!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon President Ollis havari
Muotka mener at konsultasjonsprosessen om ny minerallov har havarert fullstendig under sametingspresident Egil Ollis ledelse.
Regjeringen og Finnmark AP har blitt enige om at det ikke skal bli et urfolksvederlag, men en forhøyet grunneieravgift som FeFo skal forvalte. Dette er et godt, gammeldags forsøk på å selge inn en sak som allerede er avklart gjennom Finnmarksloven. Det skriver leder i Norske Samers Riksforbund, Silje Muotka, i et leserbrev.

Publisert: 11.03.2008

Et urfolksvederlag har vært et hett tema de siste månedene. Debatten har i store trekk omhandlet hvilket organ som skal forvalte et eventuelt urfolksvederlag. Spørsmålet om hvorfor man skal ha et slikt urfolksvederlag og spørsmålet om hva dette vederlaget skal benyttes til har dessverre ikke vært fullt så viktig for Arbeiderpartiet.

Et merkelig skue

Norske Samers Riksforbund (NSR) mener at en nektingsrett eller subsidiært en samtykkerett for Sametinget i forhold til større inngrep er langt viktigere prinsipielt sett. Det har derfor vært et merkelig skue å følge debatten i Arbeiderpartiet om forslaget til ny minerallov.

Presidenten har sviktet fundamentalt

Først åpnet en statssekretær fra AP debatten ved å varsle at det blir et urfolksvederlag, og dermed at reindriftsareal nå skal ligger tilgjengelig for en storstilt satsning på ikke-fornybar virksomhet i form av mineralutvinning. Sametingspresident Egil Olli (AP) slo deretter fast at Sametinget skal forvalte urfolksvederlaget. Hvordan dette skal forvaltes eller hvorfor man skal ha et vederlag har ikke presidenten sagt noe om. Jeg mener at et minimum av retning og mål må oppgis og presenteres om saken overhodet skal oppnå tilslutning. Her har sametingspresidenten sviktet fundamentalt. Deretter var Finnmarks fylkesordfører Runar Sjåstad klar i talen. Fra disse rekkene kommer "kompromissforslaget" om at FeFo kan forvalte urfolksvederlaget. Heller ikke Sjåstad er nevneverdig opptatt av hvorfor man skal ha et slik vederlag og hva man skal benytte slike ressurser til. Derfor er det tydeligvis enkel matematikk å konkludere med at FeFo skal disponere vederlaget.

Tragikomisk

Den ene uka sier næringsminister Dag Terje Andersen til media at regjeringen er positiv til å innføre et urfolksvederlag. Så dukker nestleder i AP Helga Pedersen opp neste uke med det "glade budskap" at det ikke blir noe urfolksvederlag, kun en eventuelt forhøyet grunneieravgift som Finnmarksloven allerede hjemler. Heller ikke der i gården er mål og mening med vederlaget særskilt fremtredende. Det blir nærmest tragikomisk når man så får opplyst at Finnmark AP mener at det må ryddes i rekkene når FeFo opererer i henhold til formålsparagrafen i Finnmarksloven – nemlig at man skal forvalte "på en økologisk og bærekraftig måte" og "særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv." Hva skal poenget med en forhøyet grunneieravgift egentlig være da?

Skal gå til samisk næringsutvikling

Vi står nå i en situasjon hvor debatten omkring ny minerallov er fullstendig frikoblet fra begrunnelsene for Sametingets konsultasjoner om ny minerallov og urfolksaspektet. NSR mener at et eventuelt urfolksvederlag er hjemlet i folkeretten. Vederlaget skal gå til samisk næringsutvikling som ledd i omstilling når og hvis man må avgi arealer, og hvis samisk næringsaktivitet og virksomhet må vike på grunn av mineralutvinning. Dette er en meget viktig sak, og er ikke et anliggende for Finnmark alene. Dette er en sak som gjelder hele det samiske bosetningsområdet ned til Hedemark. Når det gjelder forvaltningen av vederlaget er det innlysende at midlene må gå til ny samisk næringsutvikling i de områdene hvor slik virksomhet skal finne sted.

Fullstendig havari

Konklusjonen må være at konsultasjonsprosessen om ny minerallov har havarert fullstendig under sametingspresident Egil Ollis ledelse. Utviklingen omkring mineralaktiviteter i samiske områder vil dessverre etter APs havari være både svært uforutsigelig og meget uklar for fremtiden.

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Anonym av Anonym 11.03.2008 22:18
Ja, det er tydelig uenighet innad i arbeiderpartiet i denne saken. Men det kan det vel være i alle partier fra tid til annen? Hvorfor er dette så dramatisk? Og kan noen forklare meg forskjellen på alle disse forskjellige begrepene? urfolksvederlag - urfolksavgift - grunneieravgift - forhøyet grunneieravgift osv.
Konsekvenser? av AA 11.03.2008 14:55
Jeg har lest sameradioens analyse av situasjonen: http://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.5073766 Vil NSR stille mistillitt til Ap dersom de godtar loven?
Ikke bare Finnmark av Medlem i NSR 11.03.2008 14:03
Det er godt å se at våre ledere er på hugget i denne saken om minerallov. For oss som ikke er fra Finnmark, er det litt frustrerende at det i media blir fremstilt som om dette er en Finnmarkssak. Her kan dere gjerne bli enda tydligere!
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S