!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Motorvei av strømlinjer fra Troms til Finnmark
Tor Mikalsen (NSR)
Statnett ønsker å bygge en "strøm-motorveg" på 350 km fra Troms til Hammerfest dersom Snøhvit trinn 2 blir vedtatt. Dette omfatter enorme områder og vil naturlig nok medføre store naturinngrep. Spesielt vil inngrepet ramme reindrifta og fuglelivet i området.

Publisert: 17.03.2008

Det er en grense for hvor mye reindrifta tåler av nye arealinngrep, og vi nærmer oss nå den grensen med stormskritt. Det skriver sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR) i et leserinnlegg.

Verdier vi må ta vare på

Primærnæringer representerer store verdier. Naturområder med dyr, fugler og plantearter uten moderne inngrep har en verdi både i seg selv og i forhold til naturopplevelser for lokalbefolkningen og for reiselivet. Det dreier seg om fornybare verdier som vi forhåpentligvis skal kunne ha nytte av i utallige generasjoner framover.

Klondyke?

Opp mot dette settes såkalte økonomiske hensyn. Vi må ha kraftlinjer fordi man vil produsere mer gass på Melkøya. Alvorlig er det at gassen vil gi mer CO2 utslipp. Men sett i lys av en ny kraftlinje skal vi huske på at gassen i Barentshavet bare varer et vist antall tiår før det er slutt. Vi må derfor vurdere om et slikt klondyke er verdt de store naturinngrepene.

Mangler samlet plan for vindmølleparker

I tillegg til Snøhvitgassen, brukes fremtidig vindkraftutbygging som argument for linja. Men her er det et vesentlig problem. En samlet plan for vindmølleparker mangler. En slik plan kunne vurdert hvor mange vindmøller som bør bygges totalt i Finnmark og ikke minst hvor de eventuelt skal bygges. Jeg mener at så lenge det ikke finnes en samlet plan for vindkraftutbygging, kan ikke framtidig vindkraft brukes som et vektig argument for en kraftlinje. Vi aner jo ikke hva som vil komme. Er det ikke for slike tilfeller vi har samfunnsplanlegging?

Må vurdere jord- eller sjøkabel

Selv om det vil koste mer å legge jord- eller sjøkabel, mener jeg at dette er alternativer som må vurderes seriøst. En motorvei av kraftlinjer fra Balsfjord til Hammerfest slik det er planlagt, vil gjøre ubøtelige skader på natur og på næringer som forsøker å overleve i området. Det kan vi ikke godta!

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S