar å si i fra når urett begås andre steder i verden....
Engasjement og prioritering av Silje Karine Muotka 27.03.2008 22:53
Ser at Gjesp her stiller spørsmålet om det virkelig kan være nødvendig å bruke krefter på en slik sak. Det spørsmålet kan man alltids stille seg i mange sammenhenger. Det er i allefall mange i NSR som er svært opptatt av denne og andre saker av internasjonal karakter. Flere i Oslo Sámiid Searvi deltok for eksempel i Oslo marathon under en mønstring for å bringe menneskerettigheter til Tibet til OL i Bejing. Jeg opplever det også som viktig og meningsfylt å vise at vi i NSR arbeider på en bred basis med spørsmål som blant annet omfatter kamp mot undertrykking og mot brudd på menneskerettigheter. Dalai Lama har karakterisert situasjonen i Tibet som et "kulturelt folkemord", så mitt håp er derfor at situasjonen i Tibet er en sak som også kan engasjere samer på bredere basis sammen med det internasjonale samfunnet forøvrig. Jeg merker meg at også svenske samer har tatt til ordet i forhold til svenske myndigheters tilnærming til å kritisere Kina for bruddene på menneskerettighetene. Vi må tro at det kan nytte å arbeide sammen for å få holdbare løsninger i Tibet.
Viktig? av gjesp 26.03.2008 21:11
Er dette virkelig en sak som samiske politikere trenger å bruke tid og krefter på? Har man ikke nok av problemer å gripe fatt i på hjemmebane?
Olli dilter etter av NSR medlem 26.03.2008 09:44
Dette er en veldig viktig sak, og jeg er glad for at NSR bidrar til å sette fokus på Kinas undertrykking av Tibet. Jeg er også glad for at sametingspresidenten følger NSRs anmodning og sier han skal sende et brev til departementet om saken. Så får vi vel se hvor stor gjennomslagskraft Olli har der nede i Oslo...
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S