!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Likestilling i et samisk perspektiv
NSRs parlamentariske leder Aili Keskitalo
På den internasjonale kvinnedagen skal vi ta oss tid til å reflektere over hvor langt vi har kommet i kampen for likestilling. Arbeid med likestilling trenger et kontinuerlig fokus på utfordringene. Det er ingen tvil om at det er mye arbeid som gjenstår, det tar tid å endre holdninger og maktstrukturer, også i det samiske samfunnet, skriver Aili Keskitalo i et leserinnlegg.

Publisert: 08.03.2008

Det nåværende Sametinget har lik representasjon av kvinner og menn. Dette er unikt i verdenssammenheng. Resultatet ble oppnådd etter et grundig forarbeid med kjønnsbalanse i fokus. Slike resultater kommer ikke av seg selv. Det er derfor viktig at Sametinget og de som stiller til valg jobber målrettet for at vi også ved neste valg har en god balanse når det gjelder kjønn. Erfaringer fra kommunepolitikken viser dessverre at frafallet av kvinnelige politikere er stort etter den første perioden. Min oppfordring til dagens kvinnelige sametingsrepresentanter er: bestem dere allerede nå for å ta gjenvalg. Det samiske samfunnet trenger dere også etter 2009!

Ikke bare en kvinnesak

Likestilling blir ofte sett på som en kvinnesak. En stor utfordring er å få flere menn inn på den likestillingspolitiske arenaen. Kanskje er det slik at menn som forsøker å delta i de likestillingspolitiske debattene, ofte må stå til ansvar for alt det menn gjør og har gjort av negativ karakter gjennom alle tider. Vi må derfor spørre oss om hvordan en skal få menn til å føle seg hjemme i likestillingsdebatten.

Mannspanelet nedsatt av den forrige Barne- og likestillingsministeren la fram sine forslag tidligere denne uka, og de er et eksempel på hvordan menn kan la seg engasjere likestillingspolitikk, i familiepolitikk og andre emner som ofte domineres av kvinners stemmer. Finnes det fora der samiske menn lar seg engasjere på samme måte? Det er verdt å merke seg at i den siste likestillingspolitiske debatten på Sametinget deltok menn mer aktivt enn noen ganger tidligere – til tross for at det satt færre menn i salen enn det har gjort i tidligere perioder. Det lover godt for framtiden. Min oppfordring til de mannlige sametingsrepresentantene er: ikke la oss kvinner monopolisere likestilling og familiepolitikk! Det samiske samfunnet trenger deres perspektiver også.

Trenger mer forskning

Samisk samfunnsutvikling, herunder likestillingspolitikk, må baseres på kunnskap om kvinners og menns liv i de samiske områdene. Dette betyr at vi må arbeide for økt forskning og fokus på samisk perspektiv i likestillingsspørsmål. Det foreligger nå samisk statistikk forskere og politikere kan dra nytte av. Utfordringene er å bruke denne kunnskapen i arbeidet med likestilling i samiske samfunn, og samtidig stimulere til mer kunnskapsutvikling. Min oppfordring til samfunnsplanleggere, samiske forskere og forskningsinstitusjoner er: ikke glem kjønnsperspektivet i all etnisiteten. Det samiske samfunnet trenger at dere tar på dere likestillingsbrillene.

Venter på en handlingsplan for likestilling

På Sametinget må vi anstrenge oss for se alle de politiske sakene i et kjønnsperspektiv, enten det dreier seg om næringspolitikk eller barnehagepolitikk. I min tid som sametingspresident satte vi i gang tiltak og strategier for at likestilling skal bli en naturlig del av alle sider ved Sametingets arbeid. Vi hadde som målsetting at dette arbeidet skulle konkretiseres ytterligere gjennom utarbeidelsen av en egen handlingsplan for likestilling. Imidlertid fikk vi som kjent et maktskifte på Sametinget. En handlingsplan for likestilling lar fortsatt vente på seg.

Likestillingsarbeid krever en tverrpolitisk oppslutning og det krever politisk mot. Min oppfordring til det nåværende sametingsrådet er: vis ønske og vilje til å prioritere arbeidet med likestilling!

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Gratulerer med dagen! av AA 08.03.2008 21:21
Jeg vil benytte anledningen til å gratulere alle kvinnene med dagen! Jeg legger merke til at Aili i dette innlegget skriver at hun oppfordrer dagens kvinnelige sametingsrepresentanter om allerede nå å bestemme seg for å ta gjenvalg. Jeg regner med at dette gjelder henne selv også? Vi trenger deg Aili, også etter 2009!
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S