!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Støtter Mapuche indianerne
NSRs sametingsrepresentant Tor Mikalsen.
Før jul kom det Mapuche indianere fra Chile til Norge for å be om hjelp. De ville få stoppet de store vannkraftutbygginger som planlegges av SN Power. Dette selskapet er 100 % eid av den norske stat. Indianerne ønsket hjelp fra Sametinget.

Publisert: 28.02.2008

Under Sametingets plenumsmøte som nå pågår i Karasjok, tok sametingsrepresentant Tor Mikalsen opp saken fra Sametingets talerstol. Han minnet om at Aili Keskitalo, parlamentarisk leder for NSR, har uttalt til media at det er viktig å støtte mapuche indianernes kamp. Sametingspresident Egil Olli har vært mer nølende, og sagt at det er et spørsmål hvor mye Sametinget skal blande seg inn i utenrikssaker.

Dette er urfolkspolitikk!

- Vi i NSR står på at norske statseide selskapers aktiviteter i urfolksområder er urfolkspolitikk, og dermed i høy grad aktuelt for Sametinget, slo Mikalsen fast.

Olli slo følge med NSR

Sametingspresidenten fulgte etter hvert opp NSRs syn i saken, og sa til media at det senere vil være naturlig for Sametinget å konsultere med departementet i denne saken, og har da også tatt saken opp i møter med Utenriksdepartementet.

En hastesak

- Det er flott at Sametingsrådet endelig innser at dette er en viktig sak for Sametinget, og at man har tatt saken opp med myndighetene. Men jeg etterlyser informasjon om hva Utenriksdepartementet mener om saken. Det er viktig at Mapuche indianerne i Chile får vår hjelp, og det haster, understreker sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR).


Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S