!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

NSR representant i styret for Beaivváš Sámi Teáhter
Anita Lervoll fra Kåfjord representerer Norske Samers Riksforbund (NSR) i styret for Beaivváš Sámi Teáhter, som vararepresentant til styret.
Les mer her  19.05.2008
Sametinget må kjempe for grendeskolene
Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe ber Sametinget om å komme nedleggingstruede grendeskoler til unnsetting. Kommuneøkonomien blir styrket i revidert nasjonalbudsjett, og Sametinget bør nå gå i dialog med kommunene for å sikre at en del av denne bevilgningen går til å opprettholde grendeskolene.
Les mer her  16.05.2008
NSR inviterer til valgkampseminar
Norske Samers Riksforbund (NSR) inviterer til tillitskonferanse om ny valgordning i Tromsø 24. – 25. mai 2008. Tidligere sametingspresident Sven-Roald Nystø (NSR) og leder av Sametingets ekspertutvalg Per Selle innleder.
Les mer her  15.05.2008
NSR om bruk av krumkniv
Norske Samers Riksforbund (NSR) har over tid arbeidet for å sikre at tradisjonell slakting ved bruk av krumkniv fortsatt skal kunne foregå.  Vi er derfor tilfredse med at Mattilsynet nå har lagt frem forslag til forskrift om bruk av krumkniv med forslag om ikrafttredelse pr. 1. august 2008.
Les mer her  13.05.2008
NSRs forslag til strategisk læremiddelplan
Om to uker skal Sametinget vedta strategier for å gjøre den samiske læremiddelsituasjonen bedre. Planen skal gjelde for perioden 2009-2012, og kommer etter at en evalueringsrapport pekte på en rekke forbedringsmuligheter i den samiske læremiddelproduksjonen.
Les mer her  10.05.2008
Sametinget har stor betydning for distriktene
I disse dager er det viktig å få frem noen perspektiver på Sametingets virksomhet og arbeidet som Sametinget står for. Situasjonen i distriktene i nord har vært og er til dels preget av fraflytting, manglende tilgang til naturressurser, dårlig kommuneøkonomi og skolenedleggelser.
Les mer her  09.05.2008
Oppfordrer til å finne løsninger for Sijti Jarnge
Sametingsrepresentant Jarle Jonassen (NSR) fra Sørsameområdet er bekymret for utviklingen av sørsamisk kultur, etter at fylkesrådsleder Odd Eriksen (Ap) i Nordland nå varsler at Nordland fylkeskommune vil stanse alle rammetilskudd til samisk kultursenter, Sijti Jarnge, i Hattfjelldal på grunn av uenighet om styresammensetningen.
Les mer her  09.05.2008
- Vi kan ikke vente!
- Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe vil bruke ytterligere 6 millioner til språk og litteratur allerede det kommende året, uttaler Sametingets opposisjonsleder Aili Keskitalo (NSR). Dette kan vi ikke vente med, legger hun til.
Les mer her  08.05.2008
Foreslår samisk læremiddelløft
Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe mener det er særdeles viktig at Sametinget nå gjør alt man kan for å bedre den samiske læremiddelsituasjonen, og har derfor kommet med en rekke forbedringsforslag til Sametingsrådets forslag til strategisk læremiddelplan.
Les mer her  08.05.2008
NSR omprioriterer midler i revidert budsjett
Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe foreslår en rekke nye tiltak i Sametingets reviderte budsjett 2008, som nå er under behandling i Sametingets plan- og finanskomité, sier sametingsrepresentant Kirsti Guvsám (NSR).
Les mer her  07.05.2008
Vil ha svar på en rekke læremiddelspørsmål
NSRs sametingsgruppe er ikke imponert over Sametingsrådets forslag til Strategisk plan for samisk læremiddelutvikling. Planen inneholder lite nye tanker, og Sametingsrådet har ikke tort å komme med tydelige prioriteringer. Det vil dermed bli vanskelig for Sametinget å bruke planen som et styringsdokument de kommende årene.
Les mer her  06.05.2008
Nytt styre i Bergen sameforening
Bergen sameforening har på sitt årsmøte 7. april 2008 valgt Mona Tornensis Hornes som ny leder. Styremedlemmer er Kristine Sara Hætta, Kjellaug Enoksen, Gunn Nikkinen og Arvid Sjøseth. Sameforeningens kirkekontakt er Nils Aksel Mjøs.
Les mer her  05.05.2008
1. mai og internasjonal solidaritet – men ikke med urfolk
Finnmark Arbeiderpartis leder Inga-Lill Olsen og ordfører i Alta Geir Ove Bakken (AP) benyttet begge sine 1. mai taler til å hamre løs på Sametinget i forbindelse med Vega-mining saken i Kvalsund. NSRs leder Silje Muotka er kritisk.
Les mer her  05.05.2008
Komitémøter på Sametinget i mai
Sametinget avholder denne uken komitémøter, og det er mange saker som skal behandles. Blant annet skal politikerne ta viktige avgjørelser når det gjelder samiske læremidler og retten til fiske i havet utenfor Finnmark.
Les mer her  05.05.2008
Foreslår tilsynsorgan for samisk språk
Landsstyret i Norske Samers Riksforbund (NSR) har overfor myndighetene foreslått at det utredes og etableres et tilsynsorgan for samisk språk, forteller politisk nestleder Trond Are Anti.
Les mer her  02.05.2008
Språkglød i Alta sameforening
Ny leder i Alta sameforening - NSR er Biret Inger Hætta med Brita Julianne Skum som nestleder. Styremedlemmer er Biret Anna Gaup, Tore Bongo og Anne Britt Sara.
Les mer her  30.04.2008
Bjerkvik - ferskt lokallag i NSR
Bjørn Inge Nylund er gjenvalgt som leder i den forholdsvis nye NSR-foreningen i Bjerkvik i Narvik kommune. Med seg i styret har han nestleder Kurt Arne Nilsen, sekretær Åge Nordkild, kasserer Roger Pedersen og styremedlem Anne Lise L. Nylund.
Les mer her  28.04.2008
Samisk helseforetak skal utredes
Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe vil at muligheten for et eget samisk helseforetak skal utredes. Det skriver Aili Keskitalo (NSR) i en pressemelding.
Les mer her  28.04.2008
Ung leder i Deanu sámiid searvi / Tana sameforening
Tana sameforening har hold årsmøte og valg et nytt og ungt styre. - Dette lover godt for framtiden, sier ung sameforeningsleder Káre-Elle Partapuoli (NSR).
Les mer her  28.04.2008
Sametinget bør ratifisere urfolksdeklarasjonen
Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe mener at Sametinget, i kraft av å være et urfolksparlament, bør ratifisere FNs urfolksdeklarasjon. Urfolksdeklarasjonen er også tema for FNs Permanente Forum for urfolk, som behandler saken mandag 28.04.08.
Les mer her  25.04.2008
NSR ønsker samarbeid om Kystfiskeutvalget
Norske Samers Riksforbund (NSR) ønsker samarbeid om Kystfiskeutvalgets forslag ” Retten til fiske i havet utenfor Finnmark” og har henvendt seg til ulike interesser om samarbeid, forteller opposisjonsleder på Sametinget Aili Keskitalo og leder Silje Muotka.
Les mer her  24.04.2008
Støtter ideen om kvenfond
Norske Samers Riksforbund (NSR) støtter ideen om et eget kvenfond som styret i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto har fremmet i offentligheten. - NSR vil peke på viktigheten at kvenene får gjenreist sitt språk og forbedret mulighetene for å utvikle kvenkulturen fremover sier leder for NSR, Silje Karine Muotka i en pressemelding.
Les mer her  24.04.2008
Mini-Davos og høye herrer i fra sør
Den siste tiden har ulike ministere fra hele Norden i tur og orden gjestet Sápmi, og viktige møter har funnet sted.  Viktige saker har vært på dagsorden – blant annet globalisering, klimaendringer, næringsutvikling og samarbeid over landegrensene. I et leserinnlegg, stiller sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter (NSR) seg kritisk til at samiske representanter er utelatt fra møtene.
Les mer her  23.04.2008
Er likeverdet virkelig en sak for EDLs årsmøte?
Den 24. april har organisasjonen Etnisk og demokratisk likeverd årsmøte. I denne sammenheng skal det bli interessant å se om organisasjonen har noen holdninger til likeverdsspørsmål på bred basis, skriver NSRs leder Silje Muotka i et leserinnlegg.
Les mer her  22.04.2008
Reindrifta og Nes-fort
Den siste tiden har vi sett mange oppslag om den såkalte Nes-fort saken, hvor næringsutvikling og beiterettigheter for reindrifta er blitt satt opp mot hverandre. Det hele toppet seg 9. april, da over 200 demonstranter, deriblant barnehagebarn, viste sin støtte til utbyggingsplanene for det nedlagte Nes Fort.
Les mer her  21.04.2008
Etabler et samisk kunstmuseum!
Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe anmoder nå innstendig Sametinget og Regjeringen om i fellesskap å bidra til at planene om å etablere et Samisk kunstmuseum omsider blir realisert. Sametingsrepresentant Synnøve Solbakken-Härkönen (NSR) vil ha byggestart i 2009.
Les mer her  21.04.2008
Fornøyd med økt organisasjonstilskudd
Sametingsrådet har bevilget organisasjonstilskudd til to samiske hovedorganisasjoner, Norske Samers Riksforbund (NSR) og Samenes folkeforbund (SFF). Vi har arbeidet for en høyst tiltrengt økning i organisasjonstilskuddene og det har vi fått gjennomslag for uttaler leder Silje Muotka.
Les mer her  20.04.2008
Etterlyser informasjon om den nye sameretten
På vegne av sameforeninger over hele landet etterlyser de tre samiske hoved-organisasjonene Norske Samers Riksforbund (NSR), Samenes Folkeforbund (SFF) og Samenes Landsforbund (SLF) samt det samiske partiet, Samefolkets parti (SfP), informasjon om den nye sameretten.
Les mer her  18.04.2008
Uverdige forhold for samiske eldre
Den siste tiden har vi gjennom media fått mange eksempler på at samiske eldre møtes med uverdige forhold i helsevesenet. Manglende samisk språk- og kulturkompetanse hos helsepersonellet gjør at de ikke forstår de eldre. Dette bekymrer sametingsrepresentant Synnøve Solbakken-Härkönen (NSR).
Les mer her  18.04.2008
NSR oppfordrer til læremiddeldugnad!
– Gratis læremidler til skolene kan være en god tanke. Da unngår man at dårlig kommuneøkonomi hindrer elevene i å få tilgang på de læremidlene som finnes, sier opposisjonslederen på Sametinget, Aili Keskitalo fra Norske Samers Riksforbund (NSR) i en pressemelding.
Les mer her  17.04.2008
Vil ha samisk alfabetiseringskampanje
Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe mener det vil være svært viktig snarest å få igangsatt et alfabetiseringsprogram for å bevare det samiske språket. En av målgruppene må være voksne samer som ikke behersker samisk skriftlig og muntlig, men som har potensial til å utvikle språket og som ønsker å være en samiskspråklig ressurs.
Les mer her  16.04.2008
Alta må ta ansvar for ungenes samiskundervisning!
Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe er bekymret over den samiske undervisningssituasjonen i Alta kommune. Det er kommunens ansvar å tilrettelegge for samiskundervisningen. Mangel på lærere og vikarer fører imidlertid til at barna i dag ikke får den undervisningen de har krav på, heter det i en pressemelding.
Les mer her  15.04.2008
Kautokeino sameforening holder årsmøte i mai
Styret i Guovdageainnu Sámiid Searvvi / Kautokeino sameforening har utsatt det planlagte årsmøtet og vil innkalle medlemmene til utsatt årsmøte 14. mai 2008 kl. 18.00 på Kulturhuset, forteller leder Marit Meløy Utsi.
Les mer her  14.04.2008
Oslo Sámiid Searvi om barnehagetilbud
Årsmøtet i Oslo Sámiid Searvi, som nylig ble avholdt, vedtok blant annet en resolusjon om det samiske barnehagetilbudet i Oslo og omegn. Årsmøtet mener det er uakseptabelt at en samisk barnehage fylles opp med ikke-samiske barn.
Les mer her  13.04.2008
Tilskuddsstyret har bevilget penger
Sametingets tilskuddsstyre har avholdt møte i Tana 02.-03.april. Det ble innvilget støtte til næringsformål på til sammen kr. 1 780 000. Det forteller tilskuddsstyrets leder Ann-Mari Thomassen fra Norske Samers Riksforbund (NSR).
Les mer her  11.04.2008
Sametinget og ny minerallov
Interessen for å drive mineralvirksomhet i samiske områder er stor, men en slik næringsutvikling kan først skje når samiske rettigheter og interesser er ivaretatt i norsk lovgiving. Det som nå holder tilbake en slik mulighet, er en helhetlig minerallovgiving som er innefor folkerettslige rammer. I dag møtes Sametinget og næringsministeren til konsultasjoner.
Les mer her  11.04.2008
Tar ikke språkloven alvorlig
Samelovens språkregler er i ferd med å bli en sovende lov som ingen bryr seg om å overholde. I disse dager har alle fått årets selvangivelse i posten. Skattemyndighetene oppfordrer alle som skal endre på selvangivelsen, om å gjøre dette elektronisk. Det er imidlertid kun mulig å levere selvangivelsen elektronisk på norsk. I følge loven skal det være mulig å gjøre dette på samisk også. Heller ikke Sametinget ser ut til å ta saken alvorlig.
Les mer her  10.04.2008
Hvorfor urfolksvederlag?
Norske Samers Riksforbund (NSR) ønsker at ny minerallov skal holde folkerettslig standard. Loven må hjemle et urfolksvederlag som disponeres av Sametinget for mineralaktiviteter i samiske områder. Det skriver NSRs leder i dette leserinnlegget.
Les mer her  10.04.2008
Sametinget støtter Riddu Riđđu
Sametingets tilskuddsstyre bevilget på sitt møte i Tana 02.-03. april i år kroner 255.000,- i programstøtte til Riddu Riđđu festivalen. Det er sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR) veldig fornøyd med. Sametingets tilskuddsstyre støttet flere gode tiltak fra Nord-Troms.
Les mer her  09.04.2008
OL og menneskerettigheter - idrett og politikk
De siste ukene har vi blitt rystet over nyhetsmeldinger fra Tibet, som beskriver voldelige sammenstøt mellom kinesiske militære styrker og demonstranter for et fritt Tibet. Kinas okkupasjon av Tibet er ingen ny sak, men den gir opptrappingen til Beijing-lekene en vond bismak. Det skriver Aili Keskitalo (NSR) i en kronikk publisert i Nordlys.
Les mer her  07.04.2008
Forrige side1  ... 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  ... 35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S