!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Fornøyd med økt organisasjonstilskudd
NSR-lederen er fornøyd med samarbeidet som har ført fram til økt organisasjonstilskudd. På bildet Aili Keskitalo og Silje Muotka. Foto: NSR.
Sametingsrådet har bevilget organisasjonstilskudd til to samiske hovedorganisasjoner, Norske Samers Riksforbund (NSR) og Samenes folkeforbund (SFF). Vi har arbeidet for en høyst tiltrengt økning i organisasjonstilskuddene og det har vi fått gjennomslag for uttaler leder Silje Muotka.

Publisert: 20.04.2008

Etter å ha arbeidet sammen med flere organisasjoner over tid fikk NSRs sametingsgruppe sammen med samarbeidspartnerne gjennomslag i Sametingets budsjettbehandling for en økning i tilskuddet til hovedorganisasjonene.

Fikk gjennomslag for økning

NSR fikk 1 400 000 kr i støtte for neste driftsår. NSR ser fortsatt behovet for å trappe opp støtten til de samiske hovedorganisasjonene, og samtidig sikre at det samiske organisasjonsmangfoldet ivaretas og utvikles. – De samiske hovedorganisasjonene utgjør en viktig bærebjelke i det samiske demokratiet, sier Muotka.

Kriteriene for å få tildelt organisasjonstilskudd fra Sametinget over post Samiske hovedorganisasjoner, er minimum 500 medlemmer og innlevert søknad med årsrapport, regnskap og revisorgodkjent medlemstall. I tillegg mottar samiske duodji-, kunstner- og næringsorganisasjoner støtte og fra 2008 også Samefolkets parti.

Stabilt medlemstall

Til sammen 24 sameforeninger i Norge er tilsluttet NSR. Medlemstallet varierer mellom 800 – 1200 medlemmer.  - Medlemstallet i Norske Samers Riksforbund (NSR) fluktuerer og vi ser en klar mobilisering foran hvert valg - og en tilsvarende nedgang etter valgene, forteller Muotka.

- Det interessante nå er å se at vi faktisk holder et stabilt medlemstall. Vi jo vet at alle frivillige organisasjoner sliter med å rekruttere nye folk. Alle er opptatt med sine daglige gjøremål og er i en tidsklemme. Derfor er vi svært fornøyd med den innsatsen sameforeningene gjør for å sikre et stabilt medlemstall, roser en fornøyd Muotka.

Planlegger jubileumslandsmøte

Norske Samers Riksforbund (NSR) har ansatt Thomas E. Myrnes Nygård fra Narvik/Evenes som sekretariatsleder på NSRs kontor i Kautokeino. Sekretariatslederen er på kontoret alle dager unntatt onsdag. Arbeidet med å planlegge jubileumslandsmøte som skal avvikles på det nye hotellet i Kautokeino 24. – 26. oktober 2008 er i gang, og vi gleder oss til å markere at NSR fyller hele 40 år sier Silje Karine Muotka.

Gode gangbare løsninger

- Vi skal markere jubileumet og samtidig minnes de pionerene som var med på å starte organisasjonen i en tid da det politiske klimaet i Norge var et helt annet enn i dag.

Skiftende regjeringer har på mange måter bidratt til fraflytting og en svekkelse av distriktene. - NSRs arbeid har vært uttrykk for en motkonjunkturpolitikk som bidrar til løsninger som faktisk tar hensyn til alle som bor i nord selv om samiske rettigheter ligger til grunn for arbeidet. – Med etableringen av Finnmarkseiendommen har vi for eksempel fått en løsning hvor vi kan fatte beslutninger om ressursforvaltningen i Finnmark, og det er et gode som hele befolkningen nyter godt av.

Fortsatt felles framtid

Kystfiskeutvalgets forslag hvor alle i Finnmark på sett og vis blir født med fiskekvote er et annet eksempel på en slik løsning som alle bosatt i Finnmark vil nyte godt av. NSRs politikk er tuftet på områdebaserte løsninger, og det er det budskapet som vi har lagt vekt på i alle sammenhenger.

– Det er faktisk ikke alle som vet hvilken innsats tidligere sametingspresident Sven-Roald Nystø (NSR) og Sametinget gjorde i forbindelse med spørsmålet om fortsatt fritak for arbeidsgiveravgift i Finnmark og Nord-Troms sier NSR-leder Silje Karine Muotka.

Behov for organisasjonene

- Vi har fortsatt mange politiske og krevende utfordringer. Samerettsutvalgets forslag for områdene fra Troms og til Hedemark er en av dem. – Jeg har god tro på at vi skal kunne finne gode løsninger også i denne store saken avslutter Muotka optimistisk. Også på dette grunnlaget må Sametinget ha interesse i å styrke de samiske organisasjonene fremover.

Kontakt:

Silje Karine Muotka, tel 98487576

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S