!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Reindrifta og Nes-fort
Sametingsrepresentant Kjersti Myrnes Balto (NSR) påpeker at dersom man ønsker at det skal være reindrift på Hinnøya også i framtida, så må man legge til rette for det.
Den siste tiden har vi sett mange oppslag om den såkalte Nes-fort saken, hvor næringsutvikling og beiterettigheter for reindrifta er blitt satt opp mot hverandre. Det hele toppet seg 9. april, da over 200 demonstranter, deriblant barnehagebarn, viste sin støtte til utbyggingsplanene for det nedlagte Nes Fort.

Publisert: 21.04.2008

Nes Fort brukes ikke lenger av Forsvaret, og en privat utbygger har planer om å legge til rette for 600 fritidsboliger, kunstig øyrike og turistanlegg. Utbyggingsplanene innbefatter selvsagt også en god del arbeidsplasser – arbeidsplasser som er sårt tiltrengte i en omstillingskommune som Lødingen, skriver sametingsrepresentnat Kjersti Myrnes Balto (NSR) i et leserinnlegg. 

Reindrifta har mistet mye beiteland

Men med i historien hører også at det nedlagte fortet utgjør verdifullt beiteland for reindrifta i området. Reindrifta på Hinnøya har de siste tiår tapt store beitearealer til både ekspandering av byer og tettsteder og til utbygginger som for eksempel Lofast, og ellers til fritidsbebyggelse.

Det er et faktum at det på Hinnøya i dag er bebyggelse på nesten alle nes. Dette er områder som tidligere var beiteland, understreker sametingsrepresentanten fra Nordre Nordland.

Kan ikke bare se på antall arbbeidsplasser

Saken er mer kompleks enn at man bare kan sammenlikne antall arbeidsplasser. Reindrifta som samisk næring har verdi også utover sysselsettingsfaktoren, ikke minst som kulturbærer. Dersom vi skal ha en reindrift i framtida, må man sikre at reindrifta har beitearealer. Vi må huske på at det er et stort press på reindriftas arealer overalt, også i dette området.

Helhetlig arealplanlegging må på plass

Jeg tror at noe av hovedproblemet i denne saken ligger i en manglende arealplanlegging for regionen som helhet. Området det er snakk om kan ikke sees på isolert, men i sammenheng med alle andre tap av beiteland. Jeg vil derfor på det sterkeste anmode Miljøverndepartementet, som har siste ord i denne saken, om å foreta en konsekvensutredning før vedtak fattes. En slik konsekvensutredning må ta i betraktning hvor mye arealer reindrifta har tapt på Hinnøya de siste 50 år, og se på all utbygging i sammenheng.  

Når det planlegges utbygging som medfører tap av beiteland må det samtidig vurderes kompensasjon i form av nye beiteområder, mener Myrnes Balto.

Kan ikke ta hensyn til lokale aksjoner

Det viktigste spørsmålet vi må stille oss, er om vi ønsker at det skal være reindrift på Hinnøya om 100 år. På vegne av Norske Samers Riksforbund kan jeg svare et ubetinget ja. Og vi er villige til å gjøre det som trengs for å sikre reindriftas framtid, selv om det skulle innebære at vi blir møtt med demonstrasjoner og underskriftskampanjer. Vi håper Miljøverndepartementet ser det på samme måte, avslutter Kjersti Myrnes Balto (NSR).

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S