!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Er likeverdet virkelig en sak for EDLs årsmøte?
Silje Muotka
Den 24. april har organisasjonen Etnisk og demokratisk likeverd årsmøte. I denne sammenheng skal det bli interessant å se om organisasjonen har noen holdninger til likeverdsspørsmål på bred basis, skriver NSRs leder Silje Muotka i et leserinnlegg.

Publisert: 22.04.2008

I året som gikk har vi nemlig sett og erfart en del eksempler på at det fortsatt er en del arbeid å gjøre på likeverdsfronten. Ett eksempel er de rasistiske og anonyme brevene som SV-politiker Elin Henriksen mottok for ikke så altfor lang tid siden.

Minister fikk samepasset påskrevet

Kyst- og fiskeriminister Helga Pedersen var en annen som fikk "samepasset" sitt påskrevet i året som gikk da FRP stortingsrepresentant Jan Henrik Fredriksen gav uttrykk for at ministeren hadde instruert kystfiskeutvalget i det utredningsarbeidet de foresto. Fredriksen kom med dette til tross for at utvalget foreslår at alle finnmarkinger, uansett etnisitet, skal få førsteretten til å fiske i fjordene og nært kysten.

Angrep innvandrerfamilie i Alta

Rasismeproblematikk finnes det dessverre eksempler på i "eget reir" som det så fint heter. Saken hvor Dhew-familien opplevde at to unge menn angrep dem rystet hele Alta med rette. Mennene betegnet seg som nynazister og ville drepe alle negere.

Jeg personlig syns det var flott å delta i fakkeltoget mot rasisme. Det viser at Alta-samfunnet bryr seg.

På Omega fikk noen tilreisende turister også erfare at vilt fremmede lokale beboere gav uttrykk for trusler om drap på bakgrunn av farge. Heldigvis reagerte serveringsstedet kontant da de ble kjent med forholdet. I Altaposten ble hendelsen beskrevet fra en av de som fremsatte truslene.

Han gav uttrykk for at han egentlig ikke "hadde noe imot innvandrere, men at han var så forbannet på samene".

Det er også tatt opp saker i lokalpressen som angår strukturell rasisme, som for eksempel de utfordringene flyktninger blant annet har erfart i forhold til å få bankkonti og bankkort.

Skoleverket tilpasser sin opplæring

Jeg mener på denne bakgrunnen at likeverdsspørsmålet dessverre har skremmende stor aktualitet. Alle mennesker er forskjellige. At vi er forskjellige, betyr ikke at noen er mer verdifulle enn andre. Mennesker er like mye verdt og det er i denne konteksten vi må forstå begrepet. Når det norske skoleverket i den siste skolereform legger vekt på "tilpasset opplæring" betyr det at en av samfunnets grunnpilarer – skolen – erkjenner at samme statiske mal ikke passer for alle med de ulike forutsetninger som eksisterer.

I samme tradisjon må vi også behandle spørsmål som angår samene, som er ett folk i fire forskjellige stater. Den løsningen som passer for majoriteten er ikke alltid den løsningen som passer for minoriteten og da har vi felles interesser i å forstå og organisere samfunnet i forhold til disse perspektivene. Finnmarkseiendommen er et eksempel på de anstrengelser som vi gjør i felleskap for å imøtekomme dette faktum.

EDL bør vurdere navneendring

Det er på denne bakgrunnen jeg nå avventer EDLs årsmøte-uttalelser. Er likeverdet virkelig en sak for EDLs årsmøte? Etter min mening forplikter det på så mange vis å ta hevd på likeverdsbegrepet, og derfor kan det synes som om organisasjonen Etnisk og demokratisk likeverd ut fra de verdier navnevalget legger opp til bør aspirere til langt mer enn en ensidig kamp mot samiske rettigheter.

Ellers burde kanskje organisasjonen vurdere å endre på navnet, spesielt om det bare er "likeverd" og "rettighetskamp" for majoriteten man egentlig er opptatt av.

Kontakt:

NSR-leder Silje Karine Muotka, mobil 98487576

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S