!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Foreslår rettighetskommisjon for reindrift
Randi A. Skum vil at det skal opprettes en egen rettighetskommisjon for reindrifta.
NSRs sametingsgruppe er opptatt av å få en snarlig avklaring på de interne rettsforhold i reindrifta. - De uavklarte forholdene er i dag med på å hemme næringsutøvelsen både i Finnmark og ellers i landet. Reindriftsutøvere må derfor snarest få utredet sine interne bruksrettigheter, uttaler sametingsrepresentant Randi A. Skum.

Publisert: 05.03.2008

Skum har nå bedt Sametingsrådet om så snart som mulig å igangsette arbeidet med å få opprettet en egen Rettighetskommisjon for reindrift. – Man bør unngå en situasjon der interne rettighetsspørsmål må avklares i domstolene, fordi det vil kunne skape en uklar rettighetssituasjon da avgjørelsene ikke settes i en større sammenheng. Bruk av domstoler innebærer dessuten store kostnader, i tillegg til at domstolsbehandling tar lang tid, påpeker Skum.

Kamper om beiteområder

Reindriften har gjennom flere år vært preget av uklarhet med hensyn til interne rettsforhold. Dette skaper uforutsigbarhet og kamp om beiteressursene i næringen. I Finnmark utgjør soneinndelingen en slik utfordring, hvor en snarlig avklaring er særlig påkrevet på grunn av det store beitepresset som er i fellesbeiteområdene. I områdene sør for Finnmark kan rettighetsspørsmål som dukker opp i kjølvannet av Reinbeitekommisjonens arbeid bli aktuell.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S